AstraZeneca lanceert Evinova, een gezondheidstechnologiebedrijf om innovatie in de life sciences-sector, de levering van klinische onderzoeken en betere gezondheidsresultaten te versnellen

Evinova zal opereren als een afzonderlijk gezondheidstechnologiebedrijf binnen AstraZeneca

De wereldwijd geschaalde digitale gezondheidszorgoplossingen van Evinova zijn op feiten, op wetenschap en op menselijke ervaringen gebaseerd, ten behoeve van sponsors van klinische onderzoeken, klinische onderzoeksorganisaties (CRO's), zorgteams op klinische proeflocaties en patiënten.

Eerste strategische samenwerkingen met de wereldwijd toonaangevende CRO’s Parexel en Fortrea maken het mogelijk om de digitale gezondheidszorgoplossingen van Evinova aan hun brede klantenbestand aan te bieden

WILMINGTON, Del.--()--AstraZeneca lanceert vandaag Evinova, dat een toonaangevende leverancier van digitale gezondheidszorgoplossingen wil worden om beter tegemoet te komen aan de behoeften van zorgprofessionals, toezichthouders en patiënten. Met de langdurige steun van AstraZeneca en strategische samenwerkingsverbanden met Parexel en Fortrea biedt Evinova wereldwijd geschaalde digitale producten en diensten aan de life sciences- en gezondheidszorgsector.

Evinova zal prioriteit geven aan het op de markt brengen van gevestigde en geschaalde digitale technologieoplossingen die al wereldwijd door AstraZeneca worden gebruikt om het ontwerp en de uitvoering van klinische onderzoeken te optimaliseren. Dit zal de tijd en kosten van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen verminderen, de zorg dichter bij huis brengen voor patiënten en de druk op de gezondheidszorgstelsels verminderen. Evinova zal ook kansen nastreven op het gebied van digitale patiëntmonitoring op afstand en digitale therapieën met een pijplijn van digitale innovaties op deze gebieden.

Voortbouwend op de diepgaande ervaring van AstraZeneca met het ontwikkelen van nieuwe therapieën en op basis van inzichten van duizenden patiënten en klinische onderzoekers, zal Evinova voorzien in gevestigde technologische oplossingen voor de farmaceutische sector, biotech en CRO's om klinisch onderzoek wereldwijd te ondersteunen. De technologieën zijn al gebruikt bij de succesvolle uitvoering van meerdere door AstraZeneca gesponsorde klinische onderzoeken in meer dan 40 landen.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer van AstraZeneca, stelde: “De toekomst van de ontwikkeling van medicijnen kan worden versneld met digitale oplossingen. Wij zijn van mening dat de combinatie van wetenschappelijke expertise en staat van dienst van Evinova bij het op grote schaal ontwikkelen van op AI gebaseerde digitale technologieën een reële kans biedt om de patiëntenzorg fundamenteel te verbeteren, de transformatie van de gezondheidszorg te stimuleren en de koolstofuitstoot te verminderen.”

Cristina Duran, President van Evinova, verklaarde: “We zijn verheugd om het portfolio van wereldwijd geschaalde digitale oplossingen die zijn ontwikkeld om de pijplijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen van AstraZeneca te bedienen, aan de bredere life sciences community te kunnen aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de sector vooruit zal helpen in de digitale gezondheidszorg, omdat we weten dat zorgprofessionals en toezichthouders digitale oplossingen nodig hebben die in de farmaceutische sector werken en patiënten breed ondersteunen. Evinova, afkomstig uit de sector en met bewezen ervaring, zal in een unieke positie verkeren om op wetenschap, op bewijs en op menselijke ervaringen gebaseerde oplossingen te leveren met als doel de patiëntervaring en -resultaten te verbeteren.”

De wereldwijd toonaangevende CRO's Parexel en Fortrea zijn overeenkomsten aangegaan om de digitale gezondheidszorgoplossingen van Evinova aan te bieden aan hun brede klantenbestand. Om de acceptatie door de industrie te versnellen en het wereldwijde bereik van zijn digitale producten te behouden en uit te breiden, werkt Evinova samen met Accenture en Amazon Web Services.

Evinova zal de klinische en regelgevende ervaring die is opgedaan bij AstraZeneca combineren met zijn diepgaande expertise in digitale technologie, waaronder strategie en ontwikkeling, digitale productontwikkeling, datawetenschap en AI, ontwerp van gebruikerservaringen en gedragswetenschappen. Naast digitale oplossingen zal Evinova op maat gemaakte wetenschappelijke oplossingen aanbieden, waaronder patiëntmonitoring op afstand en nieuwe eindpuntoplossingen, evenals studie-ontwerp en adviesdiensten.

Opmerkingen

Producten en oplossingen van Evinova

Evinova heeft samen met patiënten de Evinova-suite voor geneesmiddelenontwikkeling ontwikkeld, een suite van digitale oplossingen die tot doel heeft alle deelnemers voordelen te bieden: patiënten, professionals in de gezondheidszorg en onderzoekers. De suite omvat:

Uniforme Evinova-onderzoeksoplossing: Een wereldwijde GxP-gevalideerde oplossing voor patiënten, personeel van klinische proeflocaties en sponsorpersoneel van klinische onderzoeken om de uitvoering van klinische onderzoeken te verbeteren. Het maakt de uitvoering van traditionele, hybride en gedecentraliseerde klinische onderzoeken mogelijk en verbetert tegelijkertijd de patiëntervaring. De uniforme onderzoeksoplossing ondersteunt de directe verzameling van primaire en secundaire eindpuntgegevens, waaronder nieuwe digitaal ondersteunde eindpunten en verbonden medische apparaten en sensoren, zowel op de proeflocatie als bij de patiënt thuis. Het ondersteunt ook diensten voor virtuele bezoeken, waaronder de rechtstreekse levering van medicijnen aan de patiënt, telezorg, patiëntmonitoring op afstand en het volgen van menselijke biologische monsters. Patiëntinteractie is beschikbaar via een gebruiksvriendelijke, boeiende patiëntenapp die beschikbaar is in meer dan 40 landen en 80 talen. Site-interactie is beschikbaar via een single-sign-on portal.

Evinova-onderzoeksontwerp en -planning: Gebruikt AI- en machine learning-algoritmen om klinische ontwikkelings- en operationele teams te helpen bij het ontwerpen van het optimale onderzoek, rekening houdend met kritische ontwerpvariabelen. Teams kunnen hun onderzoek ontwerpen, automatische kostenberekeningen krijgen en de operationele haalbaarheid beoordelen op basis van feitelijke gegevens uit die indicatie op land- en locatieniveau. Ze kunnen historische gegevens bekijken en toekomstige trends voorspellen. De module bevat ook modellen om de ecologische voetafdruk van het onderzoek en de impact op de patiëntervaring te schatten. Teams kunnen de besluitvorming versnellen door middel van samenwerking en mogelijkheden voor scenariovergelijking.

Evinova-portfoliobeheer: Ondersteunt het beheer, de rapportage en het bestuur van klinische programma's en onderzoeken via transparante realtime inzichten en voorspellende analyses. Het biedt een compleet beeld van het portfolio in alle fasen en maakt het volgen van klinische programma's en onderzoeken mogelijk op mondiaal, regionaal, land- en locatieniveau. Het maakt gebruik van voorspellende algoritmen om toekomstige belangrijke mijlpalen te bieden, waardoor onderzoeksleiders afwijkingen van plannen kunnen begrijpen en passende interventies kunnen ondersteunen.

Digitale gezondheid

De toepassing van digitale gezondheidszorgtechnologieën wordt gezien als een oplossing om de zorgkosten te verlagen en tegelijkertijd de patiëntervaring en -resultaten te helpen verbeteren. Beginnend met ongeveer 6% van het BBP in 2006-2010, zullen de gecombineerde uitgaven voor volksgezondheid en langdurige zorg in de OESO-landen naar verwachting in 2060 minstens 9,5% bedragen. In de BRIICS-landen zullen de uitgavenquotes ook aanzienlijk stijgen, tot ongeveer 10% van het BBP in 2060, tenzij er een kostenbeheersingsbeleid wordt ingevoerd.1 Op basis van informatie over de gezondheidszorguitgaven uit 2018 schat McKinsey dat alleen digitale gezondheidszorginterventies het potentieel hebben om bijna $ 500 miljard dollar te besparen voor het Amerikaanse gezondheidszorgstelsel, als deze volledig worden ingevoerd.2

Digitale gezondheidszorg is een grote (meer dan $ 900 miljard in 2032) en groeiende (13,6% CAGR 2022-2032) markt. De markt voor digitale R&D-gezondheidszorg en zorgverlening met patiëntmonitoring op afstand vormt samen ongeveer 60% van de totale digitale gezondheidszorgmarkt3. De overige 40% bestaat uit screening en diagnostiek, welzijn en ziektepreventie, aanbod van therapieën en digitale apotheken.

Digitale gezondheidstechnologie en klinisch onderzoek

Een aanzienlijk deel van de kosten en tijd van het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen zit in de klinische onderzoeken, in plaats van in het ontwerpen van moleculen. Ze zijn echter van vitaal belang voor het ontwikkeling- en goedkeuringsproces van geneesmiddelen en van cruciaal belang voor het mogelijk maken van toegang tot innovatieve medicijnen. Studies schatten dat het nu tot $ 2 miljard dollar kost om een nieuw medicijn op de markt te brengen4 en volgens één onderzoek bedraagt de gemiddelde tijd tussen het begin van de klinische tests en de goedkeuring 7,1 jaar.5 In de hele sector haalt bijna 80% van de klinische onderzoeken de rekruteringstijdlijnen niet6 en slechts 3-5% van de in aanmerking komende kankerpatiënten neemt deel aan een klinische proef.7 Veel groepen, waaronder gemarginaliseerde raciale en etnische groepen, vrouwen en andere bevolkingsgroepen, zijn ondervertegenwoordigd in klinische onderzoeken.8

In een recent AstraZeneca-artikel gepubliceerd in Nature Medicine heeft hoofdauteur Cristina Duran aangetoond dat de implementatie van digitale gezondheidstechnologie in klinische onderzoeken de patiëntervaring kan verbeteren met versnelde tijdlijnen en lagere kosten.9

AstraZeneca

AstraZeneca is een mondiaal, wetenschappelijk geleid biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van receptgeneesmiddelen op het gebied van de oncologie, zeldzame ziekten en biofarmaceutica, inclusief op het gebied van cardiovasculaire, nier- en metabolisme-, en ademhalings- en immunologische aandoeningen. AstraZeneca, gevestigd in Cambridge, VK, is actief in meer dan 100 landen en haar innovatieve medicijnen worden door miljoenen patiënten over de hele wereld gebruikt. Ga naar astrazeneca.com en volg het bedrijf op sociale media @AstraZeneca.

Evinova

Evinova is een gezondheidstechnologiebedrijf dat de levering van betere gezondheidsresultaten versnelt door de life sciences-sector van binnenuit vooruit te helpen in de digitale gezondheidszorg. Door onze toepassing van op wetenschap gebaseerde expertise, op bewijs gebaseerde nauwkeurigheid en op menselijke ervaringen gebaseerd inzicht, zijn onze digitale oplossingen doelbewust zo ontworpen dat iedereen samen betere gezondheidsresultaten kan bereiken. Evinova is een gezondheidstechnologiebedrijf binnen de AstraZeneca Group.

Contacten

Klik hier voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Investor Relations-team. Klik hier voor mediacontacten.

Referenties

  1. OESO. What future for health spending? Beschikbaar op: https://www.oecd.org/economy/health-spending.pdf. Geraadpleegd in november 2023.
  2. McKinsey & Company. Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement? Beschikbaar op: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement. Geraadpleegd in november 2023.
  3. Precedence Research​. Digital Health Market (By Component: Software, Hardware, and Services; By Technology: Telehealthcare [Telehealth and Telecare], mHealth [Apps and Wearables], Digital Health Systems [E-prescribing Systems and Electronic Health Records], and Health Analytics) - Global Market Size, Trends Analysis, Segment Forecasts, Regional Outlook 2023 – 2032. Beschikbaar op: https://www.precedenceresearch.com/digital-health-market. Geraadpleegd in november 2023.
  4. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments. Beschikbaar op: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Geraadpleegd in november 2023.
  5. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments. Beschikbaar op: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Geraadpleegd in november 2023.
  6. Clinical Trials Arena. Clinical trial delays: America’s patient recruitment dilemma. Beschikbaar op: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/featureclinical-trial-patient-recruitment/. Geraadpleegd in november 2023.
  7. Baquet, C.R., Commiskey, P., Daniel Mullins, C., Mishra, S.I., Recruitment and participation in clinical trials: socio-demographic, rural/urban, and health care access predictors. Cancer Detect Prev. 2006;30(1):24-33. Beschikbaar op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3276312/. Geraadpleegd in november 2023.
  8. Schwartz, A.L, Aslan, M., Morris, A.M., Halpern, S.D., Why diverse clinical trial participation matters. N Engl J Med 2023; 388:1252-1254. Beschikbaar op: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2215609#article_references. Geraadpleegd in november 2023.
  9. Durán, C.O., Bonam, M., Björk, E. et al. Implementation of digital health technology in clinical trials: the 6R framework. Nat Med (2023). Beschikbaar op: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02489-z. Geraadpleegd in november 2023.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Brendan McEvoy
1-302-885-2677

Contacts

Brendan McEvoy
1-302-885-2677