Společnost NIQ urychluje růst jmenováním strategického lídra, který bude podporovat inovace v oblasti služeb spotřebitelských panelů

CHICAGO--()--Společnost NIQ, průkopník v oblasti spotřebitelských a tržních informací, s hrdostí oznamuje jmenování Kris Ewing do funkce globálního prezidenta divize pro služby spotřebitelských panelů („Consumer Panel Services“ – CPS) s cílem urychlit růst, podpořit inovace a poskytovat klientsky orientovaná řešení. Toto jmenování do vedoucí pozice podtrhuje neochvějný závazek společnosti NIQ rozšiřovat oblast zákaznického měření napříč různými kanály a kategoriemi a posiluje tak její klíčovou roli při posilování odvětví spotřebsky baleného zboží (CPG). V době, kdy společnost NIQ slaví sté výročí svého založení, znamená toto jmenování odhodlání posunout podnikání v oblasti spotřebitelských panelů do nové éry, kdy jsou pro úspěch odvětví CPG nezbytné spolehlivé poznatky založené na datech.

Povýšení Ewing na pozici globálního prezidenta pro služby spotřebitelských panelů je důkazem odhodlání společnosti NIQ pozvednout poznatky založené na datech do nebývalé výše. Pan Ewing je přímo podřízen Tracey Massey, provozní ředitelce společnosti NIQ, a jeho úkolem je řídit globální expanzi aktivit společnosti v oblasti spotřebitelských panelů. Díky důrazu na diferencovanou nabídku produktů, špičkové technologie a tým kvalifikovaných odborníků na nakupování a spotřebitele si jeho vedení klade za cíl zavést nové standardy v oboru.

Vzhledem k tomu, že 76 % vedoucích pracovníků v odvětví FNCG uvedlo, že měnící se chování spotřebitelů a nových generací představuje výzvu a příležitost pro budoucí růst, zaměřuje se společnost NIQ na plnění závazku vůči zákazníkům, kteří poskytují spotřebitelské poznatky orientované na budoucnost, jež umožňují značkám vytvářet dlouhodobý růst.

„Jsem neuvěřitelně nadšený z příležitosti stát v čele tohoto dynamického prostředí,“ řekl Kris Ewing, globální prezident pro služby spotřebitelských panelů ve společnosti NIQ. „Náš závazek vyvíjet se a rozšiřovat naše schopnosti má zásadní význam pro lepší služby našim klientům a dosažení našich ambiciózních cílů. Těším se, že budu stát v čele této cesty inovací a růstu a budu zajišťovat, aby naše strategie odpovídaly neustále se vyvíjejícím potřebám našich zákazníků i celého odvětví.“

NIQ strategicky upřednostňuje rozvoj služeb spotřebitelských panelů v rámci celé organizace a spouští řadu klíčových opatření:

  • Podpora větší přehlednosti pro zákazníky prostřednictvím propojení služeb maloobchodního měření a služeb spotřebitelských panelů pomocí dynamických, integrovaných pohledů na službu NIQ Discover (která bude spuštěna v roce 2024).
  • Posílení pokrytí, zastoupení a kvality dat CPS na světových trzích prostřednictvím cílených investic do předních vzorků ve Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku, Německu, Austrálii, Spojených státech a Kanadě.
  • Poskytování rozšířené podpory prostřednictvím školení, seminářů a vedení myšlenek předními odborníky v oboru s cílem odhalit nové cesty k růstu s využitím nejlepších poznatků z měření maloobchodu a spotřebitelských panelů ve své třídě.
  • Přesnější a spolehlivější čtení trendů, zejména v klíčových růstových kanálech, a také rozšířené pokrytí všech kanálů, kategorií a charakteristik.

Společnost NIQ je motorem rychlého pokroku v oblasti měření, který je podpořen významnými a strategickými investicemi do pokrytí a technologií. Společnost uplatňuje prozíravý přístup a vytyčila klíčové iniciativy, které mají podpořit výrazný růst, přičemž CPS je ústředním opěrným bodem tohoto strategického úsilí. Společnost NIQ se neochvějně drží svého poslání průkopnického přístupu a inovací v oblasti spotřebitelských a tržních informací, což nás žene kupředu do budoucnosti bezkonkurenčních pokroků a transformačního dopadu na průmysl.

O společnosti NIQ
NIQ je přední světovou společností v oblasti spotřebitelských informací, která poskytuje nejúplnější porozumění nákupnímu chování spotřebitelů a odkrývá nové cesty k růstu. V roce 2023 se NIQ spojila se společností GfK, čímž došlo ke spojení dvou lídrů v oboru s bezkonkurenčním globálním dosahem. Díky holistickému čtení maloobchodu a nejkomplexnějším poznatkům o spotřebitelích – poskytovaným s pokročilou analytikou prostřednictvím nejmodernějších platforem – dodává společnost NIQ Full View™.

NIQ je společnost z portfolia Advent International, která působí na více než 100 trzích a pokrývá více než 90 % celosvětové populace. Další informace naleznete na internetových stránkách NIQ.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Media
Gillian Mosher
Vice President, Communications
(gillian.mosher@NIQ.com)

Contacts

Media
Gillian Mosher
Vice President, Communications
(gillian.mosher@NIQ.com)