UBS Asset Management en PGGM werken samen aan raamwerk voor impactmeting voor voedselveiligheid

  • Onderzoekssamenwerking met Wageningen University & Research en Harvard University, gericht op ontwikkeling van methodologie voor beursgenoteerde fondsen

NEW YORK--()--UBS Asset Management ('UBS-AM') heeft vandaag de start aangekondigd van een gesponsord onderzoeksproject in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) uit Nederland en Harvard University voor de ontwikkeling van een raamwerk en methodologie voor impactmeting voor voedselveiligheid, het tweede duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) van de Verenigde Naties (VN). Het onderzoek is erop gericht schaalbare modellen te maken die kunnen worden toegepast op beursgenoteerde fondsen van bedrijven die technologieën verkopen waarmee de opbrengst van de landbouw en de toegankelijkheid van voedzame etenswaren kunnen worden verhoogd.

Bij de ontwikkeling van het raamwerk wordt samengewerkt tussen pensioenfondsbeheerbedrijf PGGM en UBS Asset Management. UBS-AM heeft het onderzoeksproject tweeënhalf jaar geleden in gang gezet, nadat het Sustainable Investment-team door PGGM werd geselecteerd voor het beheren van een mandaat van €1,5 miljard aan beursgenoteerde impactfondsen. De benadering van UBS-AM maakt gebruik van academische expertise voor het ontwikkelen van methodologieën voor impactmeting voor vier impactcategorieën, waaronder klimaatverandering en luchtvervuiling, toegang tot schoon water, gezondheid en voedselveiligheid. De impactcijfers worden uitgelijnd met de cijfers die worden aanbevolen voor de relevante duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

"Onze cliënt PFZW, het pensioenfonds voor de Nederlandse gezondheidszorg, heeft voedselveiligheid geselecteerd als een van haar prioriteitsgebieden voor belegging in oplossingen met praktische impact. Nu de wereldbevolking oploopt tot bijna 9 miljard in 2030 is het duidelijk dat voedselvoorziening voor iedereen een grote uitdaging zal worden, met name als we denken aan aspecten als voedingskwaliteit, toegankelijkheid van voedsel en productiviteit van bronnen,” aldus Piet Klop, senior adviser voor verantwoordelijk beleggen bij PGGM. "Om een dergelijk complex probleem te kunnen aanpakken, werken we samen met de top in de financiële en academische gemeenschap om een repliceerbare methodologie op wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor het meten van de impact op voedselveiligheid. We bevinden ons nog in een vroeg stadium, maar het verheugt ons het voortrekkerstouw in handen te nemen en we hopen te laten zien dat mainstream beleggers zowel marktconform rendement als meetbare impact kunnen bereiken."

WUR, een vooraanstaande universiteit in Nederland waar men zich specifiek bezighoudt met het thema van een gezonde voeding en leefomgeving, gaat onderzoek doen naar het verband tussen technologieën van beursgenoteerde bedrijven en landbouwopbrengsten in verschillende delen van de wereld. Harvard T.H. Chan School of Public Health werkt aan modellen voor toegang tot voedzame etenswaren voor minder bedeelde gemeenschappen.

"Het onderzoek van Wageningen en Harvard zal met name zijn gericht op vier aspecten van voedselveiligheid," aldus Dr. Dinah A. Koehler, executive director in het Global Sustainable Equities-team van UBS Asset Management. "Het opbouwen van deze modellen is een uitdaging, gelet op de complexiteit van ons mondiale voedselstelsel. Op basis van onze ervaring met het bouwen van impactmodellen voor klimaatverandering en water, geloven we dat we beschikken over een solide basis voor het opbouwen van ons raamwerk voor impactmeting."

Samen met UBS-AM heeft de Harvard T.H. Chan School of Public Health gewerkt aan de ontwikkeling van impactmodellen voor klimaatverandering en luchtvervuiling, gezondheid en voedselveiligheid. Harvard Chan School is een internationale leider op het gebied van modellen voor luchtvervuiling en impact op de volksgezondheid en kan bogen op een rijke traditie sinds het pionierswerk op dit gebied in de jaren 1980. De instelling heeft interdisciplinaire modellen ontwikkeld voor het evalueren van de sociale gevolgen van klimaatverandering en de gevolgen voor het milieu. Daarnaast heeft UBS-AM de City University of New York (CUNY) gevraagd impactmodellen te ontwikkelen voor waterschaarste op basis van hun baanbrekende modellen voor wereldwijde risico's in de watervoorziening.

Opmerkingen ten behoeve van de editors

Over UBS

UBS levert financiële adviezen en oplossingen aan vermogende, institutionele en commerciële cliënten wereldwijd, alsmede aan particuliere cliënten in Zwitserland. De strategie van UBS is gericht op onze toonaangevende internationale activiteiten voor vermogensbeheer en onze universele bank in Zwitserland, aangevuld met activabeheer en de investeringsbank. De bank richt zich met name op bedrijven die beschikken over een sterke concurrentiepositie binnen hun doelmarkt, kapitaalefficiënt zijn en kunnen bogen op aantrekkelijke vooruitzichten voor structurele groei op de lange termijn en winstgevendheid.

UBS is vertegenwoordigd binnen alle belangrijke financiële centra wereldwijd. Het bedrijf heeft kantoren in 52 landen. Circa 34% van het personeel is werkzaam in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, 34% in Zwitserland, 18% in de rest van Europa, het Midden-oosten en Afrika, en 14% in Azië-Oceanië. De UBS Group AG heeft wereldwijd circa 61.000 mensen in dienst. De aandelen van het bedrijf zijn genoteerd aan de Zwitserse effectenbeurs (SIX) en de effectenbeurs van New York (NYSE).

www.ubs.com/asset-management

Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie uit Nederland. PGGM levert de volgende diensten aan institutionele cliënten: activabeheer, pensioenfondsbeheer, beleidsadviezen en managementondersteuning. Op 31 december 2017 had PGGM 218 miljard euro aan activa in beheer en beheerde PGGM de pensioenen van 3 miljoen deelnemers. Circa 725.000 werkers in de Nederlandse gezondheidszorg zijn aangesloten bij PGGM&CO, onze ledenorganisatie. PGGM werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met strategische partners aan toekomstige oplossingen door verbanden tot stand te brengen tussen pensioen, zorg, huisvesting en werk.

www.pggm.nl

Over Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is een samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. De missie van Wageningen University & Research is ‘het verkennen van het potentieel van de natuur om de kwaliteit van het leven te verbeteren’. Meer dan 6500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen houden zich wereldwijd bezig met gezonde voeding en een gezonde woonomgeving ten behoeve van overheden en de zakelijke gemeenschap in het algemeen.

De kracht van Wageningen University & Research ligt in haar vermogen om de krachten van gespecialiseerde onderzoeksinstellingen en de universiteit te bundelen. Daarnaast ligt de kracht in de gecombineerde inspanningen op diverse terreinen van natuur- en sociale wetenschappen. Deze bundeling van expertise leidt tot wetenschappelijke doorbraken die snel in de praktijk kunnen worden gebracht en die kunnen worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Dat is de benadering van Wageningen.

De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University & Research wordt bevestigd door de prominente positie die we innemen op internationale ranglijsten en erelijsten.

Over Harvard T.H. Chan School of Public Health

Harvard T.H. Chan School of Public Health bundelt de krachten van toegewijde experts uit vele disciplines voor het opleiden van nieuwe generaties van internationale leiders op het gebied van gezondheid, en voor het produceren van krachtige ideeën die het leven en de gezondheid van mensen waar ook ter wereld verbeteren. Als gemeenschap van vooraanstaande wetenschappers, docenten en studenten werken we samen om innovatieve ideeën uit het laboratorium naar de mensen te brengen – niet alleen door middel van wetenschappelijke doorbraken, maar ook door inspanningen om veranderingen teweeg te brengen in individueel gedrag, openbaar beleid en praktijken in de gezondheidszorg. Elk jaar onderwijzen de meer dan 400 onderwijsmedewerkers van de Harvard Chan School meer dan 1000 voltijdstudenten uit alle delen van de wereld, en nog eens duizend anderen door middel van online en executive opleidingscursussen. De instelling werd in 1913 opgericht als de Harvard-MIT School of Health Officers en wordt erkend als het oudste opleidingsprogramma in Amerika op het gebied van volksgezondheid.

Disclaimer

Voor marketing- en informatieve doeleinden van UBS.

Dit document en de inhoud ervan zijn niet gecontroleerd door, ingediend bij of geregistreerd bij enige regulatieve of andere relevante autoriteit in welk rechtsgebied dan ook. Er worden geen garanties gegeven dat ontvangers van dit document in aanmerking komen om een belang te verwerven in waardepapieren of gebruik te maken van diensten op grond van het recht van welk rechtsgebied dan ook. Het is raadzaam dit document met zorgvuldigheid te beschouwen. De informatie in dit document is niet bedoeld als advies. Er is geen rekening gehouden met uw beleggingsdoelstellingen, juridische, financiële of fiscale omstandigheden of individuele behoeften in welk opzicht dan ook.

Lees voordat u belegt in een product of u inschrijft voor diensten de meest recente prospectus en/of algemene voorwaarden zorgvuldig en grondig door. Eenheden van fondsen in UBS komen mogelijk niet in aanmerking voor verkoop in alle rechtsgebieden of aan bepaalde categorieën van beleggers, en worden mogelijk niet aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten. De hierin opgenomen informatie is niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van waardepapieren of verwante financiële instrumenten, of het nemen van een abonnement op bepaalde diensten. Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor resultaten in de toekomst. Provisies en kosten hebben een negatieve uitwerking op het rendement. Indien de valuta van een financieel product of een financiële dienst afwijkt van uw referentievaluta, kan het rendement hoger of lager uitvallen als gevolg van valutaschommelingen. De details en meningen die in dit document worden uiteengezet, worden door UBS verstrekt zonder enige garantie en zijn uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik van de ontvanger en voor informatieve doeleinden. Dit document mag niet worden gereproduceerd, geherdistribueerd of geherpubliceerd, voor welk doeleinde dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van UBS AG. Bron van alle gegevens en grafieken (tenzij anders aangegeven): UBS Asset Management.

Dit document bevat uitspraken die moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot toekomstige zakelijke ontwikkelingen. Hoewel deze uitspraken met betrekking tot de toekomst een weerspiegeling zijn van ons beeld van en onze toekomstverwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, zouden diverse risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren ertoe kunnen leiden dat de ontwikkelingen en resultaten in werkelijkheid aanzienlijk afwijken van onze verwachtingen.

Uitsluitend bestemd voor professionele cliënten/bevoegde beleggers. De informatie en meningen in dit document zijn opgesteld en tot stand gekomen op basis van informatie verkregen uit bronnen die als betrouwbaar en te goeder trouw worden beschouwd, maar de nauwkeurigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Evenmin bieden deze een allesomvattend beeld van de waardepapieren, markten of ontwikkelingen waarnaar in dit document wordt verwezen. UBS AG en/of andere leden van de UBS Group kunnen een belang hebben in de waardepapieren of andere financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en deze aankopen en/of verkopen.

© UBS 2018. Het sleutelsymbool en UBS behoren tot de gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van UBS. Alle rechten voorbehouden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
UBS Asset Management
Sheryl Lee, +1 212-713-2423
Sheryl.Lee@ubs.com
of
PGGM
Maurice Wilbrink, +31 6 10 22 11 94
Maurice.wilbrink@pggm.nl

Contacts

Media:
UBS Asset Management
Sheryl Lee, +1 212-713-2423
Sheryl.Lee@ubs.com
of
PGGM
Maurice Wilbrink, +31 6 10 22 11 94
Maurice.wilbrink@pggm.nl