Christopher Magee nowym wiceprezesem Starr, odpowiedzialnym za ubezpieczenia finansowe i ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej na arenie międzynarodowej

Christopher Magee, Vice President, International Head of Financial Lines and Professional Liability (Photo: Business Wire)

NOWY JORK--()--Firma Starr Insurance poinformowała dzisiaj, że Christopher Magee dołączył do Starr jako wiceprezes odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe i ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej na szczeblu międzynarodowym. Nowe stanowisko skoncentrowane jest na rozwoju działalności Starr poza terytorium Stanów Zjednoczonych oraz wspieraniu klientów w zarządzaniu ryzykiem na całym świecie.

Chris może się poszczycić ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ubezpieczeniami finansowymi w dużych amerykańskich firmach ubezpieczeniowych, zdobytym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Na przestrzeni kariery zawodowej zyskał specjalizację w zakresie ryzyka finansowego oraz związanego z odpowiedzialnością z tytułu wykonywanego zawodu.

Chris jest absolwentem Uniwersytetu Rhode Island i niedawno wyprowadził się z Londynu, aby objąć nowo powierzone stanowisko w Nowym Jorku.

Starr Insurance

Starr Insurance (lub Starr) to nazwa marketingowa określająca firmy ubezpieczeniowe, firmy oferujące ubezpieczenia podróżne oraz spółki zależne Starr International Company, Inc. oraz dotycząca działalności inwestycyjnej C. V. Starr & Co., Inc. i jej spółek zależnych. Starr jest wiodącą organizacją ubezpieczeniowo-inwestycyjną działającą na sześciu kontynentach; poprzez swoje towarzystwa ubezpieczeniowe Starr oferuje ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe i zdrowotne, a także szereg specjalistycznych ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia lotnicze, morskie, energetyczne oraz ubezpieczenia nadwyżkowe. Spółki zależne firmy ubezpieczeniowej Starr z siedzibą w USA, na Bermudach, w Chinach, Hongkongu, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i na Malcie posiadają ocenę „A” (Doskonała) wystawioną przez agencję ratingową A.M. Best. Syndykat Starr Lloyd's Syndicate posiada ocenę „A+” (Mocna) wystawioną przez agencję ratingową Standard & Poor.

Firma zaprasza do odwiedzenia jej strony www.starrcompanies.com lub konta na portalach LinkedIn i Twitter.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Charlie Armstrong
Wiceprezes ds. marketingu
charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308

Contacts

Charlie Armstrong
Wiceprezes ds. marketingu
charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308