Program OSN pro životní prostředí (UNEP) oznamuje, že Saúdská Arábie bude v roce 2024 hostit Světový den životního prostředí

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

RIYADH, Saudská Arábie--()--Program OSN pro životní prostředí (UNEP) oznámil, že Království Saúdské Arábie bude v roce 2024 hostit Světový den životního prostředí, který vyzdvihne průkopnické úsilí Království na místní, regionální i mezinárodní úrovni a vůdčí iniciativy zaměřené na zvyšování povědomí a podporu opatření na ochranu našeho životního prostředí.

Akce, která se každoročně koná 5. června, se zaměří na rekultivaci půdy, snižování rozlohy pouští a zvyšování odolnosti vůči suchu a připomene naléhavou potřebu celosvětové spolupráce a společného úsilí při provádění správných politik a opatření na ochranu a obnovu přírody a zajištění udržitelné budoucnosti.

Světový den životního prostředí vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů, aby zdůraznilo význam participativních akcí na ochranu životního prostředí. V souladu s touto filozofií vyvinula Saúdská Arábie na místní i regionální úrovni velké úsilí, když zahájila iniciativy Saudi Green a Middle East Green a realizovala soubor iniciativ v rámci své Národní strategie v oblasti životního prostředí. Saúdská vláda přijala nový zákon o životním prostředí a Národní program environmentální osvěty, aby zajistila ochranu životního prostředí v Království Saúdské Arábie. Království rovněž zahájilo Národní týden životního prostředí a zřídilo pět environmentálních center pro ochranu životního prostředí v Saúdské Arábii a také Fond pro životní prostředí.

V celosvětovém měřítku a během předsednictví Saúdské Arábie ve skupině G20 byla zahájena Platforma pro urychlení výzkumu a vývoje korálů a Globální iniciativa pro snížení znehodnocování půdy a posílení ochrany suchozemských stanovišť, jejímž cílem je chránit a obnovovat mořská i suchozemská stanoviště.

Inger Andersen, výkonná ředitelka Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), uvítala účast Saúdské Arábie na společném celosvětovém úsilí o obnovu půdy a dosažení odolnosti vůči suchu. Poznamenala, že UNEP a KSA budou usilovat o zintenzivnění úsilí o obnovu přírody a zachování planety pro budoucí generace.

Světový den životního prostředí se od roku 1973 stal největší celosvětovou platformou, kterou Organizace spojených národů věnuje podpoře celosvětového povědomí a činnosti v oblasti životního prostředí. Pod vedením UNEP se každoročně celosvětových oslav účastní více než 150 zemí.

Více informací naleznete na adrese:

https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.greeninitiatives.gov.sa/

Sledujte nás na:

You Tube
Twitter

*Zdroj: AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Sarah F. Alharbi
Translator, Ministry of Environment, Water and Agriculture.
sarafalharbi@mewa.gov.sa

Contacts

Sarah F. Alharbi
Translator, Ministry of Environment, Water and Agriculture.
sarafalharbi@mewa.gov.sa