Od słów po czyny – Mary Kay publikuje raport dotyczący przełomowego partnerstwa na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości kobiet na całym świecie

Raport z okazji czwartej rocznicy Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet podkreśla jego wpływ na zaspokojenie kluczowych potrzeb przedsiębiorczych kobiet pod względem dostępu do edukacji, finansowania, sieci kontaktów i rynków oraz globalnego rzecznictwa.

The Women’s Entrepreneurship Accelerator Fourth Anniversary Report Highlights WEA’s Impact on Solving the Most Critical Needs of Women Entrepreneurs: Access to Education, Funding, Networks and Markets and Global Advocacy. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., marka propagująca upodmiotowienie kobiet na całym świecie, ogłosiła dzisiaj publikację specjalnego raportu pt. Advancing Women’s Entrepreneurship: from Commitment to Action” (Wsparcie przedsiębiorczości kobiet: od słów po czyny). Raport szczegółowo przedstawia niezachwiane zobowiązanie firmy do działania na rzecz obrony interesów kobiet na całym świecie w drodze istotnych wysiłków poczynionych w ciągu czterech lat od nawiązania przełomowego partnerstwa wielu interesariuszy realizowanego pod szyldem Akceleratora Przedsiębiorczości kobiet (WEA).

W 2019 r. we współpracy z sześcioma agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych Mary Kay założyła WEA, pragnąc nadać impuls działaniom na rzecz propagowania przedsiębiorczości kobiet i ich udziału w życiu gospodarczym na całym świecie. Specjalny raport za 2023 r. szczegółowo opisuje poszczególne sztandarowe programy i przedstawia dane statystyczne dotyczące wpływu WEA, podkreślając globalny zasięg przedsięwzięcia i wyjątkowe podejście do działań zmierzających do wyeliminowania podstawowych wyzwań, z którymi borykają się przedsiębiorczynie.

– Za pomocą Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet zdołaliśmy stworzyć solidną platformę, która nie tylko wspiera przedsiębiorczość kobiet na całym świecie, ale również stanowi jej uhonorowanie – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay. – Naszym celem jest upodmiotowienie pięciu milionów kobiet do 2030 r. i jesteśmy już na dobrej drodze do osiągnięcia tego założenia. W naszych programach i działaniach wzięło już udział ponad 600 000 kobiet, a 2024 r. będzie kolejnym rokiem historycznych dokonań.

Raport ilustruje holistyczne podejście Mary Kay do upodmiotowienia kobiet w drodze partnerstwa wielu interesariuszy pod szyldem WEA, zwiększając dostęp do edukacji, środków finansowych, sieci kontaktów i rynków, rzecznictwa i działań politycznych. Raport wymienia wybitne osiągnięcia, takie jak między innymi:

  • ograniczenie wskaźników ubóstwa w ramach projektu pilotażowego realizującego cele zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich w Chinach, stawiając na przedsiębiorczość kobiet i rozwój zdolności przywódczych;
  • realizacja Regionalnej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet i krajowych wydarzeń towarzyszących w Europie i Azji Środkowej, które umożliwiły spotkanie przedsiębiorczych kobiet z inwestorami i partnerami biznesowymi. W 2023 r. imprezy te, współorganizowane z 33 partnerami lokalnymi, zgromadziły ponad 15 308 uczestników, w tym 1047 przedsiębiorczyń i 75 inwestorów, a w ich ramach zrealizowano 27 seminariów/paneli oraz przestrzeni wystawowych;
  • skuteczne wdrożenie szeregu programów szkoleniowych i mentoringowych pod przewodnictwem wysokich rangą partnerów z całego świata, w tym internetowego Programu Certyfikacji Przedsiębiorczych Kobiet;
  • Konkurs Innowacyjności Cyfrowej WEA dla Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach którego wpłynęło 250 zgłoszeń od przedsiębiorstw typu start up kierowanych przez kobiety z 54 krajów;
  • badania dotyczące przedsiębiorczości kobiet na potrzeby opracowania rekomendacji politycznych dotyczących równości płci w rozwoju biznesu w regionie Ameryki Łacińskiej.

Wybitne starania firmy na rzecz propagowania udzielania zamówień i dokonywania inwestycji z uwzględnieniem problematyki płci (ang. GRPI) również istotnie przyczyniły się do wzmocnienia pozycji kobiet i ich udziału w gospodarce.

Więcej informacji na temat Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet i pełną treść specjalnego raportu za 2023 r. można znaleźć tutaj.

Informacje o Mary Kay

Kiedyś. Teraz. Zawsze. Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się przebić tzw. szklany sufit, stworzyła swą wymarzoną markę kosmetyczną w 1963 r. w Teksasie w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała międzynarodowa firma współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Od 60 lat możliwości oferowane przez Mary Kay pozwalają kobietom kształtować swoją przyszłość dzięki edukacji, mentoringowi, wsparciu i innowacjom. Firma Mary Kay z zaangażowaniem inwestuje w naukę leżącą u podstaw piękna i produkuje nowoczesne kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, suplementy diety oraz zapachy. Mary Kay wierzy w ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, wspiera kobiety chore na raka i będące ofiarami przemocy domowej oraz zachęca młode osoby do realizacji marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie , LinkedIn oraz w serwisie X (dawniej Twitter).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com