Japończycy gospodarzami konferencji wspierającej rozwój gospodarczy i odbudowę Ukrainy

Trzystu urzędników państwowych i przedstawicieli biznesu zebrało się, by okazać wsparcie Japonii dla odbudowy Ukrainy

Prime Minister Kishida Fumio emphasized how Japan can contribute to Ukraine’s post-war reconstruction. (Photo by: Cabinet Public Affairs Office)

TOKIO--()--W dniu 19 lutego w Tokio przedstawiciele rządów Japonii i Ukrainy oraz organizacji biznesowych uczestniczyły w japońsko-koreańskiej konferencji na rzecz rozwoju gospodarczego i odbudowy Ukrainy.

Delegacja rządu japońskiego z premierem Kishidą Fumio na czele zobowiązała się do długoterminowego wsparcia odbudowy Ukrainy na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Delegacja ukraińska, na której czele stał premier Denys Szmyhal, podziękowała Japonii za pomoc i zaprosiła firmy z tego kraju do inwestycji w odbudowę Ukrainy. W skład każdej z delegacji wchodziło ponad 100 przedstawicieli rządu i korporacji. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 300 osób i 130 firm. Rządy uzgodniły współpracę w siedmiu kluczowych obszarach: rozminowanie i usuwanie zniszczeń, pomoc humanitarna i przywracanie środków do życia, rozwój rolnictwa, biotechnologia, technologie cyfrowe i informacyjne, infrastruktura transportowa i energetyczna oraz działania na rzecz zwalczania korupcji i umacniania praworządności.

W swoim programowym przemówieniu premier Kishida nazwał wsparcie dla odbudowy Ukrainy po trwającej wojnie „inwestycją w przyszłość” i wezwał do udziału w niej międzynarodową społeczność. „Sektory publiczny i prywatny w Japonii będą współpracować w ramach ogólnokrajowej strategii, korzystając przy tym z doświadczeń płynących z powojennej odbudowy Japonii i usuwania skutków klęsk żywiołowych” – podkreślił. „Jednak działania na rzecz odbudowy ekonomicznej to nie tylko inwestycja w przyszłość Ukrainy, lecz także w Japonię i cały świat”. Przedstawił perspektywy nowych inicjatyw wsparcia Ukrainy przez sektory publiczny i prywatny w Japonii. Ponadto Kishida zapowiedział, że Japonia złagodzi wymogi wizowe dla obywateli Ukrainy zaangażowanych we współpracę między dwoma krajami.

Premier Szmyhal podziękował Japonii za trwające wsparcie, a premierowi Kishidzie za jego wizytę na Ukrainie w 2023 roku. Stwierdził też: „Dzisiejsza konferencja stanowi kolejny krok w stronę rozwijania relacji między dwoma krajami”. Szmyhal wspomniał też o dotychczasowych doskonałych wynikach finansowych japońskich firm na Ukrainie i zachęcił firmy do dalszych inwestycji w nadchodzący „ukraiński cud gospodarczy”. Podkreślił znaczenie kluczowych sektorów, takich jak energetyka, rolnictwo i infrastruktura, które oferują doskonałe okazje do inwestycji i mają ogromny potencjał rozwojowy.

Obydwaj liderzy podkreślili swoje zaangażowanie na rzecz współpracy oraz rolę sektora prywatnego w odbudowie Ukrainy.

Owocem konferencji było ogłoszenie 56 dokumentów, w tym umów międzyrządowych. Rządy podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, która będzie sprzyjać inwestycjom japońskich firm na Ukrainie. Ponadto doszło do podpisania umowy o dwustronnym kredytowaniu, wymiany not dotyczących dotowania napraw nadzwyczajnych oraz zobowiązania do współpracy w dziedzinach edukacji i technologii.

Inne dokumenty dotyczyły umów między agencjami rządowymi i poszczególnymi firmami oraz organizacjami biznesowymi. Japońskie przedsiębiorstwa podpisały z ukraińskimi firmami i agencjami rządowymi umowy w zakresie budowy obiektów energetycznych, odbudowy infrastruktury, rozminowywania i nie tylko.

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w 2022 roku Japonia nieprzerwanie dostarcza Ukrainie pomoc humanitarną i inne formy wsparcia. Poprzez zapowiedziane na konferencji partnerstwo publiczno-prywatne Japonia zamierza wykorzystać swoją zaawansowaną wiedzę technologiczną i doświadczenia płynące z odbudowy i usuwania skutków klęsk żywiołowych, by zwiększyć wsparcie dla Ukrainy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
+81-(0)3-3580-3311

Contacts

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
+81-(0)3-3580-3311