Nowa biała księga Tholos Foundation pokazuje, że bezpieczniejsze alternatywy zawierające nikotynę prowadzą do znacznego zmniejszenia liczby osób palących

(Graphic: Business Wire)

WASZYNGTON--()--Tholos Foundation, w partnerstwie z japońskim Pacific Alliance Institute i szwedzką firmą konsultingową Scantech Strategy Advisors, opublikowała dzisiaj dokument programowy zatytułowany Safer Nicotine Works, opisujący, w jaki sposób Szwecja i Japonia z powodzeniem ograniczyły liczbę osób palących dzięki wprowadzeniu bezpieczniejszych alternatywnych produktów zawierających nikotynę.

Safer Nicotine Works analizuje wpływ doustnej nikotyny i podgrzewanych wyrobów tytoniowych na liczbę osób palących w Szwecji i Japonii. Nawiązuje do dokumentu Vaping Works, w którym zbadano doświadczenia ludzi z czterech krajów stosujących papierosy elektroniczne. Stwierdzono w nim, że w krajach, w których popularność zyskują e-papierosy, takie jak (Zjednoczone Królestwo, Francja, Kanada i Nowa Zelandia), doszło do zmniejszenia liczby osób palących do poziomu dwa razy mniejszego niż globalna średnia.

W Japonii wprowadzenie podgrzewanych wyrobów tytoniowych po raz pierwszy ograniczyło liczbę palących mężczyzn do zadziwiającego poziomu poniżej 30%, przerywając okres stagnacji.

Szwecja, w której liczba osób palących wynosi 5,6% 1, jest na dobrej drodze, by stać się krajem „wolnym od papierosów” w ciągu roku. Niedawny spadek zainteresowania paleniem przypisuje się wzrostowi popularności saszetek nikotynowych wprowadzonych w 2019 r.

Badanie przeprowadzone przez Tholos Foundation wskazuje, że do przejścia na bezpieczniejsze alternatywy doszło z inicjatywy konsumentów w obydwu krajach. Kluczową rolą podmiotów kształtujących politykę było zapewnienie dostępności i prawidłowego działania tych alternatyw. Dane potwierdzają, że bezpieczniejsza nikotyna znacznie pomaga w zaprzestaniu palenia. Dzięki bezpieczniejszym produktom zawierającym nikotynę, takim jak papierosy elektroniczne, podgrzewane wyroby tytoniowe, saszetki nikotynowe i snus, liczba osób palących gwałtownie spada.

Komentując wyniki, wiceprezes Tholos Foundation Lorenzo Montanari powiedział:

Bezpieczniejsza nikotyna dosłownie ratuje życie na całym świecie. Doświadczenia ze Szwecji i Japonii, tak jak Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Nowej Zelandii i Francji, pokazują, że gdy ludzie mają dostęp do bezpieczniejszych produktów, wybierają je znacznie częściej. Posiadamy teraz narzędzia, których potrzebujemy, by walczyć z powszechnością szkodliwego palenia: rządy na całym świecie muszą obecnie wspierać swoich obywateli w dokonywaniu lepszych wyborów.

Sukces Szwecji i Japonii w obniżaniu liczby osób palących zwraca uwagę na skuteczność kompleksowych strategii kontroli wyrobów tytoniowych. Uregulowały one alternatywne produkty zawierające nikotynę, nadając priorytet zdrowiu publicznemu. Doświadczenia Szwecji i Japonii zapewniają kluczowe lekcje dla krajów, które dążą do ograniczenia palenia i zachęcania do stosowania bezdymnych alternatyw. Zapewniając dostęp do bezpieczniejszych alternatywnych produktów zawierających nikotynę i wdrażając odpowiednie przepisy, kraje znacznie poprawiają wyniki w zakresie zdrowia publicznego i rozwiązują problem palenia.

Link do sprawozdania można znaleźć tutaj https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf.

1 Adult use of tobacco and nicotine products — Public Health Agency of Sweden (folkhalsomyndigheten.se)

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Lorenzo Montanari
E-mail: lmontanari@tholosfoundation.org

Contacts

Lorenzo Montanari
E-mail: lmontanari@tholosfoundation.org