A nők vállalkozói szerepének erősítése és a nemek közti egyenlőség biztosítása érdekében a Mary Kay Inc. szószólóként lép fel, és mérföldkőnek számító kötelezettségvállalásokkal, valamint szerte a világon együttműködési megállapodások megkötésével...

This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()-- 

A nők vállalkozói szerepének erősítése és a nemek közti egyenlőség biztosítása érdekében a Mary Kay Inc. szószólóként lép fel, és mérföldkőnek számító kötelezettségvállalásokkal, valamint szerte a világon együttműködési megállapodások megkötésével járul hozzá e célok eléréséhez

A nők felemelkedésének és vállalkozói szerepük erősítésének egyik globális szószólója, a Mary Kay Inc. a nemek közti egyenlőség iránti elkötelezettségének megerősítéseként kiadott egy állásfoglalást, amelyben méltatja az Európai Bizottságnak a nemek közti egyenlőség elérését célzó, 2020 és 2025 közti időszakra vonatkozó stratégiáját (Gender Equality Strategy for 2020 – 2025), továbbá csatlakozott a Generation Equality Forum globális cselekvési koalícióihoz (Generation Equality Forum Action Coalitions).

Az állásfoglalását tartalmazó dokumentumban (amely ide kattintva érhető el) a vállalat kifejezi egyetértését az Európai Unió nemek közti egyenlőségre vonatkozó stratégiai céljaival. Az Európai Unió szerint: „A stratégia politikai célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy 2025-re jelentős előrelépés történjen egy nemek közti egyenlőségre épülő Európa létrehozása terén. A cél egy olyan Unió kiépítése, ahol a nők és a férfiak, a lányok és a fiúk, legyenek bármennyire is különbözőek, szabadon megválaszthatják életútjukat, egyenlő eséllyel rendelkeznek a boldogulásra és egyformán részt vehetnek az európai társadalom életében, vagy akár vezető szerepet is vállalhatnak.”

„A diszkriminatív törvények, a nemi előítéletek és sztereotípiák, a nők és lányok elleni erőszak – ezek mind globális problémák, amelyeket az állami és a magánszektornak, valamint a világ civil társadalmi szervezeteinek együttesen, együttműködve kell megoldaniuk” – jelentette ki Julia Simon, a Mary Kay jogi és diverzitási vezetője. „A nemek közti egyenlőség kulcsfontosságú bolygónk életben maradása és egy fenntarthatóbb, virágzó gazdaság és társadalom újjáépítése szempontjából.”

Ebben a hónapban a Mary Kay a Generation Equality Forum Párizsban (Franciaország) június 30-a és július 2-a közt megrendezett gyűlésén csatlakozott a „Drivers of change” (Változások előrevivői) programhoz is. 26 évvel a Pekingi nyilatkozat kiadása után ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women által összehívott Generation Equality Forum, amelynek társházigazdái Mexikó és Franciaország kormánya voltak, egy olyan időpontban került lefolytatásra, amely „a legkritikusabb pillanat a mostani generáció számára a nemek közti egyenlőség elérését célzó erőfeszítésekbe való befektetések és a nők biztonságának, vezető szerepének elérését és gazdasági lehetőségeinek kiterjesztését célzó tevékenységek felgyorsítása szempontjából1.”

Julia Simon előadóként vett részt a Gender Equality Forum „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” (Átalakulást célzó stratégia kidolgozása a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzések érdekében) címet viselő panelbeszélgetésén, melynek célja a női vállalkozók boldogulását akadályozó, aránytalanul összetett és összefonódásokkal súlyosbított nehézségekre való figyelemfelhívás, valamint a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzések promótálása volt. Globális szinten 3 vállalkozás közül 1 van női tulajdonban2, a női vállalkozók azonban mindössze 1%-át nyerik el a kormányok és nagyvállalatok által meghirdetett beszerzési pályázatokon elnyerhető összegeknek3. A panel előadói megosztották a résztvevőkkel nézeteiket, és saját tapasztalataikon alapuló, konkrét tanácsokat adtak arra nézve, hogyan vezethetők be a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzési stratégiák.

A Generation Equality Forum párizsi gyűlésén a Mary Kay csatlakozott a Generation Equality Forum négy cselekvési koalíciójához (Generation Equality Action Coalition) (Economic Justice and Rights [Gazdasági igazságosság és jogok]; Feminist Action for Climate Justice [Feminista cselekvés az éghajlati igazságosságért]; Technology and Innovation for Gender Equality [Technológia és innováció a nemek közti egyenlőségért]; Feminist Movements and Leadership [Feminista mozgalmak és vezetés]), politikai, programozási és érdekképviseleti vállalásokat téve. A rendezvényen virtuálisan 50000 ember vett részt, 1000 szervezet tett kötelezettségvállalásokat, és a nemek közti egyenlőség elérését célzó 5 éves, 6 területre kiterjedő akcióterv támogatására 40 milliárd USA dollár befektetéséről született döntés.

Ezek a kötelezettségvállalások a legutóbbiak azok közt az erőfeszítések közt, amelyeket a Mary Kay a nők gazdasági felemelkedése és a nemek közti egyenlőség elérése érdekében tesz magas szintű találkozókon szerte a világon, az ENSZ szervezeteivel és tagjaival és helyi stratégiai partnereivel együttműködve.

  • 2021. március 16-án Deborah Gibbins, a Mary Kay operatív vezetője részt vett a UN Global Compact (Egyesült Nemezetek Globális Megállapodása) Target Gender Equality (Cél: A nemek közti egyenlőség) elnevezésű programjának gyűlésén, amelyen beszámolt arról, hogy járul hozzá a Mary Kay a női vállalkozók szerepének erősítéséhez mintegy 40 országban. Gibbins a Világbank által frissen kiadott adatokkal4 támasztotta alá azt a kijelentését, hogy a világon a nők átlagosan a férfiak törvényes jogainak mindössze háromnegyedével rendelkeznek. Gibbins felszólította a vállalatokat, hogy lépjenek fel a jogi diszkrimináció ellen és támogassák azokat a reformokat, amelyek megszüntetik a férfiak és nők jogai közti szakadékot annak érdekében, hogy a nők kiteljesíthessék képességeiket. A rendezvényen több mint 100 országból 5000-en vettek részt az üzleti szektorból, az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, a tagállamokból és társadalmi szervezetektől, és a résztvevők 75%-a magánszektorbeli szervezeteket képviselt.
  • 2021. március 24-én a Commission on the Status of Women (az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága) (CSW65) rendezvényén Gibbins részt vett egy „Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship” (A gazdaság újjáélesztését vállalkozói tevékenység végzése révén vezető nők) címet viselő panelbeszélgetésen, melynek házigazdája a Women’s Empowerment Accelerator (WEA) program volt. A panelbeszélgetésen Gibbins rámutatott arra, hogy az állami és a magánszektornak össze kell fognia ahhoz, hogy segítse egy olyan ökoszisztéma kialakítását, amely lehetőségeket biztosít a női vállalkozók számára. A Mary Kay és az ENSZ 5 testülete által együttesen életre hívott Women’s Entrepreneurship Accelerator program annak példájaként került bemutatásra, hogy milyen egyedi hatást érhet el a változások felgyorsítása terén egy több partner közreműködésével megvalósuló program.
  • A Mary Kay cseh köztársaságbeli és szlovákiai szervezetének (Mary Kay Czech Republic and Slovakia) vezérigazgatója, Edita Szabóová egy március 26-a és április 4-e közt megrendezett, Equal Pay Day nevet viselő konferencián felszólalásában hangsúlyozta, milyen fontos az, hogy a „nők támogassák a nőket”, továbbá beszélt a Mary Kay női vállalkozók támogatása érdekében végzett munkájáról, melynek során a vállalat képzéseket, iránymutatást és mentorálást biztosít. „Amikor mi nők összefogunk, a nők és tágabb értelemben az emberiség javát szolgáló, hihetetlen dolgokat vagyunk képesek elérni. Mert tudjuk, hogy ha egyvalakit felemelünk, azzal egyben a többiek felemelkedéséhez is hozzájárulunk. A Mary Kay alapvető küldetése a vállalkozók képzése és képességeik fejlesztése, akik ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy kiépítsék saját üzleti vállalkozásukat, saját maguk alakíthassák életútjukat, és továbbadhassák örökségüket a lányaiknak” - mondta Szabóová.
  • 2021. június 15-16-án Egyesült Nemezetek Globális Megállapodása vezetőinek csúcstalálkozóján (UN Global Compact Leaders Summit) Gibbins előadást tartott a főszekcióban „Women in Sustainability: Innovating in a Man’s World” (Nők a fenntarthatóságért: Innováció a férfiak világában) címmel, rámutatva, hogy a női vállalkozókra példaképként szüksége van mind a gazdaságnak, mind a társadalomnak, és kiemelve azt, hogy a Mary Kay és a partnerként hozzá csatlakozó 5 ENSZ testület (az ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization [ILO]), a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Centre [ITC]), az ENSZ Globális Megállapodása (UN Global Compact [UNGC]) és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme [UNDP]) által létrehozott Women’s Entrepreneurship Accelerator program kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az Accelerator program kötelezettséget vállalt 5 millió női vállalkozó képzésére és gazdasági felemelkedésének támogatására az elkövetkező 10 évben. „A női vállalkozók kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a gazdaság pandémiát követő sikeres újjáélesztésében. Ez az, amiért annyira időszerű a Women’s Entrepreneurship Accelerator program küldetése, és ezért van szüksége a női vállalkozóknak egy ilyen nagyságrendű keretrendszerre” – fejtette ki Gibbins. Az éves csúcstalálkozó ezúttal virtuális esemény volt, amelyen több mint 25000 üzleti és kormányzati vezető, az ENSZ küldöttei és civil szervezetek képviselői vettek részt. A résztvevők számba vették az eddig elért eredményeket, és meghatározták azokat az együttműködés keretében végzendő tevékenységeket, amelyekkel mérsékelhető az éghajlatváltozás, enyhíthetők a világjárvány okozta károk és kiküszöbölhetők a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek.
  • Július 6-án Jekatyerinburgban a Mary Kay részt vett az INNOPROM-2021 Nemzetközi Ipari Szakkiállításon, amely Oroszország vezető ipari, kereskedelmi és export platformja. A Mary Kay meghívott előadóként részt vett egy „UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship” (a UN Women nemek közti egyenlőségen alapuló vállalkozások támogatását és fejlesztését célzó programjai) címet viselő panelbeszélgetésen, melynek házigazdája a UN Women volt. A Mary Kay kiemelte, hogy a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzésekre irányuló stratégiák kulcsfontosságúak, és hangsúlyozta, hogy a világjárvány különleges lehetőséget kínál a cselekvésre és a női vállalkozások támogatására szerte a világon.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

58 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor „láthatatlan” korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatásokba való befektetések és innovatív bőrápolási, dekorkozmetikai termékek, táplálékkiegészítők és illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay elkötelezett a nők és családjuk szerepvállalásának támogatása iránt, és ennek érdekében szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel, főként olyan területekre összpontosítva erőfeszítéseit, mint a rákkutatás, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, a közösségi életterek szépítése és a gyermekek támogatása álmaik elérésében. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra – és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.marykay.com.

1 https://forum.generationequality.org/home
2 World Bank (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cited by World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat!
3 Vazquez and Sherman (2014). Cited by UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.
4 Women, Business and the Law, 2021. A report conducted in 190 countries.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Mary Kay Inc. vállalati kommunikáció
Marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 vagy media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. vállalati kommunikáció
Marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 vagy media@mkcorp.com