Loxam SAS kondigt een aanbevolen openbaar bod tot aankoop in contanten aan voor aandelen Ramirent Plc

PARIJS--()--Loxam SAS (Loxam) en Ramirent Plc (Ramirent) kondigen aan dat ze vandaag een combinatieovereenkomst zijn aangegaan op grond waarvan Loxam een vrijwillig aanbevolen openbaar bod tot aankoop in contanten zal doen om alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Ramirent te kopen.

Ramirent is een toonaangevend materieelverhuurbedrijf voor de bouw-, industrie- en dienstensector met activiteiten in Scandinavië, Centraal-Europa en Oost-Europa en een omzet van € 712 miljoen in 2018. Het biedt werk aan 2.900 medewerkers in 9 landen via een netwerk van 294 kantoren.

Loxam biedt de aandeelhouders van Ramirent een vergoeding in contanten van € 9 per aandeel aan, waarbij het eigen vermogen van Ramirent wordt geschat op ongeveer € 970 miljoen.

Dit overnamebod heeft unanieme steun gekregen van de Raad van Bestuur van Ramirent en haar belangrijkste aandeelhouders: de Raad van Bestuur heeft dit bod aanbevolen aan de aandeelhouders van Ramirent, en de belangrijkste aandeelhouders van Ramirent, Nordstjernan AB, Oy Julius Tallberg Ab evenals het senior management hebben zich onherroepelijk verbonden om het bod te aanvaarden onder bepaalde gebruikelijke voorwaarden. De onherroepelijke verbintenissen vertegenwoordigen samen ongeveer 32% procent van de uitstaande aandelen van Ramirent.

De voltooiing van het overnamebod is onderhevig aan bepaalde voorwaarden waaraan Loxam moet voldoen of waarvan afstand moet worden gedaan op de datum van bekendmaking van het eindresultaat van het bod.

Deze strategische combinatie van Loxam en Ramirent betekent de oprichting van de pan-Europese marktleider en het op twee na grootste materieelverhuurbedrijf ter wereld. Beide bedrijven zouden profiteren van een grotere schaal en meer veerkracht door een meer diverse internationale bekendheid, waardoor de respectieve bedrijven uitgebalanceerd worden gemaakt ten gunste van de klanten, werknemers en financiële belanghebbenden. Actief op vergelijkbare materieelhuurmarkten en complementair in geografisch opzicht, delen beide leiders dezelfde waarden: veiligheid, werknemersbetrokkenheid, leiderschap en duurzaamheid.

Na afronding van de transactie is de ambitie van de uitgebreide groep om haar organische groei in de landen waar zij actief is voort te zetten en hoogwaardige en persoonlijke diensten aan haar klanten te leveren.

Commentaar op het overnamebod - Gérard Déprez, President en CEO van Loxam:

"De combinatie van Ramirent en Loxam biedt een unieke kans om een echte pan-Europese leider op te bouwen op de materieelverhuurmarkt. Loxam kent Ramirent al een aantal jaren en heeft het bedrijf gevolgd en heeft het in hoog aanzien. Loxam waardeert het ervaren managementteam en de medewerkers van Ramirent, evenals de sterke posities van het bedrijf in alle markten waar het opereert. De overname van Ramirent is in lijn met de strategie van Loxam om een geografisch gediversifieerde onderneming op te bouwen, met verbeterde schaal, die in staat is om haar klanten beter van dienst te zijn. De combinatie brengt twee sterke en financieel veerkrachtige groepen samen die volledig complementair zijn.

Loxam waardeert de unanieme steun van de Raad van Bestuur van Ramirent en haar grootste aandeelhouders voor het overnamebod en Loxam kijkt uit naar de samenwerking met het managementteam en de medewerkers van Ramirent en naar het met hen blijven opbouwen van een succesvol bedrijf."

Commentaar op het overnamebod - Ulf Lundahl, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ramirent:

"Ramirent werd opgericht in 1955 en heeft zich ontwikkeld tot een materieelverhuurbedrijf met leidende marktposities in Scandinavië en Oost-Europa. De Raad van Bestuur is trots op wat Ramirent heeft bereikt en we zijn dankbaar voor de prestaties van het managementteam en de betrokkenheid en het harde werk van alle medewerkers.

Het aanbod van Loxam zal een echt pan-Europees materiaalverhuurbedrijf creëren met een uitgebreid aanbod, een goed gediversifieerde bedrijfsmix en een platform voor toekomstige groei voor zowel de behoeften van klanten als de ontwikkeling van medewerkers. Bovendien betekent de door Loxam aangeboden prijs een aantrekkelijke premie in contanten voor onze aandeelhouders. Met een geschiedenis van het doen van overnames en het integreren van bedrijven, ben ik van mening dat Loxam een goede thuisbasis biedt voor Ramirent."

Commentaar op het overnamebod - Tapio Kolunsarka, CEO van Ramirent:

"Het aanbod van Loxam, met een aanzienlijke premie ten opzichte van de huidige aandelenkoers, bewijst dat zij sterk geloven in het potentieel van Ramirent voor toekomstige waardecreatie.

Ik heb er vertrouwen in dat we de mogelijkheid hebben om de groei en ontwikkeling verder te versnellen en dat we de belangrijke Noord-Europese en Oost-Europese dimensie toevoegen aan de internationale aanwezigheid van Loxam."

Loxam heeft Deutsche Bank AG aangesteld als leidende financieel adviseur en Handelsbanken Capital Markets als financieel adviseur in verband met het overnamebod. Handelsbanken Capital Markets treedt op als de arrangeur van het overnamebod.

Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Roschier, Attorneys Ltd. treden op als juridische adviseurs van Loxam in verband met het overnamebod.

Lazard treedt op als financieel adviseur en Hannes Snellman Attorneys Ltd treedt op als juridisch adviseur voor Ramirent in verband met het overnamebod.

De volledige aankondiging van het bod is beschikbaar op https://www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent/.

OVER Loxam

Loxam is een gevestigde speler op de Europese materieelverhuurmarkt in de wereld voor de sectoren bouw, industrie, openbare werken, dienstverlening en evenementen. Loxam heeft meer dan 7.900 werknemers en een netwerk van meer dan 760 vestigingen verspreid over 13 landen in Europa, evenals in het Midden-Oosten, Brazilië, Colombia en Marokko. Loxam had een omzet van EUR 1.482 miljoen en een bedrijfswinst van EUR 213 miljoen in 2018. De senior secured notes en senior subordinated notes van Loxam zijn genoteerd op de officiële lijst van de Luxembourg Stock Exchange en worden verhandeld op de Euro MTF-markt.

OVER Ramirent

Ramirent is een van de toonaangevende bedrijven in verhuur van materieel in de Scandinavische landen en Oost-Europa, en bedient een breed scala van klantsectoren, waaronder de bouwsector, de dienstensector, de publieke sector en huishoudens. Ramirent is actief in Finland, Zweden, Noorwegen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije en Polen. Rariment had een omzet van EUR 712 miljoen en een vergelijkbare bedrijfswinst van EUR 107 miljoen in 2018. Ramirent heeft 2.900 werknemers en een netwerk van 294 klantcentra.

BELANGRIJKE INFORMATIE

DIT BERICHT KAN NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT WORDEN VERSTREKT OF ANDERSZINS VERSPREID IN OF NAAR CANADA, JAPAN, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF HONG KONG OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN HET OVERNAMEBOD VERBODEN ZOU ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DIT BERICHT IS GEEN AANBIEDINGSDOCUMENT EN VORMT ALS ZODANIG GEEN BOD OF UITNODIGING TOT EEN VERKOOPBOD. IN HET BIJZONDER IS DIT BERICHT GEEN BOD TOT VERKOOP OF DE AANVRAAG VAN EEN BOD TOT AANKOOP VAN DE HIERIN BESCHREVEN EFFECTEN, EN IS HET GEEN UITBREIDING VAN HET OVERNAMEBOD, IN CANADA, JAPAN, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF HONG KONG. BELEGGERS AANVAARDEN HET OVERNAMEBOD VOOR DE AANDELEN ALLEEN OP BASIS VAN DE IN EEN AANBIEDINGSDOCUMENT VERSTREKTE INLICHTINGEN. EEN BOD WORDT NIET DIRECT OF INDIRECT IN ENIGE JURISDICTIE GEDAAN WAAR EEN BOD OF DEELNAME DAARAAN VERBODEN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF WAAR EEN AANBIEDINGSDOCUMENT OF -INSCHRIJVING OF ANDERE EISEN VAN TOEPASSING ZOUDEN ZIJN IN AANVULLING OP DIE ZIJN ONDERNOMEN IN FINLAND.

DE DISTRIBUTIE VAN DIT PERSBERICHT KAN IN SOMMIGE LANDEN WORDEN BEPERKT DOOR WET- OF REGELGEVING. DIENOVEREENKOMSTIG MOETEN PERSONEN DIE IN BEZIT KOMEN VAN DIT DOCUMENT ZICHZELF OP DE HOOGTE STELLEN VAN DEZE BEPERKINGEN EN ZE IN ACHT NEMEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST LOXAM ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE SCHENDING VAN ENIGE DERGELIJKE BEPERKINGEN DOOR ENIGE PERSOON. HET NIET NAKOMEN VAN DEZE BEPERKINGEN KAN EEN SCHENDING VAN DE BEVEILIGINGSWETGEVING VAN DIE JURISDICTIE BETEKENEN. NOCH LOXAM, NOCH ENIGE VAN HAAR ADVISEURS NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHENDINGEN VAN ENIGE VAN DEZE BEPERKINGEN. ELKE AANDEELHOUDER VAN RAMIRENT DIE ENIGE TWIJFEL HEEFT IN VERBAND MET ZIJN OF HAAR POSITIE MOET ONVERWIJLD EEN GESCHIKTE PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.

Kennisgeving aan Amerikaanse aandeelhouders

Amerikaanse aandeelhouders worden erop gewezen dat de aandelen van Ramirent niet zijn geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en dat Ramirent niet is onderworpen aan de periodieke rapportageverplichtingen van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd (de 'Exchange Act'), en uit hoofde daarvan niet verplicht is om enige rapporten in te dienen - wat ze ook niet doet - bij de Amerkaanse Securities & Exchange Commission (de 'SEC').

Het overnamebod staat open voor de aandeelhouders van Ramirent die woonachtig zijn in de Verenigde Staten en wordt gedaan op basis van dezelfde algemene voorwaarden als die welke zijn gedaan aan alle andere aandeelhouders van Ramirent aan wie een bod is gedaan. Alle informatiedocumenten, inclusief dit bericht, worden verspreid onder de Amerikaanse aandeelhouders op een basis die vergelijkbaar is met de manier waarop dergelijke documenten aan de andere aandeelhouders van Ramirent worden verstrekt.

Het overnamebod zal naar verwachting in de Verenigde Staten worden gedaan op grond van Section 14(e) en Regulation 14E onder de Exchange Act als een 'Tier II'-overnamebod en anders in overeenstemming met de vereisten van de Finse wetgeving. Dienovereenkomstig zal het overnamebod worden onderworpen aan openbaarmaking en andere procedurele vereisten, inclusief met betrekking tot herroepingsrechten, het tijdschema van het bod, de betalingsprocedures en de timing van de betalingen die verschillen van die welke van toepassing zijn onder de Amerikaanse procedures en wetgeving voor binnenlandse overnameaanbiedingen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder Rule 14e-5 onder de Exchange Act, kunnen Loxam en aan haar gelieerde ondernemingen of makelaars (handelend als agenten voor Loxam of haar gelieerde ondernemingen, indien van toepassing) van tijd tot tijd, direct of indirect, buiten het overnamebod om overgaan tot de aankoop van de aandelen van Ramirent of effecten die converteerbaar zijn in, omruilbaar voor of uitoefenbaar voor dergelijke aandelen van Ramirent, of dit te regelen, op voorwaarde dat dergelijke aankopen of regelingen om te kopen buiten het overnamebod om niet zullen worden gedaan in de Verenigde Staten door of namens de aanbieder of aan haar gelieerde ondernemingen of voor een prijs die hoger is dan de aanbiedingsprijs. Voor zover informatie over dergelijke aankopen of regelingen om te kopen openbaar wordt gemaakt in Finland, zal dergelijke informatie worden bekendgemaakt door middel van een persbericht of op een andere manier waarvan redelijkerwijs wordt verwacht dat deze de Amerikaanse aandeelhouders van Ramirent van dergelijke informatie op de hoogte brengt. Daarnaast kunnen de financiële adviseurs van Loxam, of gelieerde ondernemingen van de financiële adviseurs, ook gewone verhandelingsactiviteiten uitvoeren in de effecten van Ramirent, waaronder mogelijk aankopen van dergelijke effecten of regelingen om dat te doen.

Noch de SEC, noch enige Amerikaanse staatseffectencommissie heeft het overnamebod goedgekeurd of afgekeurd, of een opmerking gemaakt over de adequaatheid of volledigheid van enig aanbiedingsdocument. Elke verklaring van het tegendeel is een strafbaar feit in de Verenigde Staten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Virginie Adam : +33 (0)1 41 38 95 20 - virginie.adam@salesfactorypr.fr
Dominique Flam : +33 (0)1 41 38 95 21 - dominique.flam@salesfactorypr.fr
Eugénie Gojon : +33 (0)1 41 38 95 22 - eugenie.gojon@salesfactorypr.fr

Contacts

Virginie Adam : +33 (0)1 41 38 95 20 - virginie.adam@salesfactorypr.fr
Dominique Flam : +33 (0)1 41 38 95 21 - dominique.flam@salesfactorypr.fr
Eugénie Gojon : +33 (0)1 41 38 95 22 - eugenie.gojon@salesfactorypr.fr