Mary Kay Inc. wzmacnia swoje zobowiązanie do ochrony środowiska, dołączając do Koalicji ONZ na rzecz Zarządzania Oceanami

Deborah Gibbins, Mary Kay’s Chief Operating Officer (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i odpowiedzialnego zarządzania, dołączyła niedawno do Koalicji ONZ na rzecz Zarządzania Oceanami pod auspicjami inicjatywy Global Compact – projektu mającego na celu nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a agencjami ONZ, środowiskiem akademickim, rządami i organizacjami pozarządowymi w kwestiach dotyczących różnorodności biologicznej i zmiany klimatu poprzez koncentrację wysiłków na zdrowej kondycji oceanów.

Koalicja ONZ na rzecz Zarządzania Oceanami, jako jeden z obecnych sygnatariuszy zasad zrównoważonej ochrony oceanów opracowanych przez ONZ, wzmacnia zobowiązanie Mary Kay do ochrony zdrowych i produktywnych oceanów. Celem Koalicji ONZ na rzecz Zarządzania Oceanami jest wykorzystanie zaangażowania sektora prywatnego do szerzenia wiedzy na temat oceanów i rozwoju innowacji przyjaznych dla klimatu. Inicjatywa wzywa także zainteresowane strony, w tym liderów biznesu, do stosowania zasad przyjaznych dla klimatu w celu rozwiązania problemu braku sprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej, a także przyjęcia ukierunkowanego na człowieka podejścia do rozwiązań politycznych.

Zgodnie z zasadami zrównoważonej ochrony oceanów i celami Koalicji na rzecz Zarządzania Oceanami, firma Mary Kay wsparła w tym roku kilka projektów we współpracy z organizacją The Nature Conservancy w celu poprawy stanu zdrowia oceanów w drodze ochrony i odbudowy siedlisk o krytycznym znaczeniu, takich jak rafy koralowe, siedliska ostryg i nadbrzeżne tereny podmokłe, a także w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia przywództwa kobiet w obszarze ochrony środowiska:

  • Odbudowa siedlisk skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych Azji i Pacyfiku w Australii, Hongkongu, Chinach i Trójkącie Koralowym;
  • Zapewnienie wsparcia wysiłków w zakresie ochrony i odbudowy rafy koralowej w krajach Trójkąta Koralowego – w Indonezji, w Papui-Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona – w ramach działań i inicjatyw wywierających pozytywny wpływ na cały region;
  • Wsparcie kobiet-liderek ochrony środowiska w regionie Pacyfiku w Papui-Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona;
  • Ochrona i odbudowa wybrzeży Zatoki oraz ocena wykonalności niebieskich rynków emisji w celu wsparcia długoterminowego gospodarowania terenami podmokłymi; oraz
  • Poprawa stanu rybołówstwa w Meksyku w celu wsparcia społeczności i kobiet w sektorze połowowym.

– Oparte na zasobach przyrody projekty prowadzone przez kobiety rewolucjonizują sposób, w jaki chronimy nasze oceany dla przyszłych pokoleń. – wskazuje Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay. – Dołączając do Koalicji na rzecz Zarządzania Oceanami, Mary Kay pragnie wspierać te projekty i inspirować kobiety do podejmowania działań w swoich lokalnych społecznościach.

W ramach nieustających wysiłków Mary Kay na rzecz szerzenia wiedzy na temat oceanów na całym świecie firma bierze również udział w kluczowych forach poświęconych kwestii oceanów, takich jak Światowy Szczyt Technologii i Innowacji w zakresie Oceanów pod auspicjami wydawnictwa Economist Impact, organizowany przez Ocean Supercluster w Kanadzie we współpracy z prowincją Nowa Szkocja i organizacją Halifax Partnership, podczas którego innowatorzy, liderzy biznesu, liderzy opinii i inwestorzy zebrali się w celu zgłębienia idei „niebieskiej gospodarki” oraz poznania najnowszych innowacji i technologii w tej dziedzinie, a także znalezienia rozwiązań torujących drogę w kierunku zrównoważonej, prosperującej gospodarki morskiej.

Więcej informacji na temat zaangażowania Mary Kay w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronie marykayglobal.com/sustainability oraz w strategii zrównoważonego rozwoju: „Wzbogacanie życia dziś dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości”, która jest dostępna do pobrania.

Informacje o Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, w 1963 r. założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować jeden cel: wzbogacić życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay jest zaangażowana we wspieranie kobiet w ich drodze poprzez edukację, mentoring, rzecznictwo, tworzenie sieci i innowacje. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Firma wierzy w to, że wzbogacanie życia dziś przyczyni się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości, nawiązując współpracę z organizacjami z całego świata i skupiając się na promowaniu doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, działaniach na rzecz równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji znajduje się na stronie: marykayglobal.com oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com