NIQ rozszerza funkcje udostępniania danych na platformie Connect dzięki Snowflake

Dostępność dzięki udostępnianiu danych w Snowflake skutecznie ułatwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym

CHICAGO--()--NIQ, światowy lider w dziedzinie wywiadu konsumenckiego, z satysfakcją ogłasza, że możliwości platformy NIQ Connect są teraz większe dzięki bezpiecznemu udostępnianiu danych na platformie chmurowej Snowflake. Funkcja ta stanowi ważny kamień milowy w rozwoju platformy NIQ Connect, który zwiększy możliwości klientów na 84 rynkach na całym świecie w zakresie udostępniania danych i płynnego dostępu do danych w czasie rzeczywistym. W efekcie można wyeliminować oczekiwanie na przetworzenie i wczytanie danych, osiągając niespotykaną wcześniej wydajność i prężność funkcjonowania w złożonej rzeczywistości konsumenckiej.

„Umożliwiając klientom łatwiejszy niż dotąd dostęp do wielokanałowych danych w skali globalnej, możemy sprawić, że odkryją oni nowe ścieżki rozwoju, nawet w bardzo skomplikowanym świecie konsumeryzmu” – Troy Treangen, główny dyrektor ds. produktów w NIQ. „Innowacja jest dla nas kompasem, a nasze zaangażowanie w modernizację platformy Connect umożliwiło wytyczenie nowego szlaku. Nasze strategiczne inwestycje odkryły przed nami możliwości, jakie niesie ze sobą nowoczesne udostępnianie danych, co dla naszych klientów oznacza pomyślną przyszłość w świecie danych”.

NIQ Connect jest kluczowym zasobem dla przedsiębiorstw, dzięki któremu dane, którymi dysponują, mogą pracować na rzecz organizacji we wszystkich aspektach jej działalności. Dysponując zintegrowanymi zasobami danych, firmy mogą z łatwością dostrzec pojawiające się tendencje, zauważyć obszary o niezadowalającej wydajności i szybko reagować na okazje do osiągnięcia wzrostu. Ta globalna współpraca z pewnością ujawni nowe wnioski, prowadzące do głębszego zrozumienia zachowania i preferencji klientów.

Dodatkowe korzyści płynące ze zintegrowania platformy NIQ Connect ze stworzoną przez Snowflake platformą chmurową Retail Data Cloud to:

  • Płynna integracja danych: Firmy osiągną korzyści dzięki płynnej integracji bogatego zbioru danych o klientach i rynkach, którym dysponuje NIQ, ze środowiskiem Snowflake. Integracja ta ułatwi dostęp do ogromnych źródeł danych i będzie stymulatorem ogromnego przyspieszenia dostępu naszych klientów do danych.
  • Bezpieczne udostępnianie danych: Dostępność za pośrednictwem Snowflake sprzyja udostępnianiu danych w czasie prawie rzeczywistym, co umożliwia firmom momentalny dostęp i wyszukiwanie danych NIQ. Dynamiczna wymiana informacji sprawi, że organizacje zyskają przewagę nad konkurencją w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
  • Skalowalność i elastyczność: Platforma NIQ Connect z funkcją bezpiecznego udostępniania danych za pośrednictwem Snowflake ma umożliwiać bezproblemowe skalowanie w obliczu rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw na dane. Zarówno startup, jak i firma z listy Fortune 500 zyskuje możliwość elastycznej adaptacji i wzrostu w bardzo zmiennym środowisku.
  • Większy potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: Firmy mogą wykorzystywać zaawansowane funkcje analityczne i uczenie maszynowe w ramach platformy Snowflake, aby wyciągać z danych NIQ wnioski uzasadniające podejmowane działania. Synergia ta sprzyja innowacji, gdyż umożliwia organizacjom podejmowanie precyzyjnych decyzji stymulowanych przez dane.
  • Bezpieczeństwo danych i ich zgodność z regulacjami: Zarówno dla NIQ, jak i dla Snowflake priorytetami są bezpieczeństwo danych i ich zgodność z regulacjami. Ich wspólne przedsięwzięcie gwarantuje ochroną wrażliwych danych, zapewniając spokój firmom i ich klientom, a zarazem umożliwiają im sprostanie zmieniającym się wymogom prawnym.

„NIQ pragnie wspierać firmy w zyskaniu większej prężności w czasie, gdy kluczowe znaczenie ma wykonywanie szybkich ruchów nad podstawie dokładnych danych” –dodaje Treangen. „To innowacyjne podejście do udostępniania danych umożliwi klientom korzystającym z platformy Connect zyskanie przewagi nad konkurencją i lepsze przygotowanie się na przyszłość. Unowocześniamy platformę Connect na każdym poziomie, i fascynuje nas perspektywa ulepszeń, dzięki którym nasi klienci odniosą sukces”.

„Jako obecny lider w dziedzinie badań sprzedaży i zachowań konsumentów, NIQ wyznacza standardy w branży sprzedażowej, dostarczając dane zapewniające przewagę nad konkurencją sprzedawcom i producentom towarów konsumpcyjnych” – mówi Rosemary DeAragon, globalny dyrektor ds. sprzedaży i towarów konsumpcyjnych w Snowflake. „Cieszy nas połączenie potencjałów chmurowej platformy danych sprzedażowych Snowflake i platformy NIQ Connect, który umożliwi klientom na całym świecie bezproblemowy dostęp do danych krytycznych dzięki opcji udostępniania danych na Snowflake”.

NIQ działa na rzecz innowacji i umożliwiania firmom osiągnięcia sukcesu w świecie, w którym decydują dane. Współpraca między NIQ i Snowflake to krok w stronę transformacji udostępniania danych, który wpłynie na przyszłość analizy danych. Ponieważ organizacje w coraz większym stopniu doceniają znaczenie danych dla swojej działalności, umożliwienie im płynnej i wydajnej wymiany wniosków doprowadzi je do odkrycia nowych szans i sprawi, że będą z łatwością poruszać się w świecie danych.

Więcej informacji na temat platformy NIQ Connect i związanych z nią korzyści można znaleźć na stroniehttps://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/.

Informacje o NIQ

NIQ to światowy lider w dziedzinie wywiadu konsumenckiego, który umożliwia swoim klientom najbardziej kompletne zrozumienie zachowań zakupowych klientów i odkrywa przed nimi nowe ścieżki wzrostu. W 2023 roku nastąpiło połączenie NIQ z GfK, po którym tych dwóch liderów branży zyskało niespotykany wcześniej zasięg w skali globalnej. Dzięki holistycznemu spojrzeniu i niezwykle kompleksowym wnioskom z obserwacji zachowania klientów – uzyskiwanym dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym za pośrednictwem najnowocześniejszych platform – NIQ umożliwia pełny ogląd sytuacjiTM.

NIQ to firma z portfolio Advent International, działająca na ponad 100 rynkach i obszarze zamieszkanym przez ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji na witrynie NIQ.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media
Gillian Mosher
Wiceprezes, Dział Komunikacji
(gillian.mosher@nielseniq.com)

Contacts

Media
Gillian Mosher
Wiceprezes, Dział Komunikacji
(gillian.mosher@nielseniq.com)