The Nature Conservancy – przy wsparciu Mary Kay Inc. – odbyła z międzynarodowymi partnerami dyskusje poświęcone usprawnieniu zarządzania morskimi obszarami chronionymi podczas Konferencji Oceanicznej ONZ

Skuteczną ochroną objętych jest poniżej 3% oceanów, dlatego interesariusze wzywają do wzmocnienia międzynarodowych działań na rzecz zwiększenia zasięgu ochrony do co najmniej 30%, ale przede wszystkim skupienia się na usprawnianiu zarządzania w obrębie istniejących już obszarów chronionych zamiast na tworzeniu nowych.

Attendees at TNC Side Event at UN Ocean Conference (credit: The Nature Conservancy)

DALLAS--()--W dniach 27 czerwca – 1 lipca w Lizbonie odbyła się Konferencja Oceaniczna ONZ 2022 (The United Nations Ocean Conference 2022). W wydarzeniu wzięło udział ponad 5 tys. uczestników, w tym światowych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli młodzieży, influencerów i naukowców. Konferencja miała na celu pomóc interesariuszom znaleźć oparte na nauce innowacje i rozwiązania do walki z wielowymiarowym kryzysem dotyczącym oceanów w związku ze zmianami klimatycznymi, nadmiernym połowem ryb, zanikaniem siedlisk i zanieczyszczeniem środowiska.

W ramach konferencji organizacja The Nature Conservancy (TNC) zorganizowała szereg dyskusji przy wsparciu spółki Mary Kay Inc. i we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP), rządem Ekwadoru, Jocotoco Foundation, Charles Darwin Foundation for the Galapagos Islands (Fundacja im. Charlesa Darwina na rzecz Wysp Galapagos), Re:wild oraz Marine Conservation Institute.

Podczas moderowanego przez TNC i UNEP wydarzenia zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości morskich obszarów chronionych (Marine Protected Areas – MPA) poprzez usprawnienie zarządzania nimi i zwiększenie ich odporności na zmiany klimatyczne, jak również na ważną rolę, jaką w tym kontekście odgrywają lokalne społeczności, organizacje pozarządowe, rządy, inicjatywy charytatywne, sektor prywatny oraz współpraca międzysektorowa.

Cechą wyróżniającą to wydarzenie na tle innych dyskusji podczas konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę usprawnienia zarządzania w istniejących obszarach chronionych, zamiast skupiania się na tworzeniu nowych. Sprawna ochrona działa obecnie w poniżej 3% morskich obszarów chronionych, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie i zwiększanie ich skuteczności, tak by przynosiły one korzyści zarówno dla środowiska, jak i lokalnych społeczności w kontekście źródeł ich utrzymania.

Jak zauważyła dr Lizzie Mcleod z TNC: „Skuteczne zarządzanie stanowi niezbędny warunek realizacji zobowiązań 30x30, czyli objęcia ochroną 30% oceanów do 2030 r. Korzystając ze wsparcia Mary Kay, TNC, UNEP i innych partnerów, opracowujemy narzędzia pozwalające usprawniać zarządzanie morzami i oceanami, zapewniać zrównoważone finansowanie i prowadzić rewitalizację siedlisk morskich. Korzystając z innowacji, nowych technologii i najlepszych praktyk międzynarodowych, osoby zajmujące się tego typu zarządzaniem będą lepiej przygotowane do walki z zagrożeniami dla naszych oceanów”.

Morskie obszary chronione mają kluczowe znaczenie dla zdrowia oceanów i zrównoważonego rozwoju. Ich skuteczność niejednokrotnie zależy jednak od różnych form wsparcia. Potrzebujemy narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie udoskonalania struktury morskich obszarów chronionych i zarządzania nimi, wymiany wiedzy i współpracy, tak by interesariusze mieli niezbędne wsparcie w działaniach na rzecz skuteczniejszej ochrony oceanów” – powiedział Ole Vestergaard, Programme Officer w Sekcji Ekosystemów Morskich, Nadbrzeżnych i Słodkowodnych Działu Realizacji Polityki Środowiskowej w UNEP (Marine, Coastal & Freshwater Ecosystems Branch of Division for Environmental Policy Implementation).

Mary Kay Ash, założycielka firmy Mary Kay, uważała, że istnieją trzy rodzaje ludzi: ci, którzy sprawiają, że coś się dzieje, ci, którzy patrzą na to, jak coś się dzieje i ci, którzy zastanawiają się, co się stało – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektorka operacyjna Mary Kay. – Mamy zaszczyt połączyć siły z tym pierwszym typem ludzi, osobami, które tworzą narzędzia i zasoby niezbędne dla ochrony naszych oceanów w kolejnych pokoleniach”.

Jeżeli mamy chronić i przywracać funkcje ekosystemów oceanicznych i nadbrzeżnych oraz rewitalizować systemy oceaniczne, zachowując źródła utrzymania i kształtując bezpieczną przyszłość ludzkości, musimy zwiększyć efektywność morskich obszarów chronionych pod kątem realizacji celów ochrony i zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zwiększaniu ich zasięgu.

The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy jest międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną przyrody, której celem jest zachowanie terenów lądowych i wód, od których zależy całe życie. Opierając się na nauce, kreuje innowacyjne, praktyczne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań naszego świata, tak aby przyroda i ludzie mogli wspólnie prosperować. Przeciwdziała zmianom klimatu, zapewniając ochronę terenów lądowych, wód i oceanów na niespotykaną dotąd skalę, dostarczając żywność i wodę w sposób zrównoważony oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju miast. Działając na terenie 79 krajów i terytoriów, organizacja stosuje podejście oparte na współpracy, angażując lokalne społeczności, rządy, sektor prywatny i innych partnerów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nature.org lub na profilu @nature_press na Twitterze.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

UNEP to jedna z czołowych organizacji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Pełni ona funkcję przywódczą i kształtuje współpracę w wymiarze dbania o środowisko poprzez inspirowanie, edukowanie i przygotowywanie narodów i państw do podejmowania działań na rzecz poprawy obecnej jakości życia tak, by nie odbywało się to kosztem przyszłych pokoleń.

Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, w 1963 r. założyła firmę kosmetyczną, aby realizować jeden cel: ubogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstał podmiot wart miliardy dolarów, współpracujący z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości Mary Kay jest zaangażowana we wspieranie kobiet na ich drodze do niezależności ekonomicznej poprzez edukację, mentoring, rzecznictwo, tworzenie sieci i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. W przekonaniu, że poprawa jakości życia przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości, Mary Kay podejmuje współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na promowaniu doskonałości w biznesie, badaniach nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz na profilach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, LinkedIn lub na Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

The Nature Conservancy
Misty Edgecomb
Communications Director
e-mail: medgecomb@tnc.org
tel. 484-343-3223

United Nations Environment Programme
Laura Darby
Communications and Project Management for Innovative Conservation
e-mail: laura.darby1@un.org

Contacts

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

The Nature Conservancy
Misty Edgecomb
Communications Director
e-mail: medgecomb@tnc.org
tel. 484-343-3223

United Nations Environment Programme
Laura Darby
Communications and Project Management for Innovative Conservation
e-mail: laura.darby1@un.org