Andersen Global wzmacnia swoją obecność w Australii

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global wzmacnia swoją australijską platformę dzięki umowie o współpracy ze świadczącą usługi profesjonalne firmą BoardRoom, zapewniając sobie trzy nowe lokalizacje w Sydney, Melbourne i Brisbane. W okresie ostatnich sześciu miesięcy obecność firmy Andersen w Australii zwiększyła się dzięki ponad 400 multidyscyplinarnym specjalistom po ogłoszeniu nawiązania współpracy z Cornwalls niecałe cztery miesiące temu.

Firma BoardRoom, działająca od ponad 50 lat, świadczy na rzecz swoich klientów usługi rachunkowości, obsługę płac, usługi sekretarskie dla firm i usługi powiązane zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Australijska firma jest podmiotem powiązanym z BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., firmą współpracującą z Andersen Global działającą w regionie Azji i Pacyfiku – w Singapurze, Malezji, Chinach i Hongkongu.

– Skupiamy się na zapewnianiu wyjątkowych, ukierunkowanych na klienta rozwiązań opartych na innowacji i technologii – powiedział Rhett Tregunna, prezes firmy. – Cieszymy się, że dołączymy do naszych kolegów z BoardRoom jako firma współpracująca z Andersen Global w regionie Azji i Pacyfiku, wzmacniając nasze globalne zdolności dzięki pracy z innymi firmami członkowskimi i współpracownikami tej organizacji.

– Region Azji i Pacyfiku jest ważnym rynkiem dla naszej globalnej organizacji, a współpraca z BoardRoom dodatkowo wesprze naszą globalną platformę jako punkt kompleksowej obsługi – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. – Rhett i jego zespół będą pracować w ramach synergii z naszą firmą członkowską i współpracownikami w Australii, aby świadczyć zintegrowane, najlepsze w swojej klasie usługi w zharmonizowany sposób.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 13 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 390 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700