Celltrion breidt COVID-19-testportfolio uit met zowel antigen- als antilichaamtestkits

  •  Celltrion is van plan in juli een point-of-care antigentestkit (POCT) te lanceren in samenwerking met BBB, een Zuid-Koreaanse fabrikant van gezondheidszorgtechnologie, gespecialiseerd in lab-on-a-chip-technologie
  • Verder is Celltrion van plan een tweede test te distribueren: een snelle diagnostische antilichaamtestkit (RDT) voor COVID-19, door middel van een overeenkomst met Humasis, een Zuid-Koreaans bedrijf voor in-vitro diagnostiek
  • Door het ontwikkelen van zowel antigen- als antilichaamtestkits, alsmede een antivirale behandeling, streeft Celltrion ernaar voorop te gaan in de wereldwijde strijd tegen de pandemie met een uitgebreid portfolio.

INCHEON, Zuid-Korea--()--Celltrion Group heeft vandaag plannen bekendgemaakt voor de uitbreiding van haar diagnostische portfolio voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in een inspanning om COVID-19-testen toegankelijker te maken en te helpen verdere verspreiding van de coronavirusinfectie wereldwijd te voorkomen.

Celltrion heeft de ontwikkeling voltooid van een point-of-care antigentestkit (POCT) voor COVID-19 in samenwerking met BBB, een Zuid-Koreaanse fabrikant van gezondheidszorgproducten, gespecialiseerd in bloedonderzoeken en lab-on-a-chip-technologie. De POCT-kit is een draagbaar en uiterst gevoelig apparaat voor het snel uitvoeren van testen op de plaats waar de zorg wordt verleend om vroege detectie van COVID-19-positieve patiënten in klinische omgevingen te ondersteunen.

Veelbelovende eerste resultaten van een prototype van de POCT-kit van Celltrion voor COVID-19 lieten een gevoeligheid zien van meer dan 95%. De kit maakt gebruik van lab-on-a-chip-technologie bestaande uit een microfluïdische biosensor met de bedoeling snelle en nauwkeurige resultaten te bieden. De kit is ontworpen om binnen 15-20 minuten de uitslag te geven. Celltrion verwacht later deze maand een CE-markering te verkrijgen in Europa, voorafgaande aan de verwachte lancering in juli.

Verder is Celltrion een distributieovereenkomst aangegaan met Humasis, een Zuid-Koreaans bedrijf voor in-vitro diagnostiek, voor de wereldwijde distributie en verkoop van een snelle diagnostische test, later deze maand. Deze test is een snelle diagnostische antilichaamtest (RDT) voor COVID-19, die een kosteffectieve optie biedt en door ziekenhuizen kan worden gebruikt om te bevestigen dat patiënten kunnen worden ontslagen. Celltrion en Humasis gaan tevens samenwerken bij de ontwikkeling van een verbeterde snelle diagnostische antilichaamtest en een snelle diagnostische antigentest, waarbij Celltrion haar zelf ontwikkelde antivirale antilichaamtechnologie voor COVID-19 toepast om de detectiegevoeligheid te verhogen. Celltrion is van plan haar geavanceerde therapeutische technologieën aan te wenden om het assortiment van in samenwerking met Humasis ontwikkelde diagnostische producten uit te breiden met producten voor diverse andere infectueuze ziekten dan SARS-CoV-2.

We streven ernaar de vroege diagnose van COVID-19 te bevorderen door de beschikbaarheid van ons testportfolio,” aldus Ki-Sung Kwon, hoofd van de R&D-unit van Celltrion. “We zijn erin geslaagd solide samenwerkingsverbanden te vormen met plaatselijke vooraanstaande fabrikanten van apparatuur voor diagnostische testen. We maken ons sterk voor het bieden van flexibiliteit voor testbehoeften naarmate de pandemie voortschrijdt en maken gebruik van onze expertise en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van antilichaambehandelingen tegen coronavirussen ter bestrijding van deze pandemie.”

Naast de vooruitgang op het gebied van diagnostische methoden voor COVID-19, maakte Celltrion vorige maand positieve pre-klinische resultaten bekend voor haar antivirale antilichaambehandeling.1

- EINDE -

Opmerkingen ten behoeve van de editors:

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare zet zich ervoor in om innovatieve en betaalbare geneesmiddelen te produceren om de toegankelijkheid van geavanceerde behandelingen voor patiënten te bevorderen. De producten van het bedrijf worden gefabriceerd in hypermoderne faciliteiten voor het kweken van zoogdiercellen, ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de cGMP-richtlijnen van de Amerikaanse FDA en de GMP-richtlijnen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar hoogwaardige, kosteneffectieve oplossingen te bieden door middel van een uitgebreid wereldwijd netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 110 verschillende landen. Meer informatie: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-192,3

Coronavirussen (CoV) vormen een familie van virussen die ziekten veroorzaken van een eenvoudige verkoudheid tot ernstige aandoeningen. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19. Deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, is verantwoordelijk voor de huidige pandemische uitbraak.

De meest voorkomende tekenen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. Mensen kunnen echter ook andere symptomen ervaren, waaronder kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. De meeste besmette mensen vertonen lichte tot matige symptomen. Bij ouderen en personen met een bestaande onderliggende aandoening, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, kan zich echter een ernstigere vorm van COVID-19 voordoen.

Er zijn op dit moment geen specifieke goedgekeurde vaccins of behandelingen voor COVID-19.

Actuele informatie over de uitbraak is te verkrijgen via de Wereldgezondheidsorganisatie, op https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Bepaalde informatie in dit persbericht betreft uitspraken die betrekking hebben op toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen met betrekking tot Celltrion/Celltrion Healthcare die mogelijk vallen in de categorie uitspraken met betrekking tot de toekomst ('forward-looking statements') in het kader van toepasselijke aandelenwetgeving.

Deze uitspraken zijn mogelijk te herkennen aan woorden of uitdrukkingen als “voorbereiden”, “hopen”, “aankomende”, ”van plan zijn”, “streven”, “te lanceren”, “prepareren”, “eenmaal verkregen”, “zou kunnen”, “met als doel”, “mogelijk”, “eenmaal vastgesteld”, “zullen”, “werken aan”, “verwacht worden”, “beschikbaar komen”, “het potentieel hebben om”, de ontkenning van dergelijke woorden of uitdrukkingen, of andere variaties daarvan of vergelijkbare uitdrukkingen.

Verder kan het voorkomen dat onze vertegenwoordigers mondelinge uitspraken met betrekking tot de toekomst doen. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannamen van het management van Celltrion/Celltrion Healthcare met betrekking tot zaken waarop het management in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan om potentiële beleggers de mogelijkheid te bieden inzicht te verkrijgen in de overtuigingen en meningen van het management met betrekking tot de toekomst, zodat ze deze overtuigingen en meningen kunnen gebruiken als een van de factoren tijdens het evalueren van een belegging. Deze uitspraken vormen geen garantie van toekomstige resultaten en het is niet raadzaam overmatig vertrouwen erop te vestigen.

Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onvermijdelijk bekende en onbekende risico's verbonden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden aanzienlijk afwijken van de verwachtingen met betrekking tot toekomstige prestaties of resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Hoewel de uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit bericht zijn gebaseerd op wat het management van Celltrion/Celltrion Healthcare als redelijke aannamen beschouwt, kan niet worden gegarandeerd dat uitspraken met betrekking tot de toekomst nauwkeurig zullen blijken te zijn, aangezien resultaten en gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen die worden uitgedrukt in dergelijke uitspraken. Celltrion/Celltrion Healthcare neem niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren indien de omstandigheden of de verwachtingen of meningen van het management veranderen, uitgezonderd waar dit verplicht wordt door toepasselijke aandelenwetgeving. De lezer wordt op het hart gedrukt geen overmatig vertrouwen te vestigen op uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Referenties


1 Celltrion maakt positieve preklinische resultaten bekend voor antivirale antilichaambehandeling voor COVID- 19 die een verkorting laten zien van de hersteltijd [persbericht] Geraadpleegd https://www.businesswire.com/news/home/20200531005014/en/Celltrion-Announces-Positive-Pre-clinical-Results-COVID--19 Voor het laatst geraadpleegd: juni 2020 
2 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Voor het laatst geraadpleegd: juni 2020 
3 Coronaviruses. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Beschikbaar op: https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses Voor het laatst geraadpleegd: juni 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Zuzanna Grzeskiewicz
zgrzeskiewicz@hanovercomms.com
+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson
seminson@hanovercomms.com
+44 (0) 7751 116252

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Zuzanna Grzeskiewicz
zgrzeskiewicz@hanovercomms.com
+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson
seminson@hanovercomms.com
+44 (0) 7751 116252