ESIR: Mobidiag saa 25 miljoonan euron rahoituksen Euroopan Investointipankilta

  • Varoilla edistetään infektiotautien in vitro -diagnostiikkaratkaisujen kehitystä ja kaupallistamista.
  • Tämä on toinen EIP:n ja Mobidiagin välinen lainasopimus. Ensimmäinen solmittiin vuonna 2016.

EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb, Mobidiagin toimitusjohtajan Tuomas Tenkanen (source: EIB)

ESPOO & LUXEMBOURG--()--Mobidiag Oy on kaupalliseen vaiheeseen edennyt infektiotautien ja mikrobilääkeresistenssin leviämisen estämiseen keskittynyt molekyylidiagnostiikkayritys. Se allekirjoitti tänään Euroopan investointipankin (EIP) kanssa sopimuksen 25 miljoonan euron kasvupääomalainasta. Lainan mahdollisti Euroopan Strategisten Investointien Rahasto (ESIR) Euroopan kasvurahoitusaloitteen (EGFF) mukaisesti. ESIR on Euroopan investointiohjelman pääpilari. Tämän uuden nelivuotisen lainan avulla Mobidiag edistää tutkimus- ja kehitystyötään ja jatkaa molekyylidiagnostiikkatestien validointia ja kaupallistamista Amplidiag-® ja Novodiag®-alustoilleen.

Mobidiagin toimitusjohtajan Tuomas Tenkasen mukaan ”Tämä EIP:n myöntämä laina osoittaa osaltaan, että olemme oikealla tiellä matkallamme johtavaksi toimijaksi molekyylidiagnostiikan markkinoilla. Mobidiagin innovatiivisia ratkaisuja on käytössä keskeisissä laboratorioissa ympäri Eurooppaa. Laajamittaisen tuotekehityksen ja kliinisten validointien jälkeen olemme ylpeitä siitä, että meidän huipputekniikkamme on nyt kaupallisesti saatavilla kansainvälisillä markkinoilla. Uuden lainan avulla voidaan edistää Mobidiagin alustan sisällön kehittämistä seuraavalle tasolle ja tuottaa tulevina vuosina merkittävää arvoa kehittämällä laitteistoillemme kattava diagnostisten testien tuotevalikoima. Olemme mielissämme EIP:ltä saamastamme tuesta ja mahdollisuudesta jatkaa työskentelyä heidän kanssaan.”

EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb totesi allekirjoitustilaisuudessa: “Euroopan life science -liiketoiminnan innovaatiokapasiteetin vahvistaminen ja sektorikohtaisen osaamisen säilyttäminen Euroopassa on tällä hetkellä erittäin tärkeää. EIP on aiemmin tunnettu infrastruktuureja tukevana pankkina, mutta viime vuosina se on tehnyt tärkeän muutoksen ja siirtynyt tukemaan innovatiivisia yrityksiä. Huomattavan moni tukea saaneista yrityksistä on Suomesta. Tukemme on auttanut Mobidiagia jatkamaan kasvuaan ja olemme iloisia uudistaessamme sitoumuksemme tähän mahtavaan yritykseen.”

Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lisää: "Infektiotautien leviämistä ehkäisevä tutkimus- ja kehitystyö on erittäin tärkeää, mutta samalla kallista. Euroopan investointiohjelman ESIR-rahaston takauksen avulla EIP voi lainata Mobidiagille tarvittavan rahoituksen, jonka avulla se voi panostaa t&k-työhönsä ja samalla edistää terveyttä maailmanlaajuisesti."

EIP on vaikuttanut merkittävästi Mobidiagin kasvuun jo vuodesta vuonna 2016. Tällöin myönnetyn 15 miljoonan euron lainan viimeinen erä nostettiin marraskuussa 2018. Lainan avulla Mobidiag onnistui saavuttamaan tarvittavat tuotekehityksen ja validointien virstanpylväät ja lanseeraamaan innovatiivisen Novodiag®-diagnostiikkaratkaisun, joka analysoi potilasnäytteet ja tuottaa tulokset täysin automaattisesti. Uuden 25 miljoonan euron lainan avulla Mobidiag hakee edelleen kasvua laajentamalla tuotevalikoimaansa.

Taustatietoa:

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin. Vuonna 2018 EIP tarjosi suomalaisille hankkeille lainoja 1,8 miljardilla eurolla.

Mobidiag on vuonna 2000 perustettu kaupallisessa vaiheessa oleva nopeasti kasvava molekyylidiagnostiikkayritys, jonka edullinen, monikäyttöinen ja kestävä tekniikka tuo molekyylidiagnostiikan vahvuudet taisteluun mikrobilääkeresistenssin (AMR) leviämistä vastaan. Tekniikan avulla saadaan nopeasti selville patogeenit ja niiden mahdollinen resistenttiys antibiooteille. Amplidiag® ja Novodiag® -ratkaisujensa avulla Mobidiag tarjoaa kattavan valikoiman nopeita ja kustannustehokkaita molekyylidiagnostiikan ratkaisuja infektiotautien havaitsemiseen kaikenkokoisten laboratorioiden tarpeisiin.

Novodiag®-alusta tarjoaa automaattisen ratkaisun sekä pienille laboratorioille, suurten laboratorioiden hajautetuille yksiköille, kiireellisiin tilanteisiin ja suuremmille laboratorioille. Laiteratkaisun asiakkaille tuomia etuja ovat muun muassa nopeus, helppokäyttöisyys ja luotettavat tulokset. Novodiag®-ratkaisu on kaupallistamisestaan lähtien saanut erittäin myönteistä palautetta markkinoilta, ja se on nopeasti omaksuttu osaksi monien laboratorioiden rutiineja eri puolilla Eurooppaa.

Euroopan investointiohjelma, joka tunnetaan ”Junckerin suunnitelmana”, on yksi Euroopan komission tärkeimmistä prioriteeteistä. Se keskittyy tukemaan eurooppalaisia investointeja työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Tämä tapahtuu hyödyntämällä nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä järkevämmin, poistamalla investointien esteitä ja antamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea.

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman keskeinen pilari. ESIR myöntää suuririskisimmän osan kattavan takuun, jonka avulla EIP voi investoida useampiin ja usein riskialttiimpiin hankkeisiin. Tähän mennessä rahoitettaviksi hyväksyttyjen ESIR-hankkeiden ja sopimusten odotetaan saavan liikkeelle 393 miljardin euron investoinnit ja niillä tuetaan noin 945 000 pk-yritystä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Lisää tietoa Euroopan investointisuunnitelman tuloksista on täällä.

Contacts

Yhteystiedot:
EIP: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.orgTwitter #EIB60 ja Instagram
Euroopan komissio: Siobhan Millbright, +32 460 75 73 61, siobhan.millbright@ec.europa.eu
Mobidiag: Dorothee Allard, +33 (0)1 55 25 17 13, marketing@mobidiag.com
Consilium Strategic Communications: Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh, +44 (0)203 709 5700, mobidiag@consilium-comms.com

Contacts

Yhteystiedot:
EIP: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.orgTwitter #EIB60 ja Instagram
Euroopan komissio: Siobhan Millbright, +32 460 75 73 61, siobhan.millbright@ec.europa.eu
Mobidiag: Dorothee Allard, +33 (0)1 55 25 17 13, marketing@mobidiag.com
Consilium Strategic Communications: Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh, +44 (0)203 709 5700, mobidiag@consilium-comms.com