Bank of America Corporation heeft een Formulier 8-K ingediend

CHARLOTTE, North Carolina, VS--()--De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 23 april 2020 een actueel verslag via het 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin wordt aangekondigd dat op 22 april 2020 de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor 2020 (de “Jaarvergadering”) is gehouden.

Tijdens de Jaarvergadering verkozen de aandeelhouders van de Onderneming alle kandidaten voor de positie van bestuurslid; werd er ingestemd met de raadgevende stem over de beloning van bestuurders; en werd de benoeming geratificeerd voor 2020 van PricewaterhouseCoopers LLP als het onafhankelijke, geregistreerde openbare accountantskantoor van de Onderneming. De aandeelhouders van de Onderneming gaven geen goedkeuring aan aandeelhoudersvoorstel 4. (Maak gevolmachtigde toegang toegankelijker), aandeelhoudersvoorstel 5. (Neem een nieuw aandeelhoudersrecht aan - schriftelijke toestemming), aandeelhoudersvoorstel 6. (Rapport betreffende gender/raciale loongelijkheid) en aandeelhoudersvoorstel 7. (Herziening van de Verklaring van het Doel van een Onderneming en rapport over aanbevolen wijzigingen in bestuursdocumenten, beleid en werkwijzen).

Met betrekking tot alle kwesties waarover gestemd diende te worden, stemden de houders van gewone aandelen, Serie B preferente aandelen en Serie 1, 2, 4 en 5 preferente aandelen van de Onderneming gezamenlijk als een klasse.

Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar op haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar gesteld worden op de website van het National Storage Mechanism op: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Certified Paralegal, Bank of America, kantoor +1 980.388.5923

 

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Certified Paralegal, Bank of America, kantoor +1 980.388.5923