Společnost NielsenIQ (NIQ) uvolňuje sílu propojeného uživatelského zážitku s daty ze spotřebitelských panelů a maloobchodních měření integrovanými do platformy NIQ Discover

  • Integrovaná cloudová frontendová a backendová platforma na NIQ Discover přináší uživatelům bezproblémový zážitek z měření maloobchodu a dat spotřebitelského panelu
  • Vysoce kvalitní panelová data spotřebitelů oživená technologií na vyžádání jsou nyní k dispozici na všech 23 trzích s panely NIQ v Severní Americe, Evropě, Asii, Tichomoří, Jižní Africe a Latinské Americe.
  • Moderní platforma umožňující výrazné rozšíření velikosti vzorku – společnost NIQ zvýší velikost vzorku o 250 tisíc v Severní Americe, západní Evropě a Tichomoří.

CHICAGO--()--Společnost NielsenIQ (NIQ) dnes oznámila spuštění integrovaného uživatelského prostředí pro své klienty z řad spotřebitelů po celém světě. Díky tomu se na jediné platformě NIQ Discover objevuje kompletní pohled na měření maloobchodu a data spotřebitelských panelů. Platforma Discover, která se zaměřuje na zlepšení klientského zážitku, využívá novou cloudovou architekturu a agregační engine poskytující rychlejší dostupnost dat a uživatelskou flexibilitu.

Platforma Discover společnosti NIQ pro spotřebitelský panel má změnit prostředí spotřebitelských informací. Díky svým pokročilým analytickým modelům a možnostem neustálého provozu je NIQ lídrem v poskytování užitečných informací. Klienti nyní mohou využívat moderní a intuitivní rozhraní, které zlepšuje jejich interakci s platformou a otevírá nekonečné možnosti analýzy chování spotřebitelů s cílem podpořit růst. „Společnost NIQ v uplynulém roce významně investovala do našich globálních schopností spotřebitelského panelu, čímž zvýšila výkonnost, kvalitu a využitelnost poznatků založených na datech. Spuštění této moderní, cloudové platformy je jedním z několika vylepšení, která provádíme v naší nabídce spotřebitelských panelů po celém světě. Klienti nyní získají přístup k panelovým datům společně s maloobchodním měřením, což jim poskytne propojený uživatelský zážitek,“ řekl Kris Ewing, prezident globálních služeb pro spotřebitelské panely společnosti NIQ.

Mezi hlavní výhody platformy NIQ Discover pro spotřebitelský panel patří:

  • Vyšší uživatelský komfort: Poznatky na vyžádání získané prostřednictvím intuitivní a výkonné vizualizace vedle dat z měření maloobchodu, které umožňují plynulé a řízené toky napříč doplňkovými datovými sadami.
  • Flexibilita: Klienti mohou vytvářet vlastní analýzy a získávat výsledky za chodu, což jim otevírá svět možností v různých dimenzích skupin lidí, skutečností, produktů, prodejců, zeměpisných oblastí, období a demografických údajů.
  • Data na vyžádání: Přístup k pokročilým analytickým modelům zvyšuje úroveň analýzy dat během několika sekund. Klienti mají přístup ke klíčovým ukazatelům výkonnosti, jako je penetrace, a k sofistikovanějším analytickým modelům, jako je Super Shifting, Key Item Ranking, Assortment Optimizer a Portfolio Trial a Repeat.
  • Poznatky založené na generativní umělé inteligenci prostřednictvím řešení NIQ Ask Arthur: Spotřebitelský panel na platformě NIQ Discover umožňuje uživatelům využívat NIQ Ask Arthur, což je přelomový nástroj založený na umělé inteligenci, který pomáhá při celosvětovém vyhledávání, zefektivňuje analýzu dat a usnadňuje informované rozhodování.

Služby spotřebitelského panelu (CPS) společnosti NIQ poskytují nejúplnější a nejpřehlednější pohled na dnešní spotřebitele na 23 trzích. Některá vylepšení, která NIQ provádí ve svém panelu spotřebitelů, zahrnují:

  • Rozšíření panelu velikosti vzorků v celosvětovém měřítku , s širším pokrytím a zastoupením v Severní Americe, západní Evropě a Tichomoří.
  • Nejlepší údaje: Poskytujeme úplný pohled na chování spotřebitelů napříč maloobchodními kanály a značkami s kvalitou panelu a pokrytím, kterému odvětví důvěřuje.
  • Rozšířená analytická kapacita prostřednictvím předních odborníků na spotřebitele, kteří přinášejí silné poznatky a propojují data NIQ Retail Measurement, Consumer Panel a další nabídky NIQ s cílem podpořit růst klientů z oblasti CPG a maloobchodu.

Řešemé „NIQ Discover for CPS“ poskytuje bezkonkurenční uživatelský zážitek, poskytuje nejlepší kvalitu, nejširší pokrytí a nejsofistikovanější analytiku v jediné platformě. Nově definuje způsob, jakým mohou klienti využívat analytickou sílu dat NIQ a pozvednout poznatky do nebývalých výšin.

O NIQ

NielsenIQ (NIQ) je přední světovou společností v oblasti spotřebitelských informací, která poskytuje nejúplnější porozumění nákupnímu chování spotřebitelů a odkrývá nové cesty k růstu. V roce 2023 se NIQ spojila se společností GfK, čímž došlo ke spojení dvou lídrů v oboru s bezkonkurenčním globálním dosahem. Společnost NIQ dnes působí ve více než 95 zemích, které představují 97 % světového HDP. Díky holistickému čtení maloobchodu a nejkomplexnějším poznatkům o spotřebitelích – poskytovaným s pokročilou analytikou prostřednictvím nejmodernějších platforem – dodává společnost NIQ Full View™.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.