Japan organiseerde een conferentie om economische groei en herstel van Oekraïne te stimuleren

Driehonderd overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven kwamen bijeen om de Japanse steun voor de wederopbouw van Oekraïne te betuigen

Prime Minister Kishida Fumio emphasized how Japan can contribute to Ukraine’s post-war reconstruction. (Photo by: Cabinet Public Affairs Office)

TOKIO--()--Op 19 februari kwamen vertegenwoordigers van de regeringen van Japan en Oekraïne, evenals bedrijfsorganisaties, bijeen in Tokio voor de Japans-Oekraïnse conferentie ter bevordering van economische groei en wederopbouw.

De Japanse regeringsdelegatie, onder leiding van de Japanse premier Kishida Fumio, heeft via publiek-private samenwerking langdurige steun toegezegd aan het herstel van Oekraïne. De Oekraïense delegatie, onder leiding van de premier van Oekraïne Denys Shmyhal, bedankte Japan voor zijn hulp en nodigde Japanse bedrijven uit om te investeren in de wederopbouw van Oekraïne. Elke delegatie bestond uit meer dan 100 overheids- en bedrijfsfunctionarissen. In totaal namen ongeveer 300 mensen en 130 bedrijven deel aan de conferentie. De twee regeringen kwamen overeen om samen te werken op zeven sleutelgebieden: landmijnbestrijding en puinruiming, humanitaire hulp en wederopbouw van het levensonderhoud, landbouwontwikkeling, biotechnologie, digitale en informatietechnologie, transport- en energie-infrastructuur, en anticorruptie- en bestuursversterkende maatregelen.

In zijn toespraak beschreef premier Kishida het ondersteunen van het herstel van Oekraïne uit de aanhoudende oorlog als 'investeren in de toekomst,' en riep hij de internationale gemeenschap op om bij te dragen. “De Japanse publieke en private sector zullen allemaal samenwerken via een geheel Japanse aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis die is voortgekomen uit de Japanse wederopbouwinspanningen na de oorlog en bij rampen,” verklaarde hij in zijn toespraak. “Het bevorderen van de economische wederopbouw is echter niet alleen een investering voor de toekomst van Oekraïne, maar ook een investering in Japan en de hele wereld.” Hij schetste nieuwe initiatieven voor de Japanse publieke en private sector om onddersteuning te bieden aan Oekraïne. Kishida kondigde ook aan dat Japan de visumplicht zou versoepelen voor Oekraïense burgers die betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten tussen Japan en Oekraïne.

Premier Shmyhal bedankte Japan voor zijn voortdurende hulp en premier Kishida voor zijn bezoek aan Oekraïne in 2023. Hij voegde eraan toe: “De conferentie van vandaag is de volgende stap in de richting van de voortzetting van de ontwikkeling van de relaties tussen beide landen.” Shmyhal noemde het financiële succes van Japanse bedrijven in Oekraïne tot nu toe en nodigde bedrijven uit om verder te investeren in het komende ‘Oekraïense economische wonder.' Hij onderstreepte dat sleutelsectoren als energie, landbouw en infrastructuur uitstekende investeringsmogelijkheden met een robuust groeipotentieel bieden.

Beide leiders benadrukten hun inzet voor samenwerking, evenals het belang van de particuliere sector bij de wederopbouw van Oekraïne.

De conferentie resulteerde in de aankondiging van 56 documenten, waaronder intergouvernementele overeenkomsten. De twee regeringen hebben een verdrag ondertekend dat dubbele belasting elimineert, wat Japanse bedrijven zal ondersteunen om in Oekraïne te investeren. Ze ondertekenden ook een overeenkomst over bilaterale kredietverlening, wisselden nota's uit over een subsidie voor noodherstel, en beloofden samen te werken op het gebied van onderwijs en technologie.

Andere documenten omvatten deals tussen overheidsinstanties en individuele bedrijven en bedrijfsorganisaties. Japanse bedrijven tekenden overeenkomsten met Oekraïense bedrijven en overheidsinstanties om energiefaciliteiten te ontwikkelen, infrastructuur opnieuw op te bouwen, landmijnen te verwijderen en meer.

Sinds de Russische invasie in februari 2022 heeft Japan voortdurend humanitaire hulp en andere steun aan Oekraïne verleend. Met het op deze conferentie aangekondigde publiek-private partnerschap is Japan van plan zijn technologische expertise en ervaring op het gebied van herstel en wederopbouw na rampen te gebruiken om zijn steun aan Oekraïne te versterken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Ministerie van Buitenlandse Zaken
+81-(0)3-3580-3311

Contacts

Ministerie van Buitenlandse Zaken
+81-(0)3-3580-3311