Merrill Lynch B.V. dient financieel jaarverslag in

NEDERLAND--()--Merrill Lynch B.V. laat zijn effectenhouders vandaag weten dat het bedrijf zijn financiële jaarverslag over het per 31 december 2019 afgesloten jaar, samen met het auditrapport, heeft ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"), de bevoegde autoriteit van Nederland, de lidstaat van herkomst van Merrill Lynch B.V.

Merrill Lynch B.V. stelt op zijn website zijn bij de AFM ingediende halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslag gratis beschikbaar zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is nadat Merrill Lynch B.V. deze documenten elektronisch bij de AFM heeft ingediend. Deze documenten worden gepubliceerd op de website van de Bank of America Corporation op http://investor.bankofamerica.com/financial-information/subsidiary-and-country-disclosures#fbid=C0rA-iMt6oC onder “Subsidiary and Country Disclosures / Subsidiary Information”.

De AFM heeft een website met rapporten en andere informatie die emittenten samen met de rapporten moeten indienen. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen op de pagina van AFM op https://www.afm.nl/en/professionals/registers/meldingenregisters.

Kopieën van de hierboven vermelde informatie kunnen ook gratis worden verkregen via telefoonnummer +31-20-5925-606 of op schriftelijk verzoek aan:

Merrill Lynch B.V.
Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 27 Floor
1096 HA Amsterdam
Nederland

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Armstrong Okobia, Merrill Lynch B.V., +31-20-5925-606

Contacts

Armstrong Okobia, Merrill Lynch B.V., +31-20-5925-606