Równość już na etapie projektowania: sposób na zarządzanie ryzykiem dyskryminacji związanym z AI

Mary Kay wspiera nowy zbiór norm prawnych dotyczących równości już na etapie projektowania, zapoczątkowanych przez Equal Rights Trust

“Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers.” said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

“Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers.” said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Od 2021 r. Mary Kay Inc. współpracuje z organizacją Equal Rights Trust (ERT), której misja polega na wspieraniu postępów na rzecz równości za pośrednictwem prawodawstwa na całym świecie. W ramach tej współpracy Mary Kay Inc. wsparła nowe badania ukierunkowane na zrozumienie i wyeliminowanie dyskryminacyjnego oddziaływania sztucznej inteligencji (AI) oraz jego skutków dla równości płci, a także opracowanie nowego podejścia zakładającego „równość już na etapie projektowania”.

Inicjatywę wieńczy niedawne wprowadzenie nowego zbioru norm prawnych – zasad dotyczących równości już na etapie projektowania w ramach podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy – opracowanego przez Equal Rights Trust i wspartego przez grupę czołowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz równości. Zasady określają przyczyny, dla których rządy poszczególnych krajów oraz przedsiębiorstwa powinny przyjąć takie podejście i zapewnić szczegółowe wytyczne w celu jego realizacji.

Jim Fitzgerald, dyrektor Equal Rights Trust, opublikował właśnie artykuł podkreślający szybki rozwój i transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji, przestrzegając jednocześnie przed niekorzystnymi skutkami i zagrożeniami dyskryminacji, które mogą wiązać się ze stosowaniem nieuregulowanych systemów algorytmicznych.

  • Artykuł Jima Fitzgeralda pt. Equality by Design: A Model for Managing Discriminatory Risks of AI (Równość już na etapie projektowania: sposób na zarządzanie ryzykiem dyskryminacji związanym z AI) jest dostępny tutaj.

Oświadczenia Jima Fitzgeralda, dyrektora Equal Rights Trust, oraz Melindy Foster Sellers, dyrektor ds. personelu w Mary Kay Inc., zostały zamieszczone poniżej:

  • – W ciągu ostatnich trzech lat Mary Kay wspierała nasze badania, analizy i konsultacje dotyczące dyskryminacji przez algorytmy, a także umożliwiła nam opracowanie zasad dotyczących równości już na etapie projektowania – powiedział Jim Fitzgerald, dyrektor Equal Rights Trust. – Teraz Mary Kay współpracuje z nami na kolejnym etapie tej drogi: w drodze wspólnych wysiłków pragniemy opracować praktyczne wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sposobów wdrożenia podejścia zakładającego równość już na etapie projektowania. W ten sposób firma podejmuje kolejny krok w ramach procesu, który rozpoczął się od opracowania solidnych polityk wewnętrznych w obszarze równości i niedyskryminacji, następnie przerodził się we współpracę z innymi podmiotami z branży oraz pozyskanie ich wsparcia w tym zakresie, a obecnie koncentruje się na opracowaniu najlepszych praktyk oraz ich pilotażowej realizacji. W tych ramach Mary Kay przyczynia się do stworzenia wzorca dla przedsiębiorstw, aby mogły one odegrać aktywną rolę w opracowaniu lepszych strategii na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i poczynienia postępów w kierunku osiągnięcia równości.
  • – W Mary Kay dostrzegamy głęboki wpływ sztucznej inteligencji na kształtowanie przyszłości biznesu i społeczeństwa – powiedziała Melinda Foster Sellers, dyrektor ds. personelu w Mary Kay Inc. – Współpraca z Equal Rights Trust podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz zapewnienia, aby postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji, na pierwszym miejscu stawiał równość płci. Zasady dotyczące równości już na etapie projektowania w ramach podejmowania decyzji w oparciu o algorytmy już przyczyniły się do zmian dla kluczowych zainteresowanych stron w obszarze AI i obrazują nasze zobowiązanie, by wspierać tworzenie włączającej gospodarki cyfrowej, w której przedsiębiorcze kobiety mogą osiągać sukcesy bez uprzedzeń ani barier. Partnerstwo odzwierciedla nasze nieustające dążenie do upodmiotowienia kobiet i promowania równości w każdej dziedzinie życia.

Informacje o Equal Rights Trust

Equal Rights Trust to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa prowadząca działania na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i zagwarantowania każdej osobie możliwości równego uczestnictwa w życiu społecznym. W tym celu organizacja nawiązuje partnerstwa, mając na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom znajdującym się na pierwszej linii walki z dyskryminacją, umożliwiając im forsowanie zmian, przyjmowanie i wdrażanie przepisów na rzecz równości oraz efektywne korzystanie z prawa. Od 2007 r. organizacja wspiera aktywistów działających na rzecz równości z ponad 50 krajów, wspierając jednocześnie konsensus na arenie międzynarodowej w odniesieniu do potrzeby opracowania kompleksowych przepisów na rzecz równości oraz ich merytorycznej wagi. Więcej informacji na stronie equalrightstrust.org.

Informacje o Mary Kay

Kiedyś. Teraz. Zawsze. Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się przebić tzw. szklany sufit, stworzyła swą wymarzoną markę kosmetyczną w 1963 r. w Teksasie w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała międzynarodowa firma współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Od 60 lat możliwości oferowane przez Mary Kay pozwalają kobietom kształtować swoją przyszłość dzięki edukacji, mentoringowi, wsparciu i innowacjom. Firma Mary Kay z zaangażowaniem inwestuje w nauką leżącą u podstaw piękna i produkuje nowoczesne kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, suplementy diety oraz zapachy. Mary Kay wierzy w ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, wspiera kobiety chore na raka i będące ofiarami przemocy domowej oraz zachęca młode osoby do realizacji marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz w serwisie X (dawniej Twitter).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com