OMSAN Lojistik jako první na světě přepravil automobily přes podmořský železniční tunel Marmaray

(Photo: OMSAN logistik)

ISTANBUL--()--OMSAN Lojistik, první soukromý držitel licence na provoz železniční dopravy v Turecku jako provní ve svém sektoru realizoval přepravu automobilů z Evropy do Asie via tunel Marmaray.

OMSAN Lojistik se pyšní přívlastkem první společnosti na světě, která přepravila automobily pod mořem přes Marmaray, který je svou hloubkou 60 metrů nejhlubším podmořským železničním tunelem na světě.

OMSAN Lojistik, první soukromý držitel licence k provozování železniční přepravy v Turecku si připsal na své konto další prvenství. Pomocí tunelu Marmaray spojujícího evopský a asijský kontinet pod Bosporem v Istanbulu, uskutečnila OSMAN Lojistik svou první mezikontintentální automobilovou přepravu převážející 200 automobilů značky Dacia Duster a to prostřednictvím 550 metrů dlouhého nákladního vlaku, jehož souvislá železniční trať byla přes Rumunsko, Bulharsko do tureckého města Izmit Köseköy.

OMSAN Lojistik, společnost holding OYAK, přepravila automobily pod mořem přes Marmaray, který je svou hloubkou 60 metrů nejhlubším podmořským železničním tunelem na světě, čímž se zapsala do historie jako první společnost, která uskutečnila přepravu automobilů v takovéto hloubce. Bezpečná přeprava nákladu via Marmaray byla provedena bez překládky nebo změny dopravního prostředku a OSMAN Lojistik plánuje v roce 2021 zvýšit objem mezinárodní nákladní železniční přepravy.

Vývoz a dovoz nerostů

Generální ředitel společnosti OMSAN Lojistik, pan Cömert Varlik, uvedl, že po otevření podmořského tunelu Marmaray pro nákladní přepravu začala společnost realizovat nákladní přepravu mezi kontinenty bez nutnosti změny dopravního prostředku. Pan Varlik také poznamenal, že podmořský tunel Marmaray nacházející se na krátké, ekonomické a efektivní mezinárodní železniční trati vedoucí od Pekingu až do Londýna nabízí tureckému sektoru logisticky významné příležitosti. Dále dodal, že "význam železniční přepravy v období pandemie narostl i díky bezpečnosti a možnosti přepravy jediným prostředkem. Také díky technologických inovacím, které se v Turecku udály, bude železniční přeprava patřit mezi nejvyhledávanější alternativy i v budoucnosti. Domnívám se, že podmořský tunel Marmaray, který má pro naši zemi a náš sektor strategickou hodnotu, bude mít pro nákladní dopravu značný přínost jak v oblasti vývozu, tak i dovozu, tudíž pro celou ekonomiku. Po úspěšné realizaci této přepravy pokračuje OMSAN Lojistik v přípravách nových mezinárodních přepravních projektů."

O společnosti OMSAN;

OMSAN Lojistik, jeden z mála poskytovatelů ekologických a konkurenceschopných služeb železniční přepravy, nabízí služby integrované s digitálními a ekologickými pracovními modely a jeho cílem je kladení většího důrazu na portfólio služeb želežniční přepravy.

OMSAN Lojistik působí v sektoru již téměř 45 let a díky svým spolehlivým, inovativním a specifickým logistickým službám poskytuje svým zákazníkům integrované, digitální, ekologické, udržitelné a zákaznicky orientovaná řešení nejen v oblastech automobilového průmyslu, hutnictví, cementárenství, nebezpečných látek, chemikálií, zemědělství, textilu, maloobchodu, potravinářství, telekomunikací a rychlého spotřebního průmyslu, ale také v dalších sektorech.

www.omsan.com

Contacts

Gönül Bedir
gonul.bedir@iziletisim.com

Contacts

Gönül Bedir
gonul.bedir@iziletisim.com