Third Point publiceert presentatie over '#NestléNOW'

NEW YORK--()--Third Point (NYSE: TPRE; LSE: TPOU), een in New York gevestigde vermogensbeheerder met 18 miljard dollar aan kapitaal, heeft vandaag een presentatie van vierendertig pagina's gepubliceerd met concrete stappen die Nestlé (VTX: NESN) nu moet nemen om zichzelf beter te positioneren voor de toekomst. De consumentenproductenindustrie evolueert in een ongekend snel tempo en Third Point spoort Nestlé aan om verandering te omarmen en haar cultuur te doordringen met een mentaliteit van #NestléNOW om te voorkomen dat het bedrijf onherstelbaar achterop raakt.

De presentatie van Third Point is te vinden op www.nestlenow.com en de brief aan de Chief Executive Officer Dr. Mark Schneider, voorzitter Paul Bulcke en de Raad van Bestuur van Nestlé is hieronder weergegeven.

*****************************************************************************

Geachte Dr. Schneider, heer Bulcke en de Raad van Bestuur van Nestlé:

Een jaar geleden kondigde Third Point een investering van meer dan $ 3 miljard in Nestlé (het 'Bedrijf') en een recept voor het Bedrijf aan om de langetermijnwaarde voor de belanghebbenden te verzekeren door de winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en het portfolio te verbeteren na jaren van zwakke financiële prestaties. In het afgelopen jaar is de organische omzet verzwakt doordat Nestlé marktaandeel blijft verliezen op belangrijke kerngebieden en de aandelen het minder goed doen. Hoewel de onderneming enkele stappen heeft ondernomen in overeenstemming met onze suggesties, suggereren het bescheiden tempo en de omvang van deze veranderingen dat Nestlé tevreden is met haar positie. In de statuten van Nestlé (paragraaf 2.3)1 staat dat het Bedrijf zich zal richten op 'duurzame waardecreatie op lange termijn' bij het exploiteren van haar activiteiten. Wij zijn niet van mening dat het Bedrijf dit mandaat momenteel waarmaakt met zijn verwarde strategische aanpak en we maken ons dan ook zorgen dat Nestlé de snel optredende verschuivingen in consumentengedrag die de toekomst bedreigen, niet ten volle naar waarde schat.

Vandaag hebben we een stappenplan met u en onze medeaandeelhouders gedeeld om ervoor te zorgen dat Nestlé haar concurrentiepositie behoudt en succes boekt op de lange termijn. Dit zijn geen snelle oplossingen die bedoeld zijn om resultaten op korte termijn te genereren. Dit is een oproep tot urgentie - in plaats van incrementalisme - om te profiteren van kortstondige kansen en innovaties waar concurrenten gebruik van zullen maken als Nestlé zichzelf niet wakker schudt. We dringen er bij Nestlé op aan om een #NestléNOW-mentaliteit aan te nemen en scherper te worden bij het formuleren van haar strategie, gedurfder om haar portfolio opnieuw vorm te geven en sneller bij het moderniseren van de organisatie.

Wees scherper bij het formuleren van de strategie

De huidige strategie van Nestlé is vaag gedefinieerd en wordt geteisterd door interne inconsistenties. Nestlé beschrijft zichzelf als een bedrijf dat zich richt op 'voeding, gezondheid en welzijn,' maar vele categorieën en merken blijven buiten die definitie vallen. Nestlé benadrukt verder koffie, huisdierenverzorging, kindervoeding en water als sleutelcategorieën voor de ontwikkeling op de lange termijn, maar slechts ongeveer de helft van de omzet van het Bedrijf wordt gegenereerd vanuit die gebieden. Nestlé plaatst de rest van haar omzet soms allemaal onder 'andere categorieën,' een naamgeving die de resterende uiteenlopende activiteiten die afwijken van de kerngebieden precies beschrijft. De boodschap die wordt afgegeven door een bedrijf dat slechts de helft van zijn strategische visie uitvoert, is verwarrend voor alle belanghebbenden.

De Zwitserse 'Code of Best Practice' voor Corporate Governance2 stelt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor 'de strategische leiding van en het toezicht op het Bedrijf.' De Raad van Bestuur van Nestlé, waaraan na onze investering drie nieuwe, hooggekwalificeerde externe bestuurders zijn toegevoegd, is daarom verantwoordelijk voor het definiëren van een coherente aanpak van het beheer van het bedrijf. Het valt ons op dat, hoewel Nestlé het grootste voedings- en drankenbedrijf ter wereld is, er nog steeds geen bestuurslid is met externe leiderschapsexpertise in de voedings- en drankenindustrie om de Raad van Bestuur bij te staan bij het bepalen van de strategie van het Bedrijf.

Wees gedurfder bij het opnieuw vormgeven van het portfolio

Het management van Nestlé handelt niet snel genoeg om slecht presterende en niet-strategische activiteiten achter zich te laten. Nestlé heeft minder dan 2% van de omzet afgestoten, ondanks een bloeiende omgeving voor wereldwijde fusies en overnames. Volgens ons is er weinig tot geen kans dat het huidig portfolio de door Nestlé nagestreefde organische omzetgroei met middencijferige percentages kan bereiken. Het portfolio blijft een aanzienlijke blootstelling houden in categorieën buiten de kerngebieden die een lagere groei en lagere marges hebben en die een lagere waardebepaling hebben die samen de sterke punten van de kernactiviteiten uithollen.

Wij zijn van mening dat Nestlé maar liefst 15% van de omzet moet afstoten, hetzij via verkopen, spin-offs of andere methoden om het portfolio beter af te stemmen rond de belangrijkste categorieën. Het is duidelijk dat het financiële belang in L'Oréal dat geen deel uitmaakt van de kernactiviteiten moet worden verkocht, omdat de Raad van Bestuur nog steeds niet in staat is om een overtuigende strategische motivering voor de lange termijn te formuleren voor het voortgezette eigendom ervan. Nestlé zou de opbrengst van deze verkopen moeten gebruiken om meer fusies en overnames uit te voeren op belangrijke gebieden of deel te nemen aan versnelde aandelenterugkoop. Het is moeilijk om een betere zakelijke omgeving voor te stellen voor Nestlé om de #NestléNOW-mentaliteit toe te passen en haar portfolio opnieuw vorm te geven dan deze tijd van hoge veelvouden en een sterke strategische vraag naar een aantal van haar kleinere groeiondernemingen. Er is geen betere illustratie van deze dynamiek dan de zeer aantrekkelijke prijs die Nestlé onlangs ontving voor haar worstelende Noord-Amerikaanse zoetwarenbedrijf.

Wees sneller bij het moderniseren van de organisatie

De insulaire, zelfgenoegzame en bureaucratische organisatie van Nestlé is overdreven ingewikkeld, lethargisch en mist te veel trends. De eerste zin op de website van het bedrijf onder 'Strategie' luidt:

Al meer dan 150 jaar bouwen we aan een succesvol bedrijf door de behoeften van de consument te begrijpen en hierop te anticiperen en ons aan te passen om succes te hebben in een evoluerende markt. 3

Dit is echter precies wat Nestlé de afgelopen jaren niet heeft gedaan, omdat het Bedrijf jammer genoeg te laat is geweest om deel te nemen aan enkele van de belangrijkste nieuwe trends die de groei in voedsel en dranken hebben aangestuurd. Hierdoor hebben beginnende merken en meer gefocuste concurrenten marktaandeel kunnen veroveren. Zelfs zonder interne innovatie zou de groei van Nestlé sneller kunnen zijn geweest als het Bedrijf een agressievere aanpak had gekozen voor het verwerven van snel evoluerende kleinere merken.

Er zijn te veel voorbeelden van gemiste kansen om te beweren dat de organisatie van Nestlé geschikt is voor de hedendaagse markt. Wij vinden dat het Bedrijf zijn al te complexe organisatiestructuur moet vereenvoudigen en intern moet splitsen in drie divisies die zijn georganiseerd rond dranken, voeding en levensmiddelen om de focus, behendigheid en verantwoording te verbeteren. Elke groep categorieën heeft een ander vooruitzicht en andere kans en zou profiteren van de focus en aandacht van toegewijde strategische leiders en verkoopkrachten. Het feit dat Nestlé al meer dan 150 jaar overleeft door dingen te doen volgens de 'Nestlé Way' garandeert geen blijvend succes. Alle eerbiedwaardige bedrijven moeten zich aanpassen aan een veranderende wereld of ze lopen het risico dat ze achterblijven, zoals we hebben zien gebeuren met zelfs legendarische merken zoals General Electric. De opdracht van Nestlé - om zich te concentreren op duurzaamheid op lange termijn - vereist dat het management en de Raad van Bestuur kritisch bekijken of het Bedrijf operationeel te omvangrijk is om te concurreren in de snel veranderende omgeving van vandaag de dag.

Third Point gelooft dat de veranderingen die we in de presentatie van vandaag hebben voorgesteld het langetermijntraject van Nestlé zullen verbeteren, de winst per aandeel tot 2022 zullen verdubbelen en in de loop van de tijd voor wezenlijk betere prestaties zullen zorgen. Zonder de focus op #NestléNOW en een verhoogd gevoel van urgentie, zal Nestlé niet in staat zijn jaren van ondermaatse prestaties te keren en zich opnieuw te positioneren om de komende jaren te gaan bloeien. We hebben met veel andere aandeelhouders van Nestlé gesproken die deze opvattingen delen. De tijd voor incrementalisme is voorbij en Nestlé's leiderschap moet overtuigend laten zien dat begrepen is wat Nestlé nu nodig heeft.

Hoogachtend,

Daniel S. Loeb

**********************************************************************************

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Pers:
Third Point LLC
Elissa Doyle, 917-748-8533
Chief Marketing Officer
edoyle@thirdpoint.com

Contacts

Pers:
Third Point LLC
Elissa Doyle, 917-748-8533
Chief Marketing Officer
edoyle@thirdpoint.com