NASA wybiera Blue Origin jako partnera misji księżycowej

A rendering of Blue Origin’s Blue Moon lander that will return astronauts to the Moon as part of NASA’s Artemis program. (Photo: Blue Origin)

KENT, Waszyngton--()--NASA udzieliła zamówienia Blue Origin w ramach załącznika P „Sustaining Lunar Development” (SLD) będącego częścią programu NextSTEP-2. Konsorcjum National Team pod przewodnictwem Blue Origin obejmuje firmy Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic oraz Honeybee Robotics.

W ramach kontraktu Blue Origin i jej partnerzy z National Team odpowiadają za budowę i wykonanie lotu lądownika księżycowego zdolnego do precyzyjnego lądowania w dowolnym miejscu na powierzchni Księżyca, a także okołoksiężycowego modułu transferowego. Pojazdy są napędzane mieszaniną ciekłego tlenu i wodoru. Wysoki impuls właściwy tej mieszaniny stanowi ogromną zaletę dla energochłonnych misji w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Dotychczas do przeprowadzania tego rodzaju misji preferowane były materiały pędne o niższych osiągach, lecz zarazem łatwiejsze do składowania (takie jak hydrazyna i tetratlenek azotu, zastosowane w lądownikach księżycowych Apollo), ze względu na kłopotliwe opary ciekłego tlenu i wodoru podczas długich misji. Kontrakt umożliwi osiągnięcie postępów w dziedzinie najnowocześniejszych technologii dzięki umożliwieniu składowania wysoko wydajnej mieszaniny ciekłego tlenu i wodoru. W ramach załącznika SLD wykonawca zapewni opracowanie i obsługę zasilanych energią słoneczną chłodnic kriogenicznych działających w temperaturze 20 kelwinów oraz innych technologii niezbędnych do przeciwdziałania powstawaniu oparów mieszaniny ciekłego tlenu i wodoru. Możliwość składowania ciekłego wodoru przyniesie ogromne korzyści dla przyszłych misji poza orbitę Księżyca, a także rozwiązań wspomagających, takich jak wysoko wydajny jądrowy napęd termiczny. Architektura Blue Origin jest również przygotowana pod wykorzystywanie księżycowych złóż lodu do produkcji materiałów pędnych na bazie ciekłego tlenu i ciekłego wodoru w przyszłości na Księżycu.

Blue Origin wraz z partnerami przystąpiła już do pracy, ciesząc się z możliwości udziału w tym przedsięwzięciu u boku NASA.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.