Merrill Lynch B.V. deponeert financieel jaarverslag

AMSTERDAM--()--Merrill Lynch B.V. heeft vandaag zijn aandeelhouders meegedeeld dat het bedrijf zijn financieel jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2017 heeft ingediend bij de Autoriteit Financiële markten (de 'AFM'), de bevoegde instantie van Nederland, de thuislidstaat van Merrill Lynch B.V.

Merrill Lynch B.V. stelt zijn bij de AFM ingediende jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële rapporten kosteloos op zijn website beschikbaar zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nadat Merrill Lynch B.V. deze documenten elektronisch heeft gedeponeerd bij de AFM. Deze documenten zijn te vinden op de website van Bank of America Corporation op http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=merrill_lynch onder 'Financial Information / Subsidiary Financials'.

De AFM onderhoudt een website die rapporten en andere informatie bevat die verplicht door de uitgevende instellingen bij deze moeten worden ingediend. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen door naar de pagina van de AFM te gaan op http://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.

Kopieën van de hierboven genoemde informatie zullen ook kosteloos beschikbaar worden gesteld door te bellen naar +31-20-5925-606 of op schriftelijk verzoek aan:

Merrill Lynch B.V.
Amstelplein 1, Rembrandt Toren, 27e verdieping
1096 HA Amsterdam
Nederland

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Merrill Lynch B.V.
Armstrong Okobia, +31-20-5925-606

Contacts

Merrill Lynch B.V.
Armstrong Okobia, +31-20-5925-606