Institut technologických inovací SAE uvádí na trh velký open-source jazykový model „Falcon 40B“ pro výzkum a komerční využití

  • Výzvy k předkládání návrhů; celosvětová výzkumná komunita, malé a střední podniky dostávají pozvánku k podání žádosti Falcon LLM pro příležitosti v oblasti využití umělé inteligence
  • Návrhy na výjimečné příležitosti využití k získání „tréninkového výpočetního výkonu“ jako investice, nabídka možností komercializace od Institutu technologických inovací (TII)

Download

Loading media player...

"Falcon 40B," the UAE's first large-scale AI model, is now open source for research and commercial use. – (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Spojené arabské emiráty--()--Technologický inovační institut (Technology Innovation Institute – TII), přední světové vědecko-výzkumné centrum a pilíř aplikovaného výzkumu Rady pro pokročilý technologický výzkum (Advanced Technology Research Council – ATRC) v Abú Zabí, dnes upevnil svůj rostoucí mezinárodní vliv v oblasti umělé inteligence. Institut oznámil, že „Falcon 40B“, první rozsáhlý model umělé inteligence v SAE, může sloužit jako otevřený zdrojový kód pro výzkum a komerční využití. Tento průlomový krok dokládá odhodlání Abú Zabí podporovat spolupráci mezi jednotlivými odvětvími a prosazovat pokrok v oblasti generativní umělé inteligence.

Falcon, základní velký jazykový model (Large Language Model – LLM) se 40 miliardami parametrů, vycvičený na jednom bilionu znaků, poskytuje bezprecedentní přístup nejen vědcům, ale rovněž inovátorům z malých a středních podniků (MSP). TII poskytuje přístup k objemu modelů jako komplexnějšímu balíčku s otevřeným zdrojovým kódem ve snaze umožnit přístup k výkonným schopnostem LLM, podpořit transparentnost a odpovědnost a zároveň podpořit inovace a výzkum v této oblasti.

V současném ekosystému UI považují vývojáři LLM, které poskytují přístup k objemu modelů, za atraktivnější díky jejich lepším možnostem jemného doladění ve srovnání s těmi, které je neposkytují. Zatímco většina LLM poskytuje exkluzivní licence výhradně nekomerčním uživatelům, TII učinila klíčový krok a nabídla přístup k LLM Falcon 40B jak vědcům, tak komerčním uživatelům.

V souvislosti s vydáním modelu Falcon 40B jako otevřeného zdrojového kódu vyhlašuje TII výzvu k předkládání návrhů, do které zve vědce, výzkumníky a vizionáře, kteří se zajímají o využití potenciálu základního modelu. Institut je vyzývá, aby přispěli svými inovativními nápady a využili model k vytvoření inspirativních aplikací nebo prozkoumali jeho další využití v oblastech, jako je strojírenství, zdravotnictví, udržitelnost, kódování a mnoho dalších.

Jako pobídku na podporu výjimečných výzkumných návrhů obdrží vybrané projekty „tréninkový výpočetní výkon“ v podobě investice. Inovátoři tak budou moci využívat masivní výpočetní zdroje pro zrychlenou analýzu dat, komplexní modelování a nové objevy. To podpoří a urychlí vývoj neotřelých nápadů a poskytne zdroje potřebné k jejich přeměně v úderná řešení UI s komerční životaschopností a společenským přínosem.

VentureOne, komercializační odnož ATRC, zefektivní výpočetní výkon, aby mohla vytvářet ta nejinovativnější řešení.

„Zpřístupnění modelu Falcon 40B jako otevřeného zdrojového kódu představuje zásadní milník v našem závazku podporovat inovace v oblasti umělé inteligence,“ řekl J. E. Faisal Al Bannai, generální tajemník Rady pro výzkum pokročilých technologií (ATRC). „Překonáváme bariéry v přístupu k LLM a umožňujeme vědcům a podnikatelům přicházet s těmi nejinovativnějšími aplikacemi. Tyto podniky s výpočetní silou budeme i nadále podporovat financováním prostřednictvím VentureOne a pomáhat tak rozvíjet prosperující výzkumný ekosystém.“

Falcon, který byl poprvé spuštěn v březnu 2023, předvedl výjimečný výkon a zdůraznil závazek SAE k technologickému pokroku. Na základě srovnávacího nástroje HELM LLM Stanfordovy univerzity překonal Falcon 40B své renomované protějšky ve výrazně nižší spotřebě výpočetního výkonu při školení. V porovnání s GPT-3 společnosti OpenAI spotřebuje pouze 75 % tréninkových výpočtů, zatímco Chinchilla AI společnosti DeepMind 40 % a PaLM-62B společnosti Google 80 %. Potvrzuje tak odhodlání TII pokročit ve vývoji generativní umělé inteligence.

Dr. Ray O. Johnson, generální ředitel společnosti TII, řekl: „Výpočetní výkon hraje ústřední roli při zrychlování tréninku systémů umělé inteligence a umožňuje rychlejší realizaci možností využití. Nabídka takové podpory jako nového paliva pro technologické inovace bude mít revoluční dopad na zlepšení schopností inovátorů, umožní jim posouvat hranice projektů a dosahovat pozoruhodných pokroků.“

Falcon 40B je průkopnický projekt pod záštitou výzkumného centra TII pro umělou inteligenci a digitální vědu (AIDRC). Stejný tým v loňském roce spustil NOOR, největší arabský model NLP na světě, a je na cestě k vývoji a brzkému oznámení projektu Falcon 180B.

Dr. Ebtesam Almazrouei, ředitel oddělení AI Cross-Center v TII, řekl: „Zveřejnění modelů umělé inteligence s parametry Falcon 40B, 7.5B a 1.3B jako otevřeného zdroje a naší vysoce kvalitní datové sady REFINEDWEB je příkladem významného vědeckého přínosu Spojených arabských emirátů. S každým průlomovým objevem boříme hranice, přetváříme oblast možností a připravujeme půdu pro společné úsilí s dopadem, který je transformační.“

Spojené arabské emiráty se nedávno posunuly o pět míst v žebříčku OSN Frontier Technologies Readiness Index 2023 a umístily se na prvním místě mezi arabskými zeměmi a na 37. místě mezi 166 zeměmi celkem. Otevřený model generativní umělé inteligence, který se připojuje k dlouhému seznamu progresivních technologických milníků, má posílit pozici SAE jako předního hráče v oblasti umělé inteligence.

Máte-li zájem o přístup k modelům AI Falcon nebo chcete-li podat návrh na možnosti použití, navštivte stránku FalconLLM.TII.ae. Dosud otevřené modely Falcon LLM budou zpřístupněny pod licencí postavenou na principech otevřeného softwaru Apache 2.0, která umožňuje široké spektrum volného použití.

*Zdroj: AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Jennifer Dewan, Senior Director of Communications
jennifer.dewan@tii.ae.

Contacts

Jennifer Dewan, Senior Director of Communications
jennifer.dewan@tii.ae.