Ascom: Danmarks största fängelse förstärker personalsäkerheten

Vestre Fængsel uppgraderar till ett modernt IP-baserat system från Ascom Wireless Solutions

GÖTEBORG, Sweden--()--En investering på 6,5 miljoner DKK (ca 8 miljoner SEK) kommer att göra arbetsdagen säkrare för personalen på Vestre Fængsel. En personsökarbaserad lösning från slutet av 90-talet ska ersättas av ett IP-baserat personkommunikationssystem, som de anställda bär med sig hela tiden. Det kommer att bidra till en mer effektiv hantering av kritiska situationer.

Den största kriminalvårdsanstalten i Danmark byter till trådlös teknik. Från och med nu kommer anställda på Vestre Fængsel endast att bära en trådlös handenhet, som integrerar teknik för kommunikation, personlig säkerhet och positionering i händelse av överfall eller hotfulla situationer. Det system med personsökare som hittills använts kommer att kasseras till förmån för en lösning med mer kraftfulla säkerhets- och kommunikationsfunktioner, som underlättar för personalen att upprätthålla säkerheten.

Det nya IP-baserade systemet för personlig säkerhet levereras av Ascom Wireless Systems. Kontraktet uppgår till 6,5 miljoner DKK och faller under det ramavtal som Ascom 2009 slöt med Kriminalforsorgen, Danmarks centrala kriminalvårdsmyndighet. Avtalet har nu uppnått ett värde på 45 miljoner DKK (ca 55 miljoner SEK) och inkluderar nya system för personlig säkerhet och personkommunikation på alla fängelser och häkten i landet. Fem fängelser och 36 häkten har utrustats med trådlösa kommunikationssystem från Ascom Wireless Solutions. Nu har turen kommit till Vestre Fængsel.

Vestre Fængsel är det största enskilda projektet inom ramavtalet och kommer att påverka uppskattningsvis 600 anställda. De får nu tillgång till specialbyggda Ascom d81-handenheter.

– Vi har fått en mycket positiv respons från de fängelser och häkten som har utrustats med systemet från Ascom Wireless Solutions. För personalen på Vestre Fængsel kommer det att innebära ett stort steg framåt. De kommer nu att få ett mer användarvänligt system med en mer exakt positionering. Det är viktigt att personalen har tillgång till modern och effektiv larm- och kommunikationsutrustning, så att de kan samordna sina uppgifter samtidigt som de förflyttar sig, och snabbt hjälpa varandra om en hotfull situation uppstår. Den trådlösa IP-DECT-tekniken är mycket väl lämpad för att tillhandahålla den här typen av funktioner, säger Otto Nielsen, teknisk chef på Danmarks centrala kriminalvårdsmyndighet Kriminalforsorgen.

Vestre Fængsel kan härbärgera 430 intagna, av vilka många är grovt kriminella. En av funktionerna hos det nya systemet gör det möjligt att hela tiden övervaka var en person befinner sig i en nödsituation. Om en person som befinner sig i nöd till exempel förflyttar sig mellan olika våningsplan i byggnaden, skickas hela tiden positionsuppdateringar till assisterande personal.

En annan fördel är att positioneringstekniken är radiobaserad i stället för – som tidigare – baserad på infraröd strålning. För att den infraröda strålningen skulle fungera var larmenheterna tvungna att hela tiden bäras synligt.

– Vestre Fængsel-kontraktet visar återigen att Ascom Wireless Solutions håller på att utöka sin marknadsandel inom den offentliga sektorn. Våra lösningar ger kriminalvårdspersonalen en ökad säkerhet och en förbättrad produktivitet och kommunikation. Det i sin tur hjälper dem att utföra sitt viktiga arbete på ett mer effektivt och säkert sätt, säger Dennis Anderson, Vice President Global Sales på Ascom Wireless Solutions.

– Vestre Fængsel får nu en kraftfull kommunikationslösning med betydligt högre kapacitet än förut. Det är viktigt eftersom mycket av samordningen sker via telefon. Det är en långsiktigt hållbar och mer pålitlig lösning, som erbjuder ett stort antal fördelar i form av enklare administration och lägre kostnader. Det är både mer effektivt och mer ekonomiskt att ha en integrerad lösning för säkerhet och kommunikation på alla danska fängelser och häkten, som kan övervakas och administreras centralt, säger Otto Nielsen, teknisk chef på Kriminalforsorgen.

OM ASCOM

OM ASCOM WIRELESS SOLUTIONS

Ascom Wireless Solutions (www.ascom.com/ws) är en ledande leverantör av trådlös internkommunikation för viktiga segment som sjukhus, äldrevård, självständigt boende, tillverkningsindustri, kriminalvård, detaljhandel och hotell. Över 75 000 system har installerats hos större företag över hela världen. Ascom Wireless Solutions erbjuder ett brett urval av professionella lösningar för telefoni och meddelandehantering som skapar värde för våra kunder genom att stödja och optimera deras verksamhetskritiska processer. Lösningarna bygger på VoWiFi, IP-DECT, patientlarms- och personsökningsteknik som integreras elegant i befintliga företagssystem med hjälp av Ascom Unite. Ascom har dotterbolag i 11 länder och 1 200 medarbetare över hela världen. Företaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Ascom Wireless Solutions är en del av Ascom-koncernen, som är noterad på den Schweiziska börsen (ASCN-SIX).

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Manager Marketing Communications
Tfn: +46 (0) 31 – 55 93 87
Mobil: +46 (0) 705 – 55 93 87
E-post: anne.thingvall@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Manager Marketing Communications
Tfn: +46 (0) 31 – 55 93 87
Mobil: +46 (0) 705 – 55 93 87
E-post: anne.thingvall@ascom.se