Světově uznávaní vědci zabývající se výzkumem rakoviny ze Španělska a USA spojili své síly, aby řešili kritické potřeby a výzvy v oblasti výzkumu rakoviny u žen

Ze statistik vyplývá, že každé třetí ženě bude během života diagnostikována rakovina – pro zdraví žen je zásadní včasný pokrok na poli výzkumu a léčby.

"The incidence of breast cancer in women is seeing an upward trend in the world, and today we can say that 1 in 3 women will be diagnosed with cancer in their lifetime,” said Dr. O’Shaughnessy (Courtesy of Joyce O'Shaughnessy, M.D.).

DALLAS--()--Společnost Mary Kay Inc., světová jednička přímého prodeje pleťové a dekorativní kosmetiky1 a nadace sponzorované touto společností, včetně Mary Kay Ash Foundation ve Spojených státech, nadále poskytují nezištnou podporu výzkumu rakoviny u žen prostřednictvím financování různých výzkumných programů a projektů, udělování grantů světově uznávaným vědcům a usnadňování klinických studií, a to vše ve snaze najít lék.

Společnost Mary Kay nedávno uspořádala virtuální setkání, kterého se zúčastnila doktorka Joyce O'Shaughnessy, předsedkyně nadačního fondu Celebrating Women pro výzkum rakoviny prsu na lékařském středisku Baylor University a současně předsedkyně oddělení pro výzkum rakoviny prsu organizace U.S. Oncology se sídlem v Dallasu v Texasu, a doktorka Eva Ciruelos, koordinátorka oddělení pro výzkum rakoviny prsu střediska University Hospital a sítě HM Hospitales a předsedkyně skupiny SOLTI Group pro výzkum rakoviny a nadace FERO Foundation, která získala grant s podporou společnosti Mary Kay Spain se sídlem v Madridu ve Španělsku. Obě vedou ve svých domovských zemích vlastní výzkumné týmy zaměřené na zkoumání vzácné a agresivní formy rakoviny u žen: metastického triple negativního karcinomu prsu (TNBC). Přestože je od sebe dělí tisíce kilometrů, jejich cesty sahají daleko do minulosti – již léta spolupracují na výzkumu TNBC v rámci boje za nalezení řešení a léku na toto zničující onemocnění.

Obě přední vědecké osobnosti a odbornice ve svých oborech se sešly, aby diskutovaly o významu celosvětové vědecké spolupráce, přičemž zdůraznily, že je nezbytně nutné, aby vědci z celého světa sdíleli své poznatky a dosažené pokroky, aby mohli sdílet výsledky.

„Není to otázka toho nejlepšího nápadu, ale společného úsilí o dosažení té nejlepší léčby pro každého pacienta, a to je něco, co musí proniknout do lékařského, klinického a farmaceutického odvětví. Výskyt rakoviny prsu u žen ve světě zaznamenává stoupající tendenci a dnes můžeme říci, že u každé třetí ženy bude v průběhu života diagnostikována rakovina2,“ řekla doktorka O'Shaughnessy.

„Bez nepřetržité spolupráce všech odborníků by nebylo možné stanovit konkrétní diagnózu," uvedla doktorka Ciruelos. „Je nezbytné individuálně sledovat léčbu každého pacienta; jen tak budeme schopni zjistit, proč stejná léčba u lidí s podobnými znaky u některých funguje, ale u jiných nikoli.“

Potvrdily své rozčarování z rozdílů a nesrovnalostí, které vidí v přístupu k léčbě, lékům a ošetření v různých zemích, a vyzvaly k jednotě při poskytování konzistentnější léčby všem pacientům bez ohledu na to, kde žijí. Obě vědkyně se také shodly na tom, že je náročné najít si čas, aby se mohly plně věnovat výzkumu rakoviny, protože musí řešit problémy s financováním, a vyjádřily vděčnost svým sponzorům, včetně nadace Mary Kay Ash Foundation a nadace Fero Foundation, díky nimž mohou pracovat na záchraně životů.

Doktorka O'Shaughnessy dodala: „V roce 1985 jsme byli enormně frustrováni nedostatkem možností léčby žen s rakovinou. Dnes jsme v této oblasti svědky velkých pokroků a jsem velmi optimistická, pokud jde o úspěch další generace výzkumných pracovníků.“

Díky financování projektů výzkumu rakoviny nadací Mary Kay Ash Foundation ve Spojených státech a díky grantu společnosti Mary Kay Spain udělenému nadaci FERO Foundation ve Španělsku mohou doktorka O'Shaughnessy a doktorka Ciruelos pokračovat ve spolupráci na svém životním díle. Společnost Mary Kay stojí v čele výzkumu rakoviny u žen a podporuje průkopnický výzkum vedený ženami pro ženy. Společnost Mary Kay se zavázala pomáhat výzkumným pracovníkům z celého světa tím, že podporuje translační výzkum (výzkum, který propojuje laboratorní výzkum přímo s pacientem), klinické studie zaměřené na zlepšení detekce, prognózy a léčby rakoviny u žen, jakož i organizace, které podporují výzkum rakoviny, jako je například nadace FERO Foundation ve Španělsku.

Podívejte se na celý jejich rozhovor na kanálu YouTube společnosti Mary Kay Global.

O Mary Kay

Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1953 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Šance od Mary Kay 60 let posilovala ženy prostřednictvím vzdělání, školení, obhajování a inovací, aby určovaly svou vlastní budoucnost. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com, najděte nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X (dříve Twitter).

1 „Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, value sales at RSP, 2022 data.”

2 American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com