Toyota Tsusho, IIJ, NEC i NTT Com zawierają umowę z Uzbektelecom w celu realizacji projektu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

- Wkład w realizację wysiłków na rzecz cyfrowej transformacji poprzez unowocześnienie infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej Uzbekistanu -

TOKIO--()--Firmy Toyota Tsusho Corporation („Toyota Tsusho”), Internet Initiative Japan Inc. („IIJ”), NEC Corporation („NEC”) oraz NTT Communications Corporation („NTT Com”) ogłosiły dzisiaj zawarcie umowy z Uzbektelecom, państwowym operatorem telekomunikacyjnym w Uzbekistanie, w sprawie realizacji projektu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej („projekt”), którego celem jest zapewnienie centrum danych i infrastruktury telekomunikacyjnej dla zaawansowanego systemu przesyłania danych („system”).

Planowo instalacja systemu ma rozpocząć się w 2023 r., a operacje uruchomione w jego ramach mają znacząco poprawić środowisko komunikacyjne Uzbekistanu.

1. Kontekst

W odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie na przesyłanie danych wynikające z cyfryzacji wielu sektorów gospodarki Uzbekistan rozbudowuje dotychczasową infrastrukturę telekomunikacyjną, mając na celu poprawę jakości komunikacji oraz zniwelowanie przepaści cyfrowej pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. W tym kontekście rząd Uzbekistanu podjął decyzję o przyspieszeniu cyfrowej transformacji i włączeniu najnowszych technologii informacyjnych do swojej strategii na rzecz cyfryzacji, „Cyfrowy Uzbekistan 2030”.

2. Omówienie

W celu wykonania projektu, realizowanego w ramach strategii „Cyfrowy Uzbekistan 2030”, cztery wspomniane firmy dostarczą wyposażenie i usługi telekomunikacyjne niezbędne dla centrów danych Uzbektelecom prowadzonych w trzech głównych miastach (Taszkent, Buchara i Kokand), rozszerzenia sieci danych i przesyłu telekomunikacyjnego, a także międzynarodowej sieci teleinformatycznej. Ma to znacząco poprawić prędkość, przepustowość i jakość infrastruktury telekomunikacyjnej, a także przyczynić się do intensyfikacji cyfrowej transformacji w Uzbekistanie, ułatwiając tym samym przejście kraju na gospodarkę cyfrową w przyszłości.

Projekt jest finansowany przez Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) oraz MUFG Bank, Ltd.

3. Perspektywy

Dzięki realizacji projektu cztery wspomniane firmy przyczynią się do stworzenia komfortowego społeczeństwa cieszącego się większymi udogodnieniami, a także do zrównoważonego rozwoju różnych sektorów gospodarki w Uzbekistanie i innych krajach Azji Środkowej.

[Role uczestniczących przedsiębiorstw]

 • Toyota Tsusho
  Jako generalny wykonawca projektu, Toyota Tsusho obejmie rolę ogólnego koordynatora i zadba o płynną realizację projektu.
 • IIJ
  W ramach projektów budowy centrum przechowywania i przetwarzania danych (centrum danych) firma IIJ przyczyni się do rozwoju zrównoważonej infrastruktury cyfrowej w Uzbekistanie, zapewniając swoje energooszczędne, wysoce wydajne kontenerowe moduły IT wysokiej jakości „co-IZmo/I”, budując platformę opartą na chmurze oraz organizując szkolenia na rzecz pracowników operacyjnych centrum danych Uzbektelecom.
 • NEC
  W ramach projektu rozbudowy sieci danych i przesyłu telekomunikacyjnego Uzbektelecom firma NEC przyczyni się do obsługi krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej, dostarczając wyposażenie komunikacyjne zapewniające optyczne multipleksowanie z podziałem długości fali oraz organizując szkolenia dla pracowników operacyjnych Uzbektelecom z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej Uzbekistanu.
 • NTT Com
  W ramach projektu rozbudowy międzynarodowej sieci teleinformatycznej firma NTT Com przyczyni się do realizacji cyfrowej transformacji w Uzbekistanie poprzez rozszerzenie działającej w kraju międzynarodowej sieci teleinformatycznej, zapewniając sprzęt dla wielkoskalowej sieci komunikacyjnej oraz szkolenia dla pracowników operacyjnych Uzbektelecom.

[Informacje ogólne o Toyota Tsusho]

Nazwa firmy

Toyota Tsusho Corporation

Siedziba

Nagoja, Prefektura Aichi

Data założenia

1 lipca 1948 r.

Kapitał zakładowy

64,936 mld jenów

Przedstawiciel

Prezes i dyrektor generalny Ichiro Kashitani

Opis działalności

M.in. krajowy i międzynarodowy handel towarowy, eksport i import towarów, budownictwo, pośrednictwo ubezpieczeniowe

Strona internetowa

https://www.toyota-tsusho.com/english/

[Informacje ogólne o IIJ]

Nazwa firmy

Internet Initiative Japan Inc.

Siedziba

Chiyoda-ku, Tokio

Data założenia

3 grudnia 1992 r.

Kapitał zakładowy

23,023 mld jenów

Przedstawiciel

Prezes, dyrektor generalny i dyrektor operacyjny Eijiro Katsu

Opis działalności

Świadczenie usług łączności internetowej i WAN, usługi w zakresie sieci, budowa, obsługa i konserwacja systemów sieciowych, opracowywanie i sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego

Strona internetowa

https://www.iij.ad.jp/en/

[Informacje ogólne o NEC]

Nazwa firmy

NEC Corporation

Siedziba

Minato-ku, Tokio

Data założenia

17 lipca 1899 r.

Kapitał zakładowy

427,8 mld jenów

Przedstawiciel

Prezes i dyrektor generalny (dyrektor reprezentacyjny) Takayuki Morita

Opis działalności

Dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarach rozwiązań publicznych, infrastruktury publicznej, działalności firm, usług sieciowych i działalności globalnej

Strona internetowa

https://www.nec.com/

[Informacje ogólne o NTT Com]

Nazwa firmy

NTT Communications Corporation

Siedziba

Chiyoda-ku, Tokio

Data założenia

1999 r.

Kapitał zakładowy

230,9 mld jenów

Przedstawiciel

Prezes i dyrektor generalny (członek zarządu uprawniony do reprezentacji) Toru Maruoka

Opis działalności

Telekomunikacja dalekiego zasięgu w Japonii, telekomunikacja międzynarodowa, obszar rozwiązań, usługi i rozwiązania teleinformatyczne oraz powiązana działalność

Strona internetowa

https://www.ntt.com/en/index.html

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

[Na potrzeby zapytań prasowych dotyczących niniejszego komunikatu]
Toyota Tsusho Corporation
Dział Komunikacji Korporacyjnej, Grupa ds. Komunikacji Korporacyjnej w Tokio
Tel.: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +81-3-5205-6310
E-mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +81-3-3798-6511
E-mail: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation
Biuro Public Relations, Dział Planowania Strategii Korporacyjnej
Tel.: +81-3-6700-4010

[Na potrzeby zapytań klientów dotyczących niniejszego komunikatu]
NEC Corporation
Pion rozwiązań dla dostawców usług
E-mail: contact@spsl.jp.nec.com

Contacts

[Na potrzeby zapytań prasowych dotyczących niniejszego komunikatu]
Toyota Tsusho Corporation
Dział Komunikacji Korporacyjnej, Grupa ds. Komunikacji Korporacyjnej w Tokio
Tel.: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +81-3-5205-6310
E-mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +81-3-3798-6511
E-mail: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation
Biuro Public Relations, Dział Planowania Strategii Korporacyjnej
Tel.: +81-3-6700-4010

[Na potrzeby zapytań klientów dotyczących niniejszego komunikatu]
NEC Corporation
Pion rozwiązań dla dostawców usług
E-mail: contact@spsl.jp.nec.com