Kancelaria Rady Ministrów zorganizuje wystawę Society 5.0, której celem będzie zaprezentowanie zaawansowanych technologii oraz osiągnięć japońskich

Ponad 200 najnowocześniejszych produktów i osiągnięć badawczych związanych z koncepcją Society 5.0 ‒ społeczeństwa przyszłości.

Expo ambassador ASTRO BOY ©Tezuka Productions (Graphic: Business Wire)

TOKIO--()--Japońska Kancelaria Rady Ministrów ogłosiła plan organizacji wystawy Society 5.0 we współpracy z Japońską Morską Agencją Ziemskiej Nauki i Technologii (JAMSTEC), która rozpocznie się w dniu 15 lipca w TOKYO SKYTREE TOWN® w stolicy Japonii. Ma to być pierwsza zrealizowana na tak dużą skalę wystawa w Japonii, skupiona wokół koncepcji społeczeństwa 5.0. Wystawa będzie również dostępna online dla globalnych odbiorców z objaśnieniami w wielu językach.

Podczas wystawy zaprezentowana zostanie koncepcja Society 5.0 społeczeństwa przyszłości opracowana przez rząd japoński. Koncepcja ta przewiduje ukształtowanie społeczeństwa skoncentrowanego na człowieku, w którym wszystkie gałęzie przemysłu i inne obszary działalności społecznej będą korzystać ze sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, robotów, dużych zbiorów danych i innych innowacyjnych technologii w ramach realizacji kluczowych wyzwań. VI Podstawowy Plan Nauki, Technologii i Innowacji opracowany przez Kancelarię Rady Ministrów na lata 2021-2025 określa kierunki polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, żywotności i dobrobytu poszczególnych grup społecznych.

Na wystawie zaprezentowane zostaną osiągnięcia odnotowane w ramach krajowych projektów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności społeczeństwa, w tym międzyresortowego strategicznego programu promocji innowacji (SIP) oraz programu ImPACT na rzecz wspierania działalności badawczo-rozwojowej cechującej się wysokim ryzykiem i dużym oddziaływaniem. Naukowe i technologiczne dążenia Japonii ukazane zostaną w ramach licznych pokazów zaawansowanych technologii.

Mówiąc dokładniej, około 50 wiodących japońskich firm, uniwersytetów i organizacji zaprezentuje blisko 200 produktów i osiągnięć badawczych, które mają przyczynić się nie tylko do rozwoju koncepcji Society 5.0, ale także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wystawy obejmą takie dziedziny jak mobilność, służba zdrowia i opieka, produkcja, rolnictwo, żywność, zapobieganie katastrofom i energia, w tym takie innowacje jak:

  • Kapsuła powrotna Hayabusa2 służąca zebraniu próbek asteroidy;
  • Pełnowymiarowy model łodzi podwodnej SHINKAI 6500 schodzącej do głębokości 6500 metrów pod poziomem morza;
  • Latający samochód SkyDrive;
  • Autonomiczny pojazd Honda Legend Level-3 z mapowaniem 3D o wysokiej rozdzielczości;
  • Model małego systemu satelitarnego z radarem z syntetyczną aperturą do wystrzeliwania na żądanie i natychmiastowej obserwacji;
  • Przeznaczony do noszenia cyborg HAL, który przekazuje sygnały z mózgu do mięśni człowieka w celu wspomagania funkcji fizycznych;
  • Systemy zapobiegania klęskom żywiołowym do prognozowania ulewnych deszczy i tornad oraz wymiany informacji opartej na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • Technologie inteligentnego rolnictwa, takie jak zautomatyzowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Międzynarodowi odbiorcy będą mogli podziwiać liczne eksponaty w trybie online, za pośrednictwem urządzeń mobilnych i komputerów, wraz z objaśnieniami dostępnymi w wielu językach. Organizatorzy z przyjemnością udostępnią wirtualną wystawę, stwarzając globalnej społeczności okazję do zapoznania się w sposób szczegółowy z przyszłościową japońską koncepcją Society 5.0.

Wystawy zostaną pogrupowane tematycznie:

Etap 1 Prolog

W ramach etapu otwierającego wystawę zaprezentowane zostaną m.in. pełnowymiarowy model badawczej łodzi podwodnej SHINKAI 6500 oraz trójwymiarowy globus cyfrowy Dagik Earth. Ukazane zostaną także technologie satelitarne, które znajdują praktyczne zastosowanie w różnych sektorach.

Etap 2 Granice nauki ‒ przestrzeń kosmiczna i ocean

W ramach wystawy światowej klasy technologii eksploracji kosmosu zaprezentowane zostaną japońskie modele Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, moduł eksperymentalny „Kibo”, pełnowymiarowy silnik rakietowy oraz kapsuła powrotna Hayabusa2.

Z kolei na wystawie japońskiej technologii eksploracji oceanów i symulacji środowiskowych będzie można obejrzeć autonomiczne statki podwodne do badania kominów hydrotermalnych i zasobów dna oceanicznego oraz zaawansowane rozwiązania służące do badań oceanów.

Etap 3 Koncepcja Society 5.0 ‒ społeczeństwo przyszłości

Zaprezentowane zostaną osiągnięcia nauki i technologie opracowane w ramach japońskich programów SIP i ImPACT oraz to, w jaki sposób ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia w pięciu obszarach: 1) osiągnięcie 100-letniej średniej długości życia, 2) mobilność i interakcje społeczne, 3) infrastruktura na rzecz odporności i bezpieczniejszego życia, 4) styl życia przyjazny człowiekowi i planecie, oraz 5) zaawansowana produkcja. Wystawy będą obejmować zautomatyzowane rozwiązania, takie jak roboty, pojazdy i drony, systemy zapobiegania katastrofom, takie jak sztuczna inteligencja wykorzystywana w ramach kontroli stanu infrastruktury, zrobotyzowane wiertarki przemysłowe, energia i zasoby nowej generacji, takie jak paliwo amoniakalne i minerały z dna oceanów, oraz zaawansowane materiały, takie jak syntetyczny jedwab pajęczy oraz wytrzymałe, elastyczne i ultra cienkie polimery.

Etap 4 Ewolucja w kierunku społeczeństwa 5.0

Ewolucja cywilizacji ludzkiej zostanie ukazana za pomocą filmów i innych wizualizacji ilustrujących koncepcje społeczeństwa 1.0 (łowiectwo i zbieractwo), 2.0 (rolnictwo), 3.0 (przemysł) i 4.0 (informacja) i 5.0 (wystawa w obiekcie TOKYO SKYTREE® Tembo Galleria, najwyższej położonym punkcie widokowym w Tokio).

Etap 5 Society 5.0 Nagrania

Wyemitowane zostaną nagrania przygotowane przez Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) i Japońską Morską Agencję Ziemskiej Nauki i Technologii (JAMSTEC). Ponadto naukowcy i eksperci zorganizują prezentacje poświęcone nauce, oceanom, zapobieganiu katastrofom oraz rozwiązaniom TIK dla zaawansowanych technologii i innowacji.

Oficjalne grafiki do pobrania można znaleźć tutaj.

Podstawowe informacje o wystawie Society 5.0

Organizatorzy

Rada Ministrów i Japońska Morska Agencja Ziemskiej Nauki i Technologii (JAMSTEC)

 

Miejsce

Powierzchnie wystawowe na terenie TOKYO SKYTREE TOWN

 

- Pawilon w obiekcie TOKYO SKYTREE TOWN Sky Arena (4F)

 

- Obiekt TOKYO SKYTREE TOWN Solamachi Square (1F)

 

- Obiekt TOKYO SKYTREE Group Floor (1F)

 

- Obiekt TOKYO SKYTREE Tembo Galleria

 

- Kampus Chibijskiego Instytutu Technologicznego TOKYO SKYTREE TOWN

 

 

Termin

15 lipca ‒ 5 września 2021 r.

 

- Wystawy stacjonarne z udziałem przedsiębiorstw (15 ‒ 19 lipca)

 

- Wystawy stacjonarne z udziałem innych organizacji (15 ‒ 28 lipca)

 

- Wystawa specjalna z wykorzystaniem plakatów i nagrań wideo (15 lipca ‒ 5 września)

 

- Wirtualna wystawa (17 lipca ‒ 5 września) z objaśnieniami w kilku językach (angielski, francuski, hiszpański, chiński, arabski i japoński)

 

Wstęp

Darmowy (wstęp na wystawy specjalne po okazaniu biletu; bilety można nabyć w TOKYO SKYTREE Tembo Galleria)

 

Wystawcy

i partnerzy

Prosimy zapoznać się z wykazem na oficjalnej stronie wydarzenia

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Zapytania mediów dotyczące Society 5.0
Weber Shandwick
Mayuko Harada (+81-90-9006-4968)
Rina Uesugi (+81-90-2280-0041)
e-mail: society5.0expo@webershandwick.com

Contacts

Zapytania mediów dotyczące Society 5.0
Weber Shandwick
Mayuko Harada (+81-90-9006-4968)
Rina Uesugi (+81-90-2280-0041)
e-mail: society5.0expo@webershandwick.com