Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is speciale gastspreker op Everbridge COVID-19: Road to Recovery (R2R) Executive Summit, 26-27 mei 2021

Directeur-generaal van de WHO voegt zich bij de 42e president van de Verenigde Staten Bill Clinton, uitgeverij-icoon Steve Forbes, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten Dr. Madeleine K. Albright en C-Level leiders van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Moderna, Volkswagen, Lululemon, Philips, Salesforce.com en nog veel meer, om te praten over post-pandemische veerkracht

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization (WHO), to be Special Guest Speaker at Everbridge COVID-19: Road to Recovery Executive Summit (Photo: Business Wire)

BURLINGTON, Mass.--()--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), de wereldleider in critical event management (CEM), heeft vandaag aangekondigd dat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur--generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een 'speciale gasttoespraak' zal geven voor zijn virtuele leiderschapstop Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R) die deze week op 26 en 27 mei plaatsvindt, waarop zakelijke veerkracht en maatschappelijk leiderschap in een post-pandemische wereld worden besproken.

Het tweedaagse symposium, dat op woensdag 26 mei van start gaat, zal ook thematoespraken omvatten van wereldleiders, waaronder de 42e president van de Verenigde Staten Bill Clinton, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dr. Madeleine K. Albright, iconen uit de branche zoals voorzitter en hoofdredacteur van Forbes Media, Steve Forbes, evenals discussies met C-level leidinggevenden van Moderna, Volkswagen, Lululemon, Salesforce.com, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en vele anderen in bedrijfstakken en wereldwijde markten.

Als een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor internationale volksgezondheid, stelt de WHO haar wereldwijde missie als 'het bereiken door alle volkeren van het hoogst mogelijke gezondheidsniveau.'

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die is verkozen als directeur-generaal van de WHO voor een termijn van vijf jaar, vertegenwoordigt de eerste persoon uit de Afrikaanse regio van de WHO die de leiding heeft over 's werelds toonaangevende instantie voor volksgezondheid. Dr. Tedros is een Ethiopische bioloog, onderzoeker op het gebied van de volksgezondheid en medewerker die sinds 2017 in functie is.

Voorafgaand aan zijn verkiezing tot directeur-generaal van de WHO, bekleedde Dr. Tedros veel leidinggevende posities in de wereldwijde gezondheidszorg, onder meer als voorzitter van het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, voorzitter van de Roll Back Malaria Partnership en co-voorzitter van de Partnership for Maternal, Newborn and Child Health Board.

“Wij heten Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, welkom op het Everbridge COVID-19: Road to Recovery Spring 2021 symposium,” aldus David Meredith, Chief Executive Officer, Everbridge. "We zijn benieuwd naar zijn wereldwijde perspectief op de internationale reactie op de pandemie en de weg vooruit, samen met de belangrijkste post-pandemische inzichten van andere C-level leidinggevenden in verschillende bedrijfstakken en sectoren."

Op het Everbridge Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R) Symposium zullen presentaties gegeven worden door Dr. Judy Monroe, President en Chief Executive Officer van de CDC Foundation, en Dr. Jay C. Butler, CDC-adjunct-directeur voor infectieziekten (DDID), die de huidige toestand van de pandemie, de uitrol van het coronavirusvaccin en wat te verwachten in de laatste fase van de wereldwijde crisis, zullen bespreken, nu het leven en het bedrijfsleven zich beginnen te herstellen.

De meerjarige Everbridge-symposiumserie biedt wereldleiders een waardevol forum om best practices uit te wisselen over hoe mensen en bedrijfsmiddelen te beschermen; inkomstenstromen op te bouwen en te laten groeien; de veerkracht van bedrijven te vergroten; en potentiële bedreigingen zoals IT-uitval, cyberaanvallen, natuurrampen en vele andere kritieke gebeurtenissen te beperken. Sprekers en deelnemers vertegenwoordigen alle sectoren van de samenleving, van het bedrijfsleven en de overheid, maatschappelijke organisaties en belangengroepen, tot wetenschap, geneeskunde, transport, sport en amusement en de academische wereld.

Vorig jaar verwelkomde Everbridge president George W. Bush, Anthony Fauci, MD, Scott Gottlieb, MD, Dr. Sanjay Gupta, MD, de Amerikaanse generaal Colin L. Powell, VS (gep.), en de oprichter van de Virgin Group, Sir Richard Branson, om als keynote-speakers te dienen. De virtuele COVID-19: Road to Recovery (R2R) -leidersbijeenkomsten trokken meer dan 40.000 deelnemers, waaronder overheidsfunctionarissen, gezondheidsdeskundigen en senior leidinggevenden uit 150 landen, evenals deelnemers van de Centers for Disease Control and Prevention, de Mayo Clinic, Goldman Sachs, Fannie Mae, Ford Motor Company, Humana, IBM en anderen.

Klik hier om u te registreren voor het Everbridge Spring 2021 COVID-19 R2R: The Road to Recovery Symposium.

Over Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is een wereldwijd softwarebedrijf dat bedrijfssoftwaretoepassingen levert die de operationele reactie van organisaties op kritieke gebeurtenissen automatiseren en versnellen om mensen veilig te houden en bedrijven te laten draaien (Keep People Safe and Organizations Running™). Tijdens bedreigingen voor de openbare veiligheid, zoals situaties rond actieve schutters, terroristische aanslagen of zware weersomstandigheden, evenals kritieke bedrijfsgebeurtenissen zoals IT-storingen, cyberaanvallen of andere incidenten zoals productterugroepacties of onderbrekingen van de toeleveringsketen, vertrouwen meer dan 5.700 wereldwijde klanten op het Critical Event Management Platform van het bedrijf om snel en betrouwbaar informatie over bedreigingen te verzamelen en te beoordelen, risicolopers en hulpverleners die kunnen helpen te lokaliseren, de uitvoering van vooraf gedefinieerde communicatieprocessen te automatiseren door de veilige levering aan meer dan 100 verschillende communicatieapparaten, en de voortgang te volgen bij het uitvoeren van reactieplannen. Everbridge bedient 8 van de 10 grootste Amerikaanse steden, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde investeringsbanken, 47 van de 50 drukste Noord-Amerikaanse luchthavens, 9 van de 10 grootste wereldwijde adviesbureaus, 8 van de 10 grootste wereldwijde autofabrikanten, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde zorgverleners en 7 van de 10 grootste technologiebedrijven ter wereld. Everbridge is gevestigd in Boston met extra kantoren in 20 steden rond de wereld. Ga voor meer informatie naar www.everbridge.com

Opmerking betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat 'uitspraken met betrekking tot de toekomst' in de zin van de 'veilige haven'-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de verwachte kansen en trends voor groei in onze kritische communicatie- en bedrijfsveiligheidstoepassingen en onze algehele activiteiten, onze marktkansen, onze verwachtingen met betrekking tot de verkoop van onze producten, ons doel om marktleiderschap te behouden en de markten waarin we concurreren om klanten uit te breiden, en de verwachte impact op financiële resultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan op de datum van dit persbericht en waren gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen en projecties, evenals de overtuigingen en veronderstellingen van het management. Woorden als 'verwachten,' 'anticiperen,' 'moeten,' 'geloven,' 'doel,' 'projecteren,' "doelstellingen,' 'schatten,' 'potentieel,' 'voorspellen,' 'kunnen,' 'zullen,' 'konden,' 'van plan zijn,' variaties van deze termen of het negatieve equivalent van deze termen en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te identificeren. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele factoren of omstandigheden omvatten die buiten onze controle liggen. Onze werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die vermeld of geïmpliceerd worden in uitspraken met betrekking tot de toekomst vanwege een aantal factoren, waaronder maar niet beperkt tot: het vermogen van onze producten en diensten om te presteren zoals bedoeld en om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; ons vermogen om bedrijven en activa die we kunnen overnemen met succes te integreren; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en de verkoop aan bestaande klanten te behouden en te verhogen; ons vermogen om de verkoop van onze Mass Notification-toepassing te verhogen en/of ons vermogen om de verkoop van onze andere toepassingen te verhogen; ontwikkelingen in de markt voor gerichte en contextueel relevante kritische communicatie of de daarbij behorende regelgevingsomgeving; onze schattingen van marktkansen en prognoses van marktgroei kunnen onnauwkeurig blijken te zijn; we zijn historisch gezien niet consistent winstgevend geweest en zullen in de toekomst mogelijk geen winstgevendheid behalen of behouden; de lange en onvoorspelbare verkoopcycli voor nieuwe klanten; de aard van ons bedrijf stelt ons bloot aan inherente aansprakelijkheidsrisico's; ons vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, te integreren en te behouden; ons vermogen om succesvolle relaties te onderhouden met onze channelpartners en technologiepartners; ons vermogen om onze groei effectief te beheren; ons vermogen om te reageren op concurrentiedruk; mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot privacy en beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen, en de andere risico's beschreven in onze risicofactoren die worden besproken in de deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC'), inclusief maar niet beperkt tot ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020, ingediend bij de SEC op 26 februari 2021. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht geven onze standpunten weer op de datum waarop ze worden gedaan. Wij zijn niet van plan om en verplichten ons niet tot het bijwerken of herzien van uitspraken met betrekking tot de toekomst, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst dienen niet te worden gezien alsof het gaat om onze standpunten vanaf een datum na de datum van dit persbericht.

Alle namen van Everbridge-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van Everbridge, Inc. in de VS en in andere landen. Alle overige genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen bij Everbridge:
Jeff Young
Media Relations
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Joshua Young
Investor Relations
joshua.young@everbridge.com
781-236-3695

Contacts

Contactpersonen bij Everbridge:
Jeff Young
Media Relations
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Joshua Young
Investor Relations
joshua.young@everbridge.com
781-236-3695