Elliott verwelkomt aanstaande reorganisatie van Raad van Bestuur van Bezeq en nieuw tijdperk voor sterk onafhankelijk bestuur

Aangemoedigd door revolutie in bestuur van Bezeq

Overtuigd dat Raad van Bestuur wordt getransformeerd met onafhankelijke, geloofwaardige, hooggekwalificeerde kandidaten

LONDEN & TEL AVIV, Israël--()--Elliott Advisors (UK) Limited ('Elliott'), dat fondsen adviseert die gezamenlijk een aanzienlijk economisch belang hebben in Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. ('Bezeq' of het 'Bedrijf'), is ingenomen met de voorgestelde bestuurshervormingen die gisteravond zijn aangekondigd door Bezeq.

In haar eerste brief aan de interim-voorzitter van Bezeq, David Granot, van 16 januari 2018 beschreef Elliott de dringende noodzaak om de ernstige corporate governance-problemen aan te pakken en werd daarin opgeroepen tot veranderingen op directieniveau die moeten resulteren in 'de juiste mix van expertise, onafhankelijkheid en integriteit voor de toekomst.' Elliott verklaarde toen, en herhaalt nu, haar overtuiging dat 'er aanzienlijke waarde is om te worden ontsloten als de juiste stappen worden genomen om de corporate governance te verbeteren.' Bezeq heeft sterke zakelijke fundamenten, een voorbeeldig personeelsbestand en groot potentieel.

Na de aankondiging van gisteren benadrukt Elliott de veranderingen die sinds 16 januari hebben plaatsgevonden. Alles bij elkaar genomen komen deze neer op een revolutie in het bestuur van de onderneming en zijn er precedenten geschapen voor de handhaving van goede bestuursbeginselen en aandeelhoudersrechten in Israël. In het bijzonder:

  1. Bestuurders die betrokken zijn bij een verontrustend, lopend onderzoek zijn afgetreden als lid van de Raad van Bestuur of zullen niet verkiesbaar zijn op de aandeelhoudersvergadering.
  2. De nieuwe Raad bestaat uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders die niet gelieerd zijn aan B Com. Dit zal het geval zijn ongeacht of de aandeelhouders tijdens de komende aandeelhoudersvergadering ten gunste van de voorstellen van Bezeq of die van Entropy stemmen.
  3. De kwaliteit van de kandidaten op de lijsten van onafhankelijke en externe bestuurders is over het algemeen zeer hoog. Er zijn een aantal bedrijfsleiders met een aanzienlijke onafhankelijke status, waaronder voormalige voorzitters en CEO's uit de telecomindustrie en andere sectoren. Wat het resultaat van de verkiezingen ook mag zijn, we kunnen verwachten dat de Raad zal bestaan uit een sterke mix van onafhankelijkheid, ervaring en integriteit.
  4. De eerder dominante rol van B Com bij het benoemen van bestuurders is drastisch verminderd. Historisch gezien heeft deze enkele niet-meerderheidsaandeelhouder in de praktijk alle bestuurders zorgvuldig geselecteerd zonder rekening te houden met onafhankelijkheid of ervaring, terwijl de open vraag of ze het recht had om nominaties in te dienen terzijde werd gezet. Nu zal B Com een minderheid van het bestuur voordragen, en haar kandidaten - net als alle door Bezeq genomineerde kandidaten - worden onderworpen aan evaluatie door een onafhankelijke benoemingscommissie. We merken verder op dat de samenstelling van de genomineerden voor de onafhankelijke bestuurders van Bezeq werd bepaald door deze onafhankelijke benoemingscommissie, gebaseerd op advies van een erkend executive search-bureau.
  5. Het precedent is nu ingesteld voor aandeelhouders om speciale vergaderingen te kunnen beleggen bij Bezeq. De verduidelijking van dit punt door het Ministerie van Communicatie heeft een belangrijke waarborg gesteld tegen een eventuele verzwakking van het bestuur van Bezeq in de toekomst. De erkenning en bevestiging van de rechten van minderheidsaandeelhouders bieden een essentiële controle tegen zakelijke misdrijven waardoor Bezeq de afgelopen jaren geteisterd werd.
  6. Er is verhelderd dat - behalve voor interim-, tijdelijke perioden - alleen een aandeelhoudersvergadering de bevoegdheid heeft om bestuurders te benoemen bij Bezeq, wat opnieuw een belangrijke overwinning voor de verantwoording betekent.

Zoals Elliott stelde in januari, wordt Bezeq geconfronteerd met aantrekkelijke zakelijke kansen en aanzienlijke uitdagingen. Een periode van instabiliteit en disfunctioneren in het bestuur van het bedrijft loopt nu ten einde. Na de algemene vergadering van volgende maand beschikt Bezeq over een Raad van Bestuur die past bij een bedrijf van deze omvang en strategisch belang. Alle belanghebbenden kunnen nu vol vertrouwen vooruitkijken.

Over Elliott

Elliott Management Corporation beheert twee multistrategiefondsen die samen meer dan $ 34 miljard aan activa onder beheer hebben. Het vlaggenschipfonds, Elliott Associates, L.P., werd in 1977 opgericht en is daarmee een van de oudste fondsen in zijn soort onder permanent beheer. De beleggers van de Elliott-fondsen zijn onder meer pensioenregelingen, staatsfondsen, dotaties, stichtingen, fondsen-van-fondsen en werknemers van het bedrijf. Elliott Advisors (UK) Limited is een dochteronderneming van Elliott Management Corporation.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Elliott Advisors (UK) Limited
Sarah Rajani CFA (Londen)
+44 (0) 20 3009 1475
srajani@elliottadvisors.co.uk
of
Eyal Arad (Tel Aviv)
+972 (54) 669-9996
eyal@aradcomm.co.il

Contacts

Elliott Advisors (UK) Limited
Sarah Rajani CFA (Londen)
+44 (0) 20 3009 1475
srajani@elliottadvisors.co.uk
of
Eyal Arad (Tel Aviv)
+972 (54) 669-9996
eyal@aradcomm.co.il