Belmond kondigt herziening van strategische alternatieven aan om aandeelhouderswaarde te verbeteren

HAMILTON, Bermuda--()--Belmond Ltd. (NYSE: BEL), eigenaars, mede-eigenaars of managers van 46 luxe hotels, restaurants, treinen en riviercruiseschepen die actief zijn in 24 landen, heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur begonnen is aan een uitgebreide evaluatie van de strategische alternatieven om de aandeelhouderswaarde te verbeteren.

Tot de iconische eigendommen van Belmond behoren Belmond Hotel Cipriani in Venetië, Belmond Hotel Splendido in Portofino, Belmond Copacabana Palace in Rio de Janeiro, Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons in Oxford, Belmond Grand Hotel Europe in St. Petersburg, Belmond El Encanto in Santa Barbara en het legendarische restaurant '21' Club in New York.

Het bestuur is vastbesloten om een pad te volgen dat in het beste belang is van alle aandeelhouders van Belmond. Dienovereenkomstig voeren wij een grondige beoordeling uit van alle strategische, operationele en financiële alternatieven die het Bedrijf ter beschikking staan, inclusief een mogelijke verkoop,” aldus Roland Hernandez, voorzitter van de Raad van Bestuur. “We hebben zinvolle vooruitgang geboekt met betrekking tot onze strategische langetermijndoelstellingen, waaronder toenemende inkomsten, meer naamsbekendheid en uitbreiding van onze wereldwijde aanwezigheid. We zijn van mening dat nu het juiste moment is om een strategisch beoordelingsproces uit te voeren om de waarde voor de aandeelhouders te vergroten, gezien de werkelijk uitzonderlijke en unieke collectie iconische eigendommen en de sterke fundamenten van Belmond in onze markten over de hele wereld.”

Er zijn geen garanties met betrekking tot de uitkomst of timing van het beoordelingsproces. Het Bedrijf is niet van plan verder commentaar te geven in verband met de beoordeling totdat deze is voltooid of het Bedrijf bepaalt dat openbaarmaking vereist of nuttig is.

Het bestuur heeft Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan Securities LLC in dienst genomen als financieel adviseurs en Weil, Gotshal & Manges LLP als juridisch adviseur om te helpen bij de beoordeling.

Over Belmond Ltd.

Belmond (belmond.com) is een wereldwijde verzameling van uitzonderlijke hotel- en luxe reisavonturen in enkele van 's werelds meest inspirerende en verrijkende bestemmingen. Het Bedrijf werd meer dan 40 jaar geleden opgericht met de overname van Belmond Hotel Cipriani in Venetië. Het unieke en opvallende portfolio omvat nu 46 hotel-, trein- en riviercruise-ervaringen, met uitzondering van een ervaring die gepland staat voor een opening in Londen in 2018, in veel van 's werelds meest gevierde bestemmingen. Van stadsmonumenten tot intieme resorts, de collectie omvat Belmond Grand Hotel Europe, St. Petersburg; Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa, Riviera Maya; en Belmond El Encanto, Santa Barbara. Belmond beschikt ook over safari's, zeven luxe toeristentreinen, waaronder de Venice Simplon-Orient-Express en twee riviercruises. Belmond beheert bovendien de '21' Club, een van de meest legendarische restaurants van New York. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op investor.belmond.com.

Waarschuwende mededelingen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze omvatten verklaringen met betrekking tot de beoordeling door het Bedrijf van strategische alternatieven, die geen historische feiten zijn en daarom risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, zijn geen garanties voor de prestaties en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico's die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en uitkomsten verschillen van die welke expliciet of impliciet zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, degene die worden genoemd in de persmededeling en mondelinge presentaties: ons vermogen om onze driepuntsstrategie voor groei uit te voeren en te bereiken; eventuele toekomstige effecten op de reis- en vrijetijdsmarkt van terroristische activiteiten en eventuele politie- of militaire reactie; variërende klantvraag en concurrentieoverwegingen; het niet realiseren van verwachte hotelboekingen en -reserveringen en de geplande verkoop van onroerend goed als werkelijke inkomsten; onvermogen om prijsstijgingen door te voeren of om de kosten te verlagen; stijgende brandstofkosten die een nadelige invloed hebben op het reizen van klanten en de operationele kosten van het Bedrijf; fluctuaties in rentetarieven en valutawaarden; onzekerheid over de onderhandelingen over en voltooiing van toekomstige activaverwervingen, leases, verkopen en externe managementcontracten; herfinanciering van schulden, kapitaaluitgaven en overnames; onvermogen om gefinancierde schulden te verminderen zoals gepland of om een bankovereenkomst te verkrijgen voor eventuele toekomstige aangevraagde ontheffingen of wijzigingen van leningsovereenkomsten; voldoende kapitaalbronnen en aanvaardbaarheid van financiële voorwaarden; mogelijk verlies of wijziging van planningsvergunningen en vertragingen in bouwschema's voor uitbreidingsprojecten; vertragingen bij de heropening van eigendommen die gesloten zijn voor reparatie of een opknapbeurt en mogelijke kostenoverschrijdingen; veranderende toerisme- en zakenreizenpatronen en seizoensgebondenheid van de vraag; ongunstige lokale weersomstandigheden; mogelijke uitdagingen ten aanzien van het eigendom van het Bedrijf van zijn merken; de afhankelijkheid van het Bedrijf van technologiesystemen en van de ontwikkeling van nieuwe technologiesystemen; veranderende wereldwijde of regionale economische omstandigheden en zwakte op de financiële markten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de vraag; wetgevende, regelgevende en politieke ontwikkelingen (inclusief de zich ontwikkelende politieke situatie in Oekraïne, Brazilië en Peru, en regionale gebeurtenissen in Myanmar, in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de terugtrekking uit de Europese Unie en in de Verenigde Staten met betrekking tot het zich ontwikkelende immigratie- en handelsbeleid en de Tax Cuts and Jobs Act van 2017, en de resulterende impact van deze situaties op lokale en mondiale economieën, wisselkoersen en op de huidige en toekomstige vraag); de dreiging of de huidige transmissie van epidemieën, infectieziekten en virussen, zoals het Zika-virus, die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de vraag in Latijns-Amerika, waaronder het Caribisch gebied en elders; en mogelijke uitdagingen ten aanzien van de corporate governance-structuur van het Bedrijf. Verdere informatie met betrekking tot deze en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management niet worden gerealiseerd, is opgenomen in de deponeringen door het Bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Tenzij de wet anders voorschrijft, verplicht het Bedrijf zich niet tot het bijwerken of herzien van enige toekomstgerichte verklaringen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Belmond Ltd.
Beleggers:
Martin O’Grady, +44 203 117 1333
Executive Vice President, Chief Financial Officer
martin.ogrady@belmond.com
of
James Costin, +44 203 117 1325
Group Financial Controller en Director Investor Relations
james.costin@belmond.com
Media:
Jocelyn Betts, +44 203 117 1362
Corporate Communications Director
jocelyn.betts@belmond.com
of
Sard Verbinnen & Co
VS en internationaal:
George Sard / Robin Weinberg / Stephen Pettibone, +1 212 687 8080
of
VK en internationaal:
Jon Aarons / Conrad Harrington, +44 20 7467 1050

Contacts

Belmond Ltd.
Beleggers:
Martin O’Grady, +44 203 117 1333
Executive Vice President, Chief Financial Officer
martin.ogrady@belmond.com
of
James Costin, +44 203 117 1325
Group Financial Controller en Director Investor Relations
james.costin@belmond.com
Media:
Jocelyn Betts, +44 203 117 1362
Corporate Communications Director
jocelyn.betts@belmond.com
of
Sard Verbinnen & Co
VS en internationaal:
George Sard / Robin Weinberg / Stephen Pettibone, +1 212 687 8080
of
VK en internationaal:
Jon Aarons / Conrad Harrington, +44 20 7467 1050