H2SITE neemt membraanscheider in gebruik die 5 tot 20% waterstofmengsels met een zuiverheid van > 99% uit het gasdistributienetwerk kan extraheren

  • De scheidingseenheid, die zich bevindt in Zamudio (Biskaja), is geïnstalleerd op een aardgasdistributienetwerk en werkt met waterstofconcentraties van 5 tot 20%
  • Het is de eerste installatie die gebruikmaakt van membraanscheiders van palladiumlegeringen die een waterstofterugwinningspercentage van 97% bereiken bij een zuiverheid van > 99%
  • H2SITE heeft soortgelijke eenheden gebouwd die op hoge drukniveaus werken. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf projecten op grote schaal in Europa.

Download

Loading media player...

H2SITE HAS COMMISSIONED A MEMBRANE SEPARATOR CAPABLE OF EXTRACTING 5 TO 20% HYDROGEN BLENDS AT +99% PURITY FROM THE GAS DISTRIBUTION NETWORK.

LOIU, Spanje--()--H2SITE heeft in het kader van het H2SAREA-project met succes de haalbaarheid gevalideerd van het scheiden van mengsels met waterstof (H2) met een concentratie van 5% tot 20% H2 in het gasnetwerk van de regionale distributiesysteembeheerder Nortegas.

Het injecteren van waterstof in het aardgasnetwerk is een oplossing die het mogelijk maakt gebruik te maken van de bestaande infrastructuur voor het transporteren van koolstofarme, duurzame en zuivere waterstof, mits een deugdelijke scheiding van deze waterstof op het punt van verbruik kan worden uitgevoerd tegen beperkte kosten.

De vele miljoenen kilometers aan bestaande transport- en distributienetwerken voor aardgas over de hele wereld vormen een cruciaal element in de transitie naar koolstofarme energiebronnen. Door middel van het H2SAREA-project heeft H2SITE aangetoond dat deze distributie-infrastructuur geschikt is voor het transport van mengsels van waterstof en duurzaam aardgas, wat het gebruik van beide pure brandstoffen mogelijk maakt in sectoren waar deze de hoogste toegevoegde waarde hebben - en dat alles dankzij onze membraanscheidingstechnologie.

"De technologie van palladiummembraanscheiders die door H2SITE wordt gebruikt, stelt ons in staat uit mengsels met zeer lage waterstofconcentraties uiterst zuivere waterstof te produceren die geschikt is voor brandstofceltoepassingen," aldus Andrés Galnares CEO H2SITE. “We hebben de scheiding van ruim 97% van de waterstof met zeer hoge zuiverheid in de oorspronkelijke gasstroom gerealiseerd en tegelijkertijd ervoor gezorgd dat het aardgas dat we leveren voldoet aan de specificaties van onze bestaande gebruikers.

H2SITE streeft ernaar een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een schonere en duurzamere energiematrix, in lijn met de visie van Nortegas voor het implementeren van geavanceerde waterstofoplossingen binnen het aardgasnetwerk.

Met de technologische validatie in H2SAREA hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van betaalbare oplossingen voor waterstoftransport.

Over H2SITE

H2SITE is opgericht in 2020 en beschikt over een exclusieve technologie van reactoren en scheiders voor de omzetting van verschillende grondstoffen in waterstof, waaronder ammoniak, methanol of synthetisch gas, naast de scheiding van waterstof in lage concentraties uit gasvormige mengsels voor toepassingen in zoutkoepels of geologische waterstof.

(www.h2site.eu/)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

For more information:

Andres Galnares: andres.galnares@h2site.eu

Contacts

For more information:

Andres Galnares: andres.galnares@h2site.eu