INVERTO: Forsyningssikkerhed til enhver pris

KÖLN, Tyskland--()--Supply Chain usikkerheder fortsætter med at plage europæiske virksomheder. Ni ud af ti virksomheder er allerede ramt, viser en undersøgelse udført af INVERTO, et førende konsulentfirma inden for strategisk indkøb og supply chain management, der er en del af BCG-netværket.

En dybtegående undersøgelse af risikostyring, som er udført af INVERTO har vist:

  • Sikring af forsyninger står øverst på listen (93 %), som indkøbschefer og administrerende direktører opfatter som værende den største risiko for virksomheder - ni ud af ti er allerede berørt
  • Prisstigninger på indkøb var den næststørste risiko (73 %) efterfulgt af risikoen for leverandørsvigt (39 %).
  • 85 % af virksomhederne ser fortsat en stor/meget stor indvirkning på indkøbspriserne som følge af Covid-19, og 71 % forventer et omkostningspres.
  • Reduktion af CO2-fodaftryk var den største ESG-udfordring for virksomhederne (70 %) efterfulgt af risiko for miljøskader (51 %) og arbejdstagerrettigheder (42 %)

Forsyningskæden topper hitlisterne

Risikoen i forsyningskæden plager fortsat virksomheder i hele Europa, idet langt de fleste virksomheder (90 %) ikke modtog alle de foreløbige produkter, de havde bestilt de sidste seks måneder.

Når de blev spurgt om deres topprioriteter, så erhvervs- og indkøbsledere forsyningsrisici som deres højeste prioritet. Dette er en stigning på 15 % i forhold til året før, mens indkøbsprisrisici kommer på andenpladsen – en stigning på 46 % i forhold til året før.

Marcus Schwarz, administrerende direktør hos INVERTO København, kommenterer: "Håndtering af forsyningssikkerhed er den vigtigste samtale i bestyrelseslokalerne i Storbritannien og Europa. Da mere end 90 % af virksomhederne allerede er berørt, er det nu på tide at gennemføre en gennemgribende reform for at mindske risikoen i forsyningskæderne. Digitale løsninger og dekarbonisering bør spille en vigtig rolle i disse drøftelser for at fremtidssikre virksomhederne mod potentielle forstyrrelser. Virksomhederne bør også være opmærksomme og undersøge deres leverandørers priskrav nøje; ikke alle stigninger er helt berettigede."

Såkaldte "cost break downs", hvor et produkt i et tidligere produktionsled opdeles i dets enkelte dele, som derefter vurderes, kan give indikationer for fair prisstigninger. For at bremse den opadgående prisspiral bør der specifikt søges og udnyttes besparelsespotentiale, f.eks. gennem optimerede processer eller i ikke-strategiske varer, så prisstigninger kan udlignes og konkurrenceevnen øges.

Håndtering af risikoen

På trods af udfordringerne i forsyningskæden og den stigende risiko på tværs af energipriser og inflationsspørgsmål, er antallet af virksomheder, der praktiserer strategisk risikostyring og styrer den med digitale værktøjer, ikke steget år for år. I fremtiden ønsker forretnings- og indkøbslederne imidlertid at tackle spørgsmålet mere proaktivt, idet 89 % forventer, at risikostyring vil spille en vigtigere rolle i fremtiden.

Schwarz fortsætter: "Vi ved fra vores kunder, at de konstant opståede leveringsproblemer binder en masse tid og ressourcer. Det giver ikke plads til planlægning og videreudvikling, og selv om det er hensigten at tackle problemet, lægger den begyndende krig i Ukraine og de deraf følgende konsekvenser endnu en gang ekstremt stort pres på indkøbsholdene."

På trods af de betydelige geopolitiske og økonomiske begivenheder, der dominerer dagsordenen, råder Schwarz kraftigt virksomhederne til yderligere at udvide den proaktive risikostyring og udnytte digitale løsninger: "Det er altid bedre at investere i brandsikring end at bekæmpe brande."

Reduktion af CO2-emissioner er den primære ESG-risiko

Dekarbonisering er fortsat den primære risiko for virksomheder inden for bæredygtighedsområdet. Forpligtelsen til at reducere deres CO2-fodaftryk var den største risiko ifølge 70 % af de adspurgte, og 50 % så miljøskader forårsaget af produktionsmetoder i forsyningskæden som en stor risiko.

Kun 42 % så risici i forbindelse med overholdelse af arbejdstagernes rettigheder, og mindre end en tredjedel (30 %) så miljøskader som følge af råstofudvinding som en risiko.

Metodologi

83 indkøbschefer og administrerende direktører, hovedsagelig fra Storbritannien og de tysktalende lande, deltog i den aktuelle undersøgelse af risikostyring. Omkring halvdelen af dem kommer fra den kemiske industri, forbrugsgoder, bilindustrien og maskin- og anlægsindustrien.

Læserne kan downloade undersøgelsesresultaterne gratis her: www.inverto.com/en/riskmanagement-study-2022

Om INVERTO

INVERTO - et af Europas førende internationale managementkonsulentfirmaer, der har specialiseret sig i strategisk indkøb og supply chain management. Konsulentfirmaet identificerer og realiserer potentialer for omkostningsreduktion og procesoptimering for sine kunder og støtter dem i den strategiske transformation af deres indkøb.

INVERTO, der siden 2017 har været et datterselskab af Boston Consulting Group (BCG), støtter virksomheder med at udvikle strategier, øge effektiviteten og digitalisere indkøb og hjælper kunderne med at forblive konkurrencedygtige. Kunderne spænder fra internationale koncerner til førende mellemstore virksomheder fra industri og handel samt verdens førende private equity-selskaber.

INVERTO's internationale fodaftryk strækker sig over ni lokationer i otte lande i Europa og Asien. INVERTO Danmark blev grundlagt i 2018, og beskæftiger mere end 20 specialiserede konsulenter og ledes af Managing Director Marcus Schwarz. Virksomheden er baseret i det centrale København og har en stærk track record inden for detailhandel, FMCG og industrielle virksomheder.

Contacts

PRESSEKONTAKT
INVERTO GmbH • Lichtstraße 43 i • 50825 Köln
Melanie Burkard-Pispers • Leder af marketing og kommunikation
Phone: +49 221 485 687 141 • Email: press@inverto.com • Web: www.inverto.com/en

Contacts

PRESSEKONTAKT
INVERTO GmbH • Lichtstraße 43 i • 50825 Köln
Melanie Burkard-Pispers • Leder af marketing og kommunikation
Phone: +49 221 485 687 141 • Email: press@inverto.com • Web: www.inverto.com/en