Anthropocene Institute przybliża tajniki energii pozyskiwanej w drodze zimnej fuzji podczas konferencji ICCF-25

SZCZECIN, Polska--()--Anthropocene Institute:

KTO

Anthropocene Institute jako jeden ze sponsorów wydarzenia weźmie udział w ICCF-25, konferencji pogłębiającej interdyscyplinarną dyskusję i analizy w dziedzinie tzw. zimnej fuzji (ang. „solid-state fusion”, SSF lub „cold fusion”), określanej również mianem niskoenergetycznej reakcji jądrowej. ICCF-25 zapewnia doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań nad zjawiskiem zimnej fuzji w drodze prezentacji nowych wyników badań naukowych, aktualnych postępów osiąganych w przemyśle oraz zastosowań niezbędnych do upowszechnienia tej postaci czystej energii. Przedstawiciele Anthropocene Institute wystąpią w imieniu organizacji, prezentując jej programy, oraz omówią szereg sposobów rozwoju ekosystemu SSF.

 

 

CO

Anthropocene Institute wynagradza wysiłki wybranych badaczy na rzecz rozwoju SSF, udzielając im grantów, które mają przyczynić się do rozszerzenia społeczności prowadzącej działalność w obszarze SSF. O grant mogą ubiegać się również badacze z innych powiązanych dziedzin. Więcej informacji na stronie http://solidstatefusion.org/grants/.

 

 

KIEDY

27–31 sierpnia 2023 r.

 

 

GDZIE

Szczecin (Polska), Radisson Blu Hotel, pierwsze piętro, foyer – sala konferencyjna

 

 

JAK

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy dokonać rejestracji tutaj.

 

 

PO

CO

Fuzja jądrowa cieszy się ostatnio ogromnym zainteresowaniem i jest przedmiotem licznych inwestycji w ramach wzmożonych wysiłków na rzecz opracowania czystych, zrównoważonych postaci energii w celu przeciwdziałania zmianie klimatu. Energia pozyskiwana w drodze zimnej fuzji (niskoenergetycznej reakcji jądrowej), jednej z dziedzin będących przedmiotem badań związanych ze zjawiskiem fuzji, od kilkudziesięciu lat interesuje niezależnych badaczy z całego świata. Z obserwacji wynika, że możliwa jest produkcja energii w trakcie reakcji jądrowych, lecz w ramach układów chemicznych niepoddanych działaniu skrajnych temperatur ani ciśnienia. Konferencja ICCF-25 ma na celu przyspieszenie rozwoju wschodzącej dziedziny, jaką są badania w zakresie zimnej fuzji, aby wkroczyć w nową erę prac badawczo-rozwojowych o zasadniczym znaczeniu. W konferencji weźmie udział wielu prelegentów z USA, UE oraz Azji. Jej program obejmuje streszczenia wybranych badań wyłonionych spośród ponad 80 zgłoszeń, paneli dyskusyjnych i debat.

Anthropocene Institute

Anthropocene Institute gromadzi naukowców, inżynierów, specjalistów ds. komunikacji, marketingu, innowatorów i rzeczników, dążących do osiągnięcia jednego wspólnego celu: zapewnić obfitość dostępnych dla wszystkich, zrównoważonych zasobów na Ziemi na kolejne dziesięciolecia.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt dla mediów:
Marie Domingo
w imieniu Anthropocene Institute
marie@mariedomingo.com
(650) 888-5642

Contacts

Kontakt dla mediów:
Marie Domingo
w imieniu Anthropocene Institute
marie@mariedomingo.com
(650) 888-5642