Andersen Global udvider dækning i Liechtenstein og Schweiz

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global tilføjer juridiske kapaciteter i Liechtenstein og Schweiz gennem en samarbejdsaftale med NSF, hvilket styrker organisationens platform, idet den fortsætter sin ekspansion i regionen.

Med kontorer i Vaduz og Zürich opererer NSF med fem partnere og 40 eksperter, der betjener enkeltpersoner og internationale virksomheder. Full service-lokaliteten i Liechtenstein leverer en række juridiske tjenester inden for fonds- og aktivforvaltning med kapaciteter inden for bankvirksomhed og kapitalmarkeder, skatteret, selskabsret, fusioner og opkøb, voldgift og tvistbilæggelse, kontrakter, samt forvaltnings- og forfatningsret. Derudover fungerer kontoret i Schweiz som et uafhængigt schweizisk advokatfirma og tilbyder tjenester inden for forskellige erhvervsretlige områder, såsom skatteret, selskabsret/fusioner og opkøb, successionsplanlægning, arveret, retssager, omstrukturering, gældsinddrivelse og insolvens, beskæftigelse, finansielle markeder, samt kommercielle kontrakter.

"I mere end 30 år har vores omfattende erfaring og viden gjort det muligt for os at levere uovertrufne tjenester," sagde administrerende partner, Heinz Frommelt. "Dette samarbejde er det næste skridt i vores firmas udvikling og styrker vores evne til at imødekomme kundernes behov uanset grænser."

Administrerende partner, Peter Nägele, tilføjede: "Med en kundebase, der primært er international, etablerer evnen til nu at tilbyde omfattende, integrerede tjenester gennem vores samarbejde med Andersen Global, et solidt fundament, idet vi arbejder på at etablere en mere konkurrencedygtig platform for vores firma i regionen."

"NSF's kundeorienterede kultur passer perfekt til vores organisations værdier," sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "De er et af de største uafhængige og progressive firmaer med lokal og international ekspertise, der sætter standarden for juridiske tjenester på deres marked. Dette samarbejde supplerer vores organisations overordnede ekspansionsstrategi, idet vi fortsætter med at styrke vores team i regionen og tilbyder kunder en komplet pakke af globale kapaciteter gennem vores medlems- og samarbejdsformaer."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 266 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700