Japonsko hostilo konferenci na podporu hospodářského růstu a obnovy Ukrajiny

Tři stovky vládních představitelů a zástupců firem se sešly, aby vyjádřily podporu Japonska obnově Ukrajiny

Prime Minister Kishida Fumio emphasized how Japan can contribute to Ukraine’s post-war reconstruction. Photo by: Cabinet Public Affairs Office

TOKIO--()--Zástupci vlád Japonska a Ukrajiny a podnikatelských organizací se 19. února sešli v Tokiu na japonsko-ukrajinské konferenci na podporu hospodářského růstu a obnovy.

Japonská vládní delegace vedená japonským premiérem Kišidou Fumiem přislíbila dlouhodobou podporu obnovy Ukrajiny prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ukrajinská delegace vedená předsedou ukrajinské vlády Denisem Šmyhalem poděkovala Japonsku za pomoc a vyzvala japonské podniky, aby investovaly do obnovy Ukrajiny. Každou delegaci tvořilo více než 100 vládních a podnikových úředníků. Celkem se konference zúčastnilo přibližně 300 osob a 130 společností. Obě vlády se dohodly na spolupráci v sedmi klíčových oblastech: odminování a odklízení trosek, humanitární pomoc a obnova zdrojů obživy, rozvoj zemědělství, biotechnologie, digitální a informační technologie, dopravní a energetická infrastruktura a opatření proti korupci a na posílení správy věcí veřejných.

Premiér Kišida ve svém úvodním projevu označil podporu obnovy Ukrajiny po probíhající válce za „investici do budoucnosti“ a vyzval mezinárodní společenství, aby se na ní podílelo. „Japonský veřejný a soukromý sektor budou spolupracovat prostřednictvím celojaponského přístupu, přičemž využijí poznatky získané z poválečného úsilí Japonska a z jeho úsilí o obnovu po katastrofách,“ uvedl ve svém projevu. „Podpora hospodářské obnovy však není jen investicí do budoucnosti Ukrajiny, ale také investicí do Japonska a celého světa.“ Premiér nastínil nové iniciativy japonského veřejného a soukromého sektoru na podporu Ukrajiny. Kišida rovněž oznámil, že Japonsko zmírní požadavky na vstupní víza pro občany Ukrajiny zapojené do projektů japonsko-ukrajinské spolupráce.

Premiér Šmyhal poděkoval Japonsku za jeho probíhající pomoc a premiéru Kišidovi za jeho návštěvu Ukrajiny v roce 2023. Dodal: „Dnešní konference bude dalším krokem k pokračujícímu rozvoji vztahů obou zemí.“ Šmyhal zmínil dosavadní finanční úspěchy japonských společností na Ukrajině a vyzval podniky k dalším investicím do nadcházejícího „ukrajinského hospodářského zázraku“. Zdůraznil, že klíčová odvětví, jako je energetika, zemědělství a infrastruktura, nabízejí vynikající investiční příležitosti se silným růstovým potenciálem.

Oba představitelé zdůraznili svůj závazek ke spolupráci, jakož i význam soukromého sektoru při obnově Ukrajiny.

Výsledkem konference bylo zveřejnění 56 dokumentů, včetně mezivládních dohod. Obě vlády podepsaly smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která podpoří japonské společnosti při investování na Ukrajině. Podepsaly také dohodu o dvoustranných úvěrech, vyměnily si nóty týkající se grantové pomoci na obnovu po mimořádných událostech a zavázaly se ke spolupráci v oblasti vzdělávání a technologií.

Další dokumenty zahrnovaly dohody mezi vládními agenturami a jednotlivými podniky a obchodními organizacemi. Japonské společnosti podepsaly dohody s ukrajinskými společnostmi a vládními agenturami o rozvoji energetických zařízení, obnově infrastruktury, odstraňování nášlapných min apod.

Od ruské invaze v únoru 2022 Japonsko soustavně poskytuje Ukrajině humanitární a jinou pomoc. Díky partnerství veřejného a soukromého sektoru, které bylo oznámeno na této konferenci, plánuje Japonsko využít své technologické znalosti a zkušenosti s obnovou a rekonstrukcí po katastrofách k posílení své podpory Ukrajině.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Ministerstvo zahraničních věcí
+81-(0)3-3580-3311

Contacts

Ministerstvo zahraničních věcí
+81-(0)3-3580-3311