CBRE GLOBAL INVESTORS LANSERER EUROPEAN RESIDENTIAL IMPACT FUND MED EUR 465 MILLIONER I KAPITALFORPLIKTELSER FRA FIRE INVESTORER

Paul Oremus, Fund Manager for CBRE European Residential Impact Fund (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--()--Dette er markedskommunikasjon. Vennligst les Placement Memorandum-dokumentet for CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF før du tar investeringsbeslutninger. Dnne pressemeldingen skal ikke oppfattes som tilbud eller oppfordring til kjøp overfor amerikanske investorer. Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til kjøp av andeler i CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF eller noe annet produkt, og skal ikke brukes eller legges til grunn for investeringsbeslutninger av amerikanske investorer. Eventuelle tilbud eller oppfordringer til kjøp vil kun bli fremsatt gjennom et konfidensielt Placement Memorandum-dokument og en tilknyttet tegningsavtale, som kun vil bli gitt til kvalifiserte investorer.

CBRE Global Investors, et av verdens ledende investeringsforvaltningsselskaper innen eiendom, kunngjorde i dag first close på CBRE European Residential Impact Fund («ERIF» eller «fondet»), som har som mål å gi inflasjonslinket avkastning gjennom «impact investing» i sektoren for rimelige boliger, men husleieøkninger kan være begrenset av lovgivning eller tillatt kun med betydelige tidsintervaller. Fondet har fått kapitalforpliktelser på EUR 465 mill. fra fire europeiske institusjonelle investorer, inkludert både nye og eksisterende kunder.

EROF er et open-ended, pan-europeisk SICAV-SIF registrert i Luxembourg som er åpent for kvalifiserte investorer fra EMEA, Nord-Amerika og Asia, og har ambisjon om å vokse til en størrelse på EUR 3 mrd. brutto aktivaverdi over de neste tre til fem årene. Fondet ønsker å oppnå positiv EGS-påvirkning gjennom å levere rimelige og bærekraftige leieboliger av god kvalitet med omfattende tjenester for husholdninger med middels inntekt i storbyområder i de 15 største byene, i tillegg til utvalgte byer på neste nivå. Fondet vil utnytte styrkene til CBREs markedsledende europeiske plattform.

Fondet vil bruke sitt eget, omfattende rammeverk for EGS-påvirkning som er utformet i samarbeid med en ekstern rådgiver for samfunnspåvirkning, The Good Economy. Fondets mål er på linje med FNS bærekraftsmål, gjennom å gjøre oppkjøp i multifunksjonelle områder i den private leiesektoren i bykjerner. I tillegg til hovedtemaet om rimelige boliger inkluderer EGS-valgkriteriene energieffektivitet, nærhet til kollektivtransport og offentlige tjenester samt tilgang til grøntrom. Potensielle investorer bør imidlertid ta alle fondets mål, som beskrevet i fondets Placement Memorandum, i betraktning når de tar en investeringsbeslutning. CBRE Global Investors' lokalt baserte transaksjonsteam vil fortsette å benytte seg av firmaets historisk sett vellykkede, forskningsbaserte tilnærming for å identifisere strategiske investeringer i markedene i de 15 største europeiske byene med fordelaktige demografiske trender. Fondet utvikler for tiden en aktiv og voksende liste over potensielle investeringer som, hvis de lykkes, vil bli kjøpt opp av fondet.

Denne first close kommer på et tidspunkt da tilgjengelighet på rimelige leieboliger av god kvalitet er begrenset, noe som ifølge Urban Land Institute (ULI) har negativ innvirkning på byers konkurransekraft, økonomiske resultater og innbyggernes helse, velvære og livskvalitet. Denne problemstillingen er spesielt akutt i markedssegmentet som omfatter husholdninger som ikke er kvalifisert for sosialboliger, men som har problemer med å betale fulle markedspriser.

Paul Oremus, Fund Manager i CBRE European Residential Impact Fund, uttaler: «Vi vil bruke European Residential Impact Fund til å innta en ledende rolle i arbeidet med å mobilisere og tilrettelegge institusjonell kapital for sosialt ansvarlig atferd. Dette skal vi gjøre gjennom å investere i rimelige og bærekraftige boliger av god kvalitet. Ved å gjøre dette tilstreber vi å bidra i utviklingen av mer inkluderende byer, samtidig som det tas hensyn til lokalsamfunnenes behov.»

- SLUTT -

OM CBRE Global Investors

CBRE Global Investors er et globalt investeringsforvaltningsselskap innen eiendom med USD 129,1 mrd. i forvaltningskapital* per 30. juni 2021. Selskapet støtter investeringsprogrammer over hele risiko/avkastning-spekteret for investorer over hele verden.

CBRE Global Investors er et uavhengig drevet datterselskap av CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE). Det bygger på forskning, investorsøk og andre ressurser i verdens ledende selskap innen forvaltning av og investering i næringseiendom (basert på omsetningen i 2020) til fordel for fondets investorer. CBRE Group, Inc. har mer enn 100 000 ansatte som yter tjenester til kunder i over 100 land. Mer informasjon om CBRE Global Investors finnes på www.cbreglobalinvestors.com

Forvaltningskapital viser til den reelle markedsverdien av investeringer i eiendomsrelaterte aktiva som CBRE Global Investors, på global basis, har tilsyn med eller tilbyr investeringsforvaltningstjenester og annen rådgivning til, og som generelt består av investeringer i fast eiendom, aktiva i fond og joint ventures, verdipapirporteføljer, driftsselskaper og eiendomsrelaterte lån. Hovedformålet med denne forvaltningskapitalen er å gjenspeile CBRE Global Investors’ tilstedeværelse i det globale eiendomsmarkedet, og beregningen av forvaltningskapital kan avvike fra beregninger som gjøres av andre kapitalforvaltere.

Contacts

For ytterligere informasjon:
Helen Stott
Corporate Communications EMEA
E-post: helen.stott@cbreglobalinvestors.com
Tlf.: +44 782 486 4875

Contacts

For ytterligere informasjon:
Helen Stott
Corporate Communications EMEA
E-post: helen.stott@cbreglobalinvestors.com
Tlf.: +44 782 486 4875