Společnost NIQ představila laboratoře NIQ Labs, které podporují inovace a rozvíjejí nejlepší talenty v oboru

Produktový ředitel Troy Treangen povede společnost NIQ Labs, která je průkopníkem inovací v odvětví CPG

Společnost NIQ zrychluje inovace a v roce 2024 spustí systém „NIQ Ask Arthur“ založený na GenAI

CHICAGO--()--Společnost NIQ, světový lídr v oblasti datových a analytických řešení, s potěšením oznamuje založení společnosti NIQ Labs, průkopnické iniciativy zaměřené na využití kolektivní síly prvotřídních talentů a schopností získaných prostřednictvím strategických fúzí a akvizic. Společnost NIQ Labs, která je v rámci závazku společnosti NIQ podporovat udržitelný růst prostřednictvím investic zvyšujících výkonnost, je připravena stát se průkopníkem budoucích inovativních produktů a řešení zaměřených na řešení průmyslových výzev. Za poslední dva roky společnost NIQ investovala více než 1 miliardu dolarů do provozních investic do nových dat a schopností s cílem vytvořit Full View™ (celkový přehled), pokud jde o nákupní chování spotřebitelů, aby mohla řešit problémy klientů a hledat cesty k růstu. Společně s investicemi využívá NIQ Labs rozsáhlou škálu datových zdrojů a využívá intuitivní nástroje v oblasti obchodního zpravodajství, které nabízejí detailní pohled na trh a prediktivní analýzy poháněné generativní umělou inteligencí (GenAI) a směrodatnou datovou vědou.

Se zavedením laboratoří NIQ Labs společnost hrdě oznamuje první nový nástroj „NIQ Ask Arthur“, což je transformační nástroj založený na GenAI, který bude integrován do platformy Discover. Toto revoluční řešení poskytuje uživatelům možnost globálního vyhledávání s podporou AI a personalizovaných doporučení na základě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a nepřetržité analytiky. Nástroj „NIQ Ask Arthur“, který v rámci reportů nabízí poznatky generované umělou inteligencí, zjednodušuje interpretaci složitých dat a usnadňuje informované rozhodování. Jeho konverzační schopnosti umělé inteligence umožňují hlubší zkoumání, provádějí uživatele rozsáhlými soubory dat a poskytují užitečné poznatky. Vytvořením laboratoří NIQ Labs zajišťuje nástroj „NIQ Ask Arthur“ bezpečnost dat a využívá nejlepší modely a nástroje, které jsou v tomto dynamicky se rozvíjejícím technologickém prostředí k dispozici. Vytvořením společnosti NIQ Labs zajišťuje „NIQ Ask Arthur“ bezpečnost dat a využívá nejlepší modely a nástroje, které jsou v tomto rychle se rozvíjejícím technologickém prostředí k dispozici.

„Představení nástroje „NIQ Ask Arthur“ představuje pro společnost NIQ Labs a platformu Discover vzrušující mezník. Tento přelomový nástroj poháněný GenAI přináší revoluci v oblasti inovací a zkoumání dat a nabízí uživatelům globální vyhledávání a personalizovaná doporučení řízená umělou inteligencí, která nově definují způsob využívání poznatků,“ řekl Troy Treangen, produktový ředitel společnosti NIQ. „„Nástroj NIQ Ask Arthur“ představuje skok vpřed v našem závazku poskytovat špičková analytická řešení, zjednodušovat složitá data a poskytovat rozhodovacím pracovníkům užitečné poznatky. Je to víc než jen nástroj, je to změna, která utváří budoucnost rozhodování založeného na datech a je příkladem oddanosti společnosti NIQ inovacím v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí.“

Vznik společnosti NIQ Labs spočívá v uvědomění si skutečnosti, že v každé akvizici se skrývá bohatství odborných a technických zdrojů. K využití schopností spolupracovníků společnosti NIQ a maximalizaci hodnoty pro klienty sdruží společnost NIQ Labs působivou skupinu přibl. 400 inženýrů, datových specialistů a techniků, kteří disponují výjimečnými specializovanými dovednostmi. Tento talentovaný kolektiv bude sloužit jako specializovaný inovační motor společnosti NIQ, který se zaměří na řešení interních, průmyslových a klientských výzev prostřednictvím průlomových technologických řešení. Budou pracovat společně s přibl. 3 000 inženýry a přibl. 700 datovými specialisty, kteří působí v širších provozních činnostech společnosti NIQ.

„Cílem společnosti NIQ Labs, která se řídí pružným a podnikatelským duchem, je využívat umělou inteligenci a nové technologie,“ řekl Jim Peck, generální ředitel společnosti NIQ. „Naším hlavním cílem je podporovat škálovatelné inovace v rámci daného ekosystému společnosti NIQ. Nedílnou součástí tohoto úkolu je závazek správy dat. Tím, že upřednostňujeme integritu a bezpečnost dat, zajišťujeme spolehlivý základ pro využití umělé inteligence, což slibuje nebývalé průmyslové inovace. Náš na míru šitý přístup umožňuje organizacím přijímat informovaná rozhodnutí, zajišťuje konzistenci dat a chrání zájmy zainteresovaných stran. Díky řešením společnosti NIQ podniky zaznamenávají snížení nekonzistentnosti, minimalizaci chyb a zvýšenou hodnotu dat. Náš závazek k transparentním procesům a nákladově efektivní koordinaci umožňuje klientům úspěšně se rozvíjet ve světě založeném na datech, což podporuje inovace a růst.“

Vedení společnosti NIQ Labs vede Troy Treangen a jeho odbornost posilují Xavier Facon, Mark Flynn, John Forese, spoluzakladatel společnosti Data Impact Ludovic Gallen, Dana James, Dennis Madura a zakladatel a generální ředitel společnosti Foxintelligence Edouard Nattee. Jejich rozmanité a rozsáhlé dovednosti jsou hnací silou, která společnost NIQ Labs žene vstříc éře převratných úspěchů. Tento dynamický tým slibuje inovativní poradenský přístup a své úsilí staví na pěti stěžejních pilířích:

  • Generativní umělá inteligence (GenAI): Pilíř GenAI se strategicky soustředí na zavádění technologií generovaných umělou inteligencí v rámci ekosystému NIQ s podporou přibližně 700 datových specialistů. V návaznosti na rozsáhlou dvouletou dominanci společnosti NIQ v oblasti AI a strojového učení přinese zavedení generativní umělé inteligence nové technologie zaměřené na posílení front-endových schopností, které povedou k úspěchu klientů. V reakci na snahu klientů o inteligentní, kontextově řízenou pomoc při orientaci ve složitých obchodních oblastech je pilíř GenAI společnosti NIQ připraven poskytovat zásadní řešení, která je povedou k realizovatelným strategiím vedoucím k úspěchu.
  • Celosvětový elektronický obchod: Společnost NIQ Labs je průkopníkem revolučního přístupu v oblasti celosvětového měření elektronického obchodu a analýzy nakupujících. Cílem tohoto týmu je nově definovat metodiky měření a zaměřit se na vývoj pokročilých spotřebitelských aplikací pro systémy iOS a Android. Tyto aplikace jdou nad rámec pouhého sběru dat, zabývají se složitým zpracováním a hloubkovou analýzou a zavádějí bezprecedentní průmyslové standardy.
  • Přidělení produktu: Pilíř produktového kódování je v rámci laboratoří NIQ Labs veden odborníkem, který využívá rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozvoje inovací. Toto vedení hraje klíčovou roli při využívání "produktových vhledů" jako základního kamene, který sjednocuje vlastní pohled společnosti NIQ na měření a aktivaci Omni pro sledované produkty a zajišťuje tak nepřetržitý růst.
  • Maloobchodní / elektronická maloobchodní média: Vizionářská iniciativa společnosti NIQ Labs spojuje pokročilé technologie a strategické poznatky, aby nově definovala maloobchodní prostředí. Toto vedení zajišťuje bezkonkurenční zapojení spotřebitelů a nabízí značkám inovativní způsoby, jak navázat kontakt se svým publikem. Pilíř maloobchodních médií slibuje nastavit nové standardy v oblasti reklamy využitím strategií založených na datech pro působivé zviditelnění značky a výsledky zaměřené na zákazníka.
  • Prediktivní vhledy: Společnost NIQ Labs vylepšuje svá řešení a analytiku integrací schopností umělé inteligence pod strategickým vedením. Cílem této iniciativy je využít GenAI k transformaci spotřebitelských průzkumů, zavést průkopnickou analytiku a využívat informace z rozsáhlých datových úložišť, čímž se společnost NIQ dostane do čela inovací a efektivity v oblasti prediktivních vhledů.

Společnost NIQ díky inovativnímu využití umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) posiluje postavení maloobchodních a výrobních zákazníků ve více než 90 zemích, ovlivňuje více než 1,4 milionu obchodů a zpracovává biliony záznamů, z nichž získává užitečné informace. Díky agilitě a strategiím rychlého nasazení se společnost zasloužila o pozoruhodný technologický pokrok. V uplynulém roce zaznamenala platforma Discover společnosti NIQ mimořádný růst, který se prudce zvýšil z 2 500 uživatelů v lednu 2023 na dnešních impozantních 40 000 uživatelů v 71 zemích, což ukazuje obrovský rozsah technologické expanze společnosti NIQ. Tato schopnost rychle zavádět technologie, zvyšovat zapojení uživatelů a vytvářet celosvětovou přítomnost podtrhuje bezkonkurenční pružnost a inovativnost společnosti NIQ v technologickém odvětví. Tyto pokroky usnadňují zrychlené získávání informací napříč různými odvětvími, kanály a produkty, což zvyšuje rychlost získávání informací v nebývalém měřítku a poskytuje tak celkový pohled (Full View™).

Další informace o společnosti NIQ Labs a její převratné práci naleznete na hubu pro umělou inteligenci společnosti NIQ.

O NIQ

NIQ je přední světovou společností v oblasti spotřebitelských informací, která poskytuje nejkomplexnější porozumění nákupnímu chování spotřebitelů a odhaluje nové cesty k růstu. V roce 2023 se společnost NIQ spojila se společností GfK a propojila tak dvě přední firmy v oboru s bezkonkurenčním dosahem po celém světě. Díky svému holistickému přístupu k maloobchodu a nejkomplexnějším poznatkům o spotřebitelích – poskytovaným s pokročilou analytikou prostřednictvím nejmodernějších platforem – dodává společnost NIQ celkový pohled (Full View™).

NIQ je společnost z portfolia Advent International, která působí na více než 100 trzích a pokrývá více než 90 % celosvětové populace. Další informace naleznete na internetových stránkách NIQ.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Media
Gillian Mosher
Viceprezident pro komunikaci
(gillian.mosher@NIQ.com)

Contacts

Media
Gillian Mosher
Viceprezident pro komunikaci
(gillian.mosher@NIQ.com)