De Cercle Des Economistes geeft een verklaring af voor een meer vreedzame dialoog in de wereld

AIX EN PROVENCE, Frankrijk--()--Na drie dagen van debatten met 250 internationale sprekers werd vandaag de 18e Rencontres Economiques d’Aix en Provence afgesloten met de 'Declaration of Proposals' van de Cercle des Economistes.

Op het gebied van technologie, migratie, milieu, identiteit en geostrategie heeft de wereld in de loop van de tijd veel metamorfoses ondergaan. Maar nu versterken deze veranderingen elkaar wederzijds om een breuk met het verleden te veroorzaken, wat leidt tot het opgeven van wereldwijd bestuur voor het oplossen van conflicten.

De Cercle vindt het dringend om:

  • Een multilaterale alliantie van landen te lanceren om een wereldwijde dialoog te onderhouden. Ook moet het systeem van de Wereldhandelsorganisatie effectiever worden gemaakt, met name het orgaan voor geschillenbeslechting, en moet de deelname van opkomende landen gegarandeerd worden.
  • Europa opnieuw op te bouwen rond haar grondwaarden met degenen die ze delen, met behoud van de economische en financiële basis. Ook moet toezicht gehouden worden op degenen die verliezen door de globalisering en dient het Europese concurrentiebeleid herzien en versterkt te worden, met name in de technologiesector.
  • Een strategie vast te stellen voor het verwelkomen van asielzoekers, door de creatie van speciale plaatsen voor hen in Europa, maar ook op het Afrikaanse continent, waarbij de laatste gezamenlijk beheerd wordt door Europa en Afrika. Er moeten enorme investeringen worden gedaan om asielzoekers op de arbeidsmarkt te integreren en er dient een Europese asielprocedure te worden opgezet binnen een groep vrijwilligerslanden.
  • Een 10-jarig Europees-Afrikaans infrastructuurfinancieringsplan te initiëren met betrekking tot water, energie en training, en het Afrikaanse continent te voorzien van de structuren die nodig zijn om aanzienlijke financiële stromen te beheren. Bovendien dient voor handels- en tariefbescherming voor de Afrikaanse landbouw gezorgd te worden.
  • Sociale cohesie te herscheppen in Frankrijk door middel van diversiteit en een sociaal mobiliteitsbeleid.

Over Le Cercle des Economistes

De Cercle, opgericht in 1992 in Parijs, brengt 30 economen samen die experts zijn op een groot aantal verschillende gebieden. Het heeft tot doel een publiek debat te creëren via publicaties en evenementen zoals Les Rencontres Économiques in Aix, Singapore, Dakar en Casablanca.

Over Les Rencontres Economiques d’Aix en Provence

De Rencontres Économiques d’Aix, in 2001 opgericht door Le Cercle des Economistes, zijn een ongeëvenaarde ontmoetingsplaats geworden voor het huidig economisch gedachtegoed uit Frankrijk, Europa en de wereld. De editie van 2018 - gratis en open voor het publiek - liep van 6 t/m 8 juli 2018 en was gericht op het thema 'The World's Metamorphoses.'

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Anaïs Paccard, +33 (0)6 24 62 55 45
anais.paccard@cercledeseconomistes.fr
of
Lorie Lichtlen, +33 (0)6 03 40 36 38
lorie.lichtlen@bm.com

Contacts

Media:
Anaïs Paccard, +33 (0)6 24 62 55 45
anais.paccard@cercledeseconomistes.fr
of
Lorie Lichtlen, +33 (0)6 03 40 36 38
lorie.lichtlen@bm.com