Začíná možnost registrace účasti k akci Women’s Entrepreneurship Accelerator Event při UNGA78 značící milník čtyřletého výročí

“Inkluzivní kapitalismus: Posilování žen podnikatelek v globálním měřítku” bude podporovat dialog mezi investory v ekosystému podnikání žen.

Titled “Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale,” the WEA’s event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women’s Entrepreneurship Accelerator)

NEW YORK--()--V souladu se 78. schůzí Valného shromáždění OSN akcelerátor podnikání žen Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) s hrdostí ohlašuje klíčovou událost osvětlující tísnivou mezeru ve financování pro podniky vedené ženami. Tato iniciativa je společným úsilím s agenturami OSN, které se WEA účastní, s Mary Kay Global, Yildiz Holdinga s iniciativou Women Entrepreneurs Act (WE Act) zemí Women20 (W20) .

Inkluzivní kapitalismus: Posilování žen podnikatelek v globálním měřítku”

Jednací sál 2, sídlo OSN, New York

čtvrtek 21. září 2023. Čas: 18:00 – 20:00 místního času

Registrujte se zde

Událost je zaměřena na podporu dialogu mezi investory v ekosystému podnikání žen. Diskuse se budou točit kolem složitých finančních problémů, kterým ženy podnikatelky čelí, významu inkluzivního investování a nutnosti, aby si instituce a podniky ve svých rozhodovacích procesech osvojili genderově inkluzivní pohled.

Založením akcelerátoru Women’s Entrepreneurship Accelerator pomohla společnost Mary Kay proklestit novou cestu zásahů pro privátní sektor,” řekla Deborah Gibbins, výkonná ředitelka a finanční ředitelka Mary Kay Inc. “ WEA je průkopnickým prostředkem pro partnerství, kde spolupracují OSN, veřejný a soukromý sektor, organizace občanské společnosti a političtí experti, aby transformovali svět SE ženami podnikatelkami a PRO ně.”

Večer bude zahájen uvítáním od výkonného vedení organizace UN Women a následovat bude úvod, který přednese Fulya Fraser, ředitelka pro růst ve firmě Pladis – součásti skupiny společností Yildiz Holding.

Dvě panelové schůze budou do hloubky probírat blízká témata:

  1. Urychlení strategie Agenda 2030 skrze podnikání žen - moderovat bude Virginia Littlejohn, globální koordinátorka pro iniciativu Women Entrepreneurs Act (WE Act) navrženou jako hnací prvek činnosti a implementace W20. Schůzka prozkoumá téma "Příležitosti v podpoře žen podnikatelek v rozsahu bilionů dolarů" a potenciální ekonomický dopad, pokud ženami vedené podniky překonají finanční bariéry. Mezi váženými řečníky budou lídři exekutivy z partnerských organizací WEA OSN.
  2. Globální akce pro podnikání žen - Tato schůze osvětlí hlavní projekty a programy v podnikání žen poskytnutím náhledů od žen v čele mezinárodního rozvoje, jako Adriana Carvalho (W20Brazílie), Wendy Teleki (Světová banka), Marie-Christine Oghly (Femmes Chefs d’ Entreprise Mondiales (Ženy v čele světových podniků) - FCEM ); Catherine Bosshart (Business and Professional Women (Obchod a ženy profesionálky) - BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins z Mary Kay Global, Lamia Kamal-Chaoui (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD).

Hlavní myšlenku celé události přednese Shazi Visram zakladatelka a generální ředitelka značek Happy Family .

Registrace je otevřená do neděle 17. září 2023 23:59 místního času pro osobní účast v sídle OSN v New Yorku. Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit, bude k dispozici živý přenos na webové stránce sídla OSN Web TV .

Pro další informace a pro registraci klikněte zde.

O Akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator)

Akcelerátor podnikání žen (WEA) partnerství mnoha investorů pro podnikání žen, založené během 74. plenárního zasedání Valného shromáždění OSN. Seskupuje šest agentur OSN a to Mezinárodní organizaci práce (ILO), Středisko pro mezinárodní obchod (ITC), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), Program rozvoje OSN (UNDP), Globální kompakt OSN (UNGC), UN Women (orgán OSN pro genderovou rovnost a podporu žen) a společnost Mary Kay Inc., s cílem podpořit do roku 2030 5 milionů žen podnikatelek.

Konečným cílem iniciativy je maximalizovat dopad rozvoje podnikání žen při dosahování cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vytvořením a umožněním ekosystému pro ženy podnikatelky po celém světě. Akcelerátor zesiluje transformační sílu mnohočetného partnerství jedinečného významu s cílem zapřáhnout potenciál žen podnikatelek.

Zjistěte více na we-accelerate. Sledujte nás: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Podniková komunikace společnosti Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Contacts

Podniková komunikace společnosti Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 nebo media@mkcorp.com