Thought Leaders op Zayed Sustainability Prize Forum benadrukken mogelijkheden om vooruitgang te boeken voor mens en milieu

The Honorable Dr. Kandeh Kolleh Yumkella participates in the Zayed Sustainability Prize Forum (Photo: AETOSWire)

NEW YORK--()--De Zayed Sustainability Prize, de baanbrekende wereldwijde duurzaamheids- en humanitaire prijs van de VAE , organiseert op 19 september 2023 zijn tweede forum in New York, als onderdeel van de jaarlijkse top van Concordia, in de marge van de New York Climate Week.

Vooraanstaande regeringsleiders, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties namen deel aan het forum met als thema "Empowering Voices: Driving Climate Action". Ze bespraken de cruciale rol van sociale innovatie, financiering, technologie en beleid bij het versnellen van de vooruitgang naar een duurzame, inclusieve en rechtvaardige toekomst.

Deze inzet om klimaatactie te stimuleren sluit aan bij de missie van de Zayed Sustainability Prize, die in 2008 werd geïntroduceerd als eerbetoon aan de nalatenschap van de grondlegger van de VAE, wijlen sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan. In de afgelopen 15 jaar heeft de prijs in totaal 106 winnaars bekroond wier oplossingen en door studenten geleide schoolprojecten het leven van meer dan 378 miljoen mensen in 151 landen hebben veranderd.

Hon . Dr. Kandeh Yumkella, parlementslid en voorzitter van het presidentiële initiatief inzake klimaatverandering, hernieuwbare energie en voedselzekerheid van Sierra Leone, opende het forum door te kijken naar de noodzaak om het mondiale zuiden, met name Afrika, te integreren in een rechtvaardige energietransitie. Hij merkte op: “We hebben effectieve actie en eerlijke samenwerking op alle niveaus nodig. Tussen mensen, gemeenschappen, overheden en de particuliere sector. We zien partnerschappen groeien, vooral met de steun van de VAE, voor grootschalige hernieuwbare projecten, die zullen worden gepresenteerd op COP28, en we hopen er nog meer te zien."

De daaropvolgende panels behandelden onderwerpen variërend van het transformeren van voedselsystemen en het aanpakken van inclusieve klimaatfinancieringskwesties tot het onderzoeken hoe groene technologieën en sociale innovaties de toegang tot essentiële hulpbronnen kunnen verbeteren.

Angela Churie Kallhauge, Executive Vice President van Impact, Environmental Defense Fund, benadrukte het belang van het ondersteunen van lokale instanties om ieders energietoekomst veilig te stellen: "We moeten onze focus verleggen naar wat onze klimaatoplossingen betekenen voor mensen. We zullen daadwerkelijk een verandering teweegbrengen door inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in staat te stellen hun belangen zelf op te eisen en deel uit te maken van de oplossing.

Het Forum, dat de thema's jeugd en inclusiviteit beklemtoonde, wijdde ook een segment aan jonge activisten die hun gedachten over de toekomst van duurzame ontwikkeling gaven en hun ervaringen deelden.

Deze veelzijdige gesprekken benadrukten allemaal de urgentie van collectieve inspanningen om doortastende mondiale klimaatmaatregelen te stimuleren, in het bijzonder bij het mobiliseren van middelen voor de meest kwetsbare gemeenschappen, het aannemen van een samenhangende strategie voor mondiale voedselzekerheid en het empoweren van jongeren om verandering teweeg te brengen, om zo een impuls te geven aan de aanloop naar COP28, die zal plaatsvinden in de VAE van 30 november tot 12 december 2023.

Over de Zayed Sustainability Prize

De Zayed Sustainability Prize is een eerbetoon aan de nalatenschap van de wijlen grondlegger van de VAE, sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan. De Prijs wil duurzame ontwikkeling en humanitaire actie stimuleren door organisaties en middelbare scholen te erkennen en te belonen die innovatieve duurzame oplossingen bieden in de categorieën Gezondheid, Voeding, Energie, Water, Klimaatactie en Wereldwijde middelbare scholen. Via de 106 winnaars heeft de prijs al meer dan 15 jaar het leven van meer dan 378 miljoen mensen in 151 landen positief beïnvloed.

*Bron: AETOSWire

Contacts

Reem Diab
Reem.Diab@bcw-global.com

Contacts

Reem Diab
Reem.Diab@bcw-global.com