Chcąc podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, Grupa Midea publikuje swoją pierwszą firmową narrację dotyczącą ESG, w której ważna osoba składa nieoczekiwaną wizytę w ich zakładzie.

Download

Loading media player...

Midea’s new ESG brand film tells the story of a factory visit from their most important VIP guests. They get to see first-hand the brand’s impressive commitment to sustainability and responsible practices with initiatives that continue to embrace a greener and brighter future together. Join them on their tour via this charming film. #ForTheNextGeneration #ESG #Midea

FOSHAN, Chiny--()--Grupa Midea:

Kontekst:

Grupa Midea, jedna z czołowych grup technologicznych na świecie, opublikowała niedawno swój raport dotyczący Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej i Ładu Korporacyjnego (ESG) za 2023 rok, w którym zamieszczono ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2030.

Należy do nich osiągnięcie 500 megawatów wygenerowanej energii fotowoltaicznej, zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1 i 2) o 0,040, uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania energią dla 50 zakładów oraz wprowadzenie 100-procentowego rozliczenia śladu węglowego dla najważniejszych kategorii inteligentnych urządzeń domowych.

Jest to zgodne ze standardami raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, będących częścią globalnych standardów raportowania w ramach Inicjatywy Globalnego Raportowania (IGR).

Nowy raport i związana z nim kampania koncentruje się na czterech wymiarach: Chrońmy Błękitną Planetę, Twórzmy harmonijną społeczność, Wprowadzajmy wielkie innowacje, i Działajmy wspólnie na rzecz ekologii dobrobytu.

Kampania:

Kompetencje Grupy Midea w dziedzinie ESG są rozległe, ale przedstawienie ich szerszej publiczności to złożone zadanie, z którym wiąże się ryzyko popadnięcia w bezbarwność.

Tworząc swój pierwszy firmowy film na temat ESG, łatwo byłoby ulec konwencji: obrazki oceanu, lasu deszczowego i odnawialnej energii, a do tego prozaicznie brzmiący głos w tle. Jednak kluczem do tego, by dotrzeć do odbiorcy, okazała się rozrywka.

Mając to na uwadze, nakręcono film, w którym jedna z najważniejszych osób w Grupie Midea odwiedza jeden z zakładów. Kolejne pokolenie.

W tym kreatywnym zestawieniu dzieci są zarazem VIPami oraz przyszłymi beneficjentami inicjatyw na rzecz ESG. Wnoszą do filmu ciepło, prostotę i urok właściwe tylko dzieciom, dzięki czemu marka może przekazać twarde fakty w łagodnej otoczce.

Film został opublikowany globalnie w dniu 28 marca 2024 roku na platformach Linkedin, Facebook, X i Youtube.

Dzięki swojemu niesłabnącemu zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju Grupa Midea ma wszelkie podstawy, by nadal wskazywać drogę do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Dodatkowe fakty dotyczące polityki Grupy Midea w zakresie ESG:

- Obecnie Midea posiada pięć zakładów należących do sieci „Global Lighthouse” i 28 zakładów ze statutem zielonej fabryki na poziomie krajowym.

- Grupa zapewnia 190 tys. swoich pracowników wielokanałowy system rozwijania talentów oraz umożliwia regularne aktywności związane z wymianą międzykulturową.

- Ponadto firma ogłosiła plany zainwestowania 140 milionów renminbi w rozwój edukacyjny lokalnych społeczności.

- Kierując się odpowiedzialnością obywatelską w skali globalnej, Grupa Midea zamierza wspierać Cele ONZ w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i dołączyła do programu ONZ Global Compact. Ponadto oddział Midea Building Technology dołączył do inicjatywy SBTi (Science-based Carbon Targets Initiative).

- Wyrazem uznania dla zaangażowania Grupy Midea na rzecz zrównoważonego rozwoju było umieszczenie Grupy przez magazyn „Forbes” na liście Najlepszych Pracodawców dla Kobiet na Świecie w 2023 roku.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Lori luo, luory17@midea.com

Contacts

Lori luo, luory17@midea.com