SYNTAGMA CAPITAL dokonuje przejęcia Aginode, działu Nexans SA (Euronext Paris: NEX) zajmującego się sieciami LAN / centrami danych („LAN/DC”) i technologiami telekomunikacyjnymi/światłowodowymi („FTTx”)

BRUKSELA--()--Syntagma Capital ogłosiła dzisiaj przejęcie firmy Aginode (https://www.aginode.net), znanej wcześniej pod nazwą Nexans Telecom & Data.

Firma ta, która przed kilkoma miesiącami zmieniła nazwę na Aginode, zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją inteligentnych rozwiązań z zakresu łączności bazujących na technologii przewodów światłowodowych i miedzianych, przeznaczonych dla centrów danych, inteligentnych budynków oraz operatorów telekomunikacyjnych. W 2022 roku działalność firmy wygenerowała przychód w wysokości ok. 200 milionów euro w ponad 100 krajach dzięki ośmiu lokalizacjom przemysłowym we Francji, Belgii, Niemczech, Grecji, Maroku i Chinach. Firma zatrudnia ok. 680 pracowników na całym świecie.

„Syntagma z satysfakcją ogłasza, że dziś doszło do transakcji zakupu Aginode, drugiej spółki portfelowej w funduszu. Rynek fuzji i przejęć to nadal niełatwy obszar. Ten sukces dowodzi, że potrafimy zręcznie manewrować w niepewnych czasach oraz nadal dostarczać rozwiązania dywestycyjne gwarantujące szybkie i pewne działanie, a zarazem pozostajemy bardzo selektywni w zakresie alokacji kapitału” – wyjaśnia Sebastien Kiekert Le Moult, partner zarządzający w Syntagma.

„Uważamy potencjał Aginode za ekscytujący i chętnie połączymy siły z zarządem, by razem nadal firmie kurs prowadzący ją do bezprecedensowego sukcesu w przyszłości” – mówi Frank Coenen, partner Syntagma.

Członkami zespołu Syntagma zaangażowanego w transakcję byli Sebastien Kiekert Le Moult (partner zarządzający), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), João Pilecco (starszy wiceprezes), Ludovic Ruffenach (starszy partner) i Alicia Azéma (starszy analityk).

Syntagma korzystała z doradztwa firm Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino, Ji-Soo Kim, Rudy Merlet, Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac, Jordan Pontal), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Edouard Bitton), PwC Tax and Legal (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier, Aurélie Cluzel-d’Andlau, Claire Pascal Oury), Roland Berger (Victor Marcais, Yaroslav Stetsenko) oraz ERM (Maryelle Ouvrard, ChinChin Lim).

O Syntagma Capital
Syntagma inwestuje w firmy, które dzięki praktycznej wiedzy operacyjnej mogą odnieść korzyści w postaci przyspieszenia wzrostu i zwiększenia efektywności wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy doświadczonymi operatorami, którzy pracują w firmach i zarządzają nimi w skali globalnej, wykorzystując nasze wewnętrzne zasoby do tworzenia skutecznych strategii i ich realizacji w celu pełnego wykorzystania potencjału i tworzenia trwałej wartości w dłuższej perspektywie. Syntagma inwestuje i prowadzi działalność w firmach z wielu branż, skupiając się w szczególności na rynkach materiałowym, chemicznym, przemysłowym i usług biznesowych; zajmujemy się produkcją, dystrybucją, transportem i logistyką, wynajmem sprzętu, branżą metalurgiczną i nie tylko. Syntagma jako sygnatariusz UN PRI (Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ) działa na rzecz przestrzegania we wszystkich swoich inwestycjach wymagających standardów ESG i ma siedzibę w Brukseli (Belgia). Więcej informacji na stronie: https://syntagmacapital.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Marie Ciparisse
+32 (0)2 315 70 12
mciparisse@syntagmacapital.com

Contacts

Marie Ciparisse
+32 (0)2 315 70 12
mciparisse@syntagmacapital.com