Biosimilars kunnen vroege toegang tot levensveranderende biologische behandelingen voor patiënten vergemakkelijken, aldus Celltrion Healthcare

Betalers, artsen en gezondheidseconomen benadrukten het belang van biosimilars bij het verbeteren van vroege toegang voor patiënten tot biologische behandeling

BALTIMORE--()--Op de 23e jaarlijkse internationale bijeenkomst van de International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) in Baltimore, heeft Celltrion Healthcare er vandaag voor gepleit dat gezondheidszorgsystemen eerder in het behandelingsregime van een patiënt biologische geneesmiddelente inzetten om de klinische resultaten te verbeteren.

Verschillende studies tonen aan dat de vroege inzet van biologische geneesmiddelen meer klinisch voordeel kan opleveren voor patiënten.1,2,3,4,5,6 Slechts een beperkt aantal patiënten heeft echter toegang tot biologische behandeling vanwege de hoge kosten van biologische geneesmiddelen en het huidig vergoedingsbeleid bepaald door farmaco-economische evaluaties. Sinds de introductie van biosimilars zijn de totale kosten van biologische behandelingen in Europa afgenomen, waardoor een groter aantal patiënten eerder toegang tot deze belangrijke behandelingsoptie heeft in de loop van hun behandeling.7

Professor Jørgen Jahnsen verklaarde, “Voor de behandeling van inflammatoire darmaandoeningen blijken biologische behandelingen de meest effectieve medische therapie te zijn en hun vroege inzet kan zorgen voor betere resultaten. Om de mensen die leven met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa de beste behandeling te bieden, moeten we de toegang van patiënten tot biologische behandelingen op het meest optimale moment vergroten. De introductie van biosimilars kan dit vergemakkelijken.”

Professor Gulácsi, hoofd van de Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest HTA Consulting, Hongarije, kwam op ISPOR tot de conclusie: “Volgens de budgetimpactstudie van CT-P13: als de budgetbesparingen werden uitgegeven aan de vergoeding van aanvullende biosimilar infliximab-behandeling, zouden ongeveer 10-15% meer patiënten kunnen worden behandeld in landen met een hoog en middelhoog inkomen.”

Dhr. HoUng Kim, hoofd Strategy and Operations bij Celltrion Healthcare, behandelde de kwestie van beperkte vroege toegang tot biologische behandeling op het congres in een verklaring:

Patiënten moeten de mogelijkheid hebben om zo snel mogelijk de best mogelijke behandeling te krijgen. Als bedrijf zijn we sterk toegewijd aan het leveren van innovatieve en betaalbare behandelingen voor mensen die leven met chronische aandoeningen over de hele wereld door hoogwaardige, kostenbesparende biosimilars aan te bieden. Het is nu het moment voor betalers, artsen en gezondheidseconomen om de kosteneffectiviteit van biologische behandeling opnieuw te evalueren in het licht van de introductie van biosimilars en om inconsistenties bij de toegang voor patiënten aan te pakken.”

Dhr. HoUng Kim legde verder uit dat een gebrek aan begrip van biosimilars in sommige gezondheidszorgsystemen, conservatief voorschrijfgedrag van artsen en de hoge ontwikkelings- en productiekosten verbonden aan biologische geneesmiddelen, de huidige belemmeringen vormen bij het streven naar een vroege behandeling van patiënten met biologische therapieën.

De presentatie van Celltrion Healthcare op ISPOR omvatte ook het perspectief van vooraanstaande artsen:

  • Professor Jørgen Jahnsen van het Akershus University Hospital in Noorwegen deelde zijn standpunt ten aanzien van de vroege inzet van biologische geneesmiddelen bij inflammatoire darmaandoeningen, door aan te tonen dat de vroege introductie van anti-TNF-alfa-agentia het meeste klinische voordeel opleverde voor patiënten
  • Professor László Gulácsi van de Corvinus University in Hongarije gaf een overzicht van hoe het terugdringen van zorgkosten kan leiden tot een betere toegang tot behandelingen
  • Dr. Edmund Pezalla, voormalig Vice President van Aetna uit de VS, bood een analyse van de opname van biosimilars in de gezondheidszorgomgeving van de Verenigde Staten.

--- Einde---

Noot voor de redactie:

Dr. Edmund Pezalla, voormalig Vice President, Aetna, VS, stelde: “De recente blauwdruk van president Trump is een belangrijke stap in de richting van een verlaging van de prijzen van geneesmiddelen op recept in de Verenigde Staten. Deze beslissing belooft de toegang tot biosimilars uit te breiden en vergroot het bewustzijn ten aanzien van het potentieel van biosimilars om de kosten van geneesmiddelen te verlagen. Aangezien dit een belangrijke onderschrijving van prijstransparantie lijkt te zijn en het de sponsors van Medicare Part D-verzekeringen bovendien in staat stelt om goedkopere generieke geneesmiddelen en biosimilars te promoten, lijdt het geen twijfel dat het tij voor toegang voor patiënten tot zeer dure behandelingen voor complexe omstandigheden, tegen lagere kosten, eindelijk aan het keren is.”

Over inflammatoire darmziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC) zijn chronische invaliderende gastrointestinale aandoeningen die van invloed zijn op het gehele leven van een patiënt.8 Ongeveer 2,5 - 3 miljoen mensen in Europa worden er door getroffen;9 CD treft ongeveer drie personen per 1.000 en UC ongeveer 5 personen per 1000.8

IBD's zijn verantwoordelijk voor aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg en de samenleving; de directe kosten voor de gezondheidszorg van IBD's worden geschat op € 4,6 - 5,6 miljard per jaar.9

Over CT-P13 (biosimilar infliximab)

CP-P13 wordt ontwikkeld en geproduceerd door Celltrion, Inc. en was 's werelds eerste biosimilar van monoklonale antilichamen die werd goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Het is geïndiceerd voor de behandeling van acht auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en IBD. Het werd in september 2013 door de EC goedgekeurd onder de handelsnaam Remsima® en begin 2015 gelanceerd in Europa. De Amerikaanse FDA keurde CT-P13 goed in april 2016 onder de handelsnaam Inflectra®. CT-P13 is goedgekeurd in meer dan 87 landen (vanaf mei 2018), waaronder de VS, Canada, Japan en heel Europa.

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare is toegewijd aan het leveren van innovatieve en betaalbare medicijnen om de toegang van patiënten tot geavanceerde therapieën te bevorderen. Haar producten worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor zoogdiercelcultuur, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de Amerikaanse cGMP-normen van de FDA en de GMP-normen van de EMA. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 120 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.celltrionhealthcare.com/

1 G D'Haens, et al. Early combined immunosuppression or conventional management in patients with newly diagnosed Crohn’s disease: an open randomised trial. Lancet 2008; 371: 660–67.

2 Colombel JF, et al. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn's disease. N EnglJ Med. 15 april 2010;362(15):1383-95.

3 Colombel JF, et al. Effect of tight control management on Crohn's disease (CALM): a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet. 30 oktober 2017. pii: S0140-6736(17)32641-7.

4 St Clair EW, et al. Combination of infliximab and methotrexate therapy for early rheumatoid arthritis: a randomized, controlled trial. ArthritisRheum. Nov. 2004;50(11):3432-43.

5 Baranauskaite A, et al. Infliximab plus methotrexate is superior to methotrexate alone in the treatment of psoriatic arthritis in methotrexate-naive patients: the RESPOND study. Ann Rheum Dis. 2012;71:541-548

6 Emery P, et al. Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of methotrexate and etanerceptin active, early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET): a randomised, double-blind, parallel treatment trial. Lancet. 2008 Aug 2;372(9636):375-82.

7 IMS Health. The Impact of Biosimilar Competition. Juni 2016. Beschikbaar op: file:///C:/Users/gfeatherston/Downloads/IMS%20Impact%20of%20Biosimilar%20Competition%202016.pdf

8 Molodecky NA, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology. 2012; 142(1)46–54.

9 Burisch J, et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn's and Colitis. 2013; 7,322-337.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Hanover Communications voor Celltrion Healthcare
Suru Douglas
sdouglas@hanovercomms.com
+44 203 817 6586
of
Georgia Featherston
gfeatherston@hanovercomms.com
+44 203 817 6718

Contacts

Hanover Communications voor Celltrion Healthcare
Suru Douglas
sdouglas@hanovercomms.com
+44 203 817 6586
of
Georgia Featherston
gfeatherston@hanovercomms.com
+44 203 817 6718