Kierownictwo Fortress i Mubadala przejmują Fortress Investment Group

Kierownictwo Fortress obejmuje istotną pozycję kapitałową

NOWY JORK I ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie--()--Fortress Investment Group („Fortress”) i Mubadala Investment Company, poprzez stanowiącą w całości jej własność spółkę zależną Mubadala Capital („Mubadala Capital”) działającą w obszarze zarządzania aktywami, ogłosiły dzisiaj osiągnięcie ostatecznego porozumienia w sprawie przejęcia 90,01% kapitału Fortress posiadanego obecnie przez SoftBank Group Corp. („SoftBank”), właściciela Fortress od 2017 r. Warunki transakcji nie zostały podane do wiadomości publicznej, a transakcja podlega zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji i uzyskaniu wymaganych zgód organów regulacyjnych.

Po finalizacji transakcji kierownictwo Fortress ma objąć 30% udziałów kapitałowych spółki i będzie w posiadaniu kategorii udziałów uprawniających je do mianowania większości członków zarządu. Mubadala Capital (która obecnie posiada 9,99% udziałów w Fortress za pośrednictwem prywatnych funduszy inwestycyjnych II i III) obejmie 70% kapitału Fortress.

Po zakończeniu transakcji Fortress w dalszym ciągu kontynuować będzie działalność jako niezależny podmiot zarządzający inwestycjami pod szyldem Fortress, ciesząc się pełną autonomią w zakresie procesów inwestycyjnych i decyzyjnych, kwestii kadrowych i operacyjnych. Drew McKnight i Joshua Pack obejmą stanowiska dyrektorów współzarządzających Fortress, a Pete Briger będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Dyrektor generalny i zarządzający Mubadala Capital, Hani Barhoush, który należy do zarządu Fortress od 2019 r., w dalszym ciągu będzie zasiadał w jego ramach.

Dean Dakolias w dalszym ciągu będzie pełnił obowiązki partnera zarządzającego, a Tom Pulley będzie nadal sprawował funkcję dyrektora generalnego ds. globalnej działalności Fortress w obszarze nieruchomości. Jack Neumark został mianowany partnerem zarządzającym i nadal będzie kierował działalnością w obszarze wartości prawnych oraz będzie w dalszym ciągu jednym z kierowników ds. specjalistycznych usług finansowych, natomiast Marc Furstein nadal będzie sprawował obowiązki przewodniczącego. Współzałożyciele Fortress, Wes Edens i Randy Nardone, w dalszym ciągu będą sprawować nadzór nad działalnością PCV i pozostałymi inwestycjami PE, w tym Brightline.

W ramach nowej struktury współwłasności Fortress ma zapewnić swoim udziałowcom wysokie korzyści dzięki dalszemu ugruntowaniu swojej pozycji w obszarze inwestycji alternatywnych, zwłaszcza działalności kredytowej i obrocie nieruchomościami na rynkach publicznych i prywatnych, na których obecnie zarządza aktywami o wartości 46 mld USD na rzecz ponad 1900 inwestorów instytucjonalnych i klientów prywatnych. Fortress ma zyskać dzięki globalnej sieci i obszernemu portfelowi zróżnicowanych aktywów Mubadala Capital, jak również jej dostępowi do niestandardowych możliwości inwestycyjnych umożliwiających wzrost i ekspansję działalności.

Jak wskazali Pete Briger, Drew McKnight i Joshua Pack z Fortress we wspólnym oświadczeniu: „Ogromnie cieszymy się z zacieśnienia stosunków z Mubadala, nawiązując współpracę z jednym z najbardziej wyrafinowanych inwestorów na świecie w zakresie transakcji, która zapewni istotne, długoterminowe korzyści naszej firmie, jej pracownikom i obsługiwanym klientom. Od lat ściśle współpracujemy z Mubadala i niezwykle szanujemy jej zmysł inwestycyjny oraz dyscyplinę. Postrzegamy kolejną inwestycję Mubadala jako potwierdzenie modelu biznesowego i podejścia do inwestycji realizowanego przez nas od ponad 20 lat. Obecnie, gdy dynamika rynku odpowiada naszemu doświadczeniu i wiedzy fachowej bardziej niż kiedykolwiek dotąd, przyszłość Fortress postrzegamy z ogromnym entuzjazmem.”

Hani Barhoush, dyrektor generalny i zarządzający Mubadala Capital, powiedział: „Fortress to wiodąca na świecie spółka prowadząca działalność w dziedzinie zarządzania inwestycjami, o udokumentowanej historii wysokiej stopy zwrotu na rzecz inwestorów dostosowanej do poziomu ryzyka na przestrzeni kolejnych cykli biznesowych. W ciągu ostatnich 20 lat wypracowała nieprzeciętną sieć franczyzową i ugruntowała swoją pozycję jako czołowy inwestor w należności i aktywa przy jednoczesnym rozwoju strategii inwestycyjnych w zakresie szerokiego wachlarza kategorii aktywów. Utrzymujemy już solidne relacje z wybitnym zespołem kierowniczym Fortress i cieszymy się z dalszego zacieśnienia stosunków w kolejnych latach dzięki zdecydowanej zgodności wizji, przynosząc zarazem jeszcze więcej korzyści inwestorom.”

Finalizacja transakcji jest spodziewana na pierwszy kwartał 2024 r. i podlega uzyskaniu zgód organów regulacyjnych.

Firma Ardea Partners świadczyła usługi doradztwa finansowego, a firma Shearman & Sterling świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Mubadala.

Firma Goldman, Sachs & Co. LLC świadczyła usługi doradztwa finansowego, a firma Kirkland & Ellis świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz kierownictwa wyższego szczebla Fortress w ramach transakcji. Firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP reprezentowała Fortress w toku transakcji.

Raine Group świadczyła usługi wyłącznego doradztwa finansowego, a firma Morrison Foerster świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz SoftBank.

Informacje o Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC to wiodąca, wysoce zdywersyfikowana globalna spółka prowadząca działalność w obszarze zarządzania inwestycjami. Założona w 1998 r., Fortress zarządza aktywami o wartości 45,8 mld USD (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) na rzecz ponad 1900 klientów instytucjonalnych i prywatnych inwestorów z całego świata w ramach szeregu strategii inwestycyjnych w dziedzinie należności i nieruchomości, inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym oraz kapitału stałego.

Informacje o Mubadala Capital

Mubadala Capital jest spółką zależną Mubadala Investment Company, wiodącego globalnego niezależnego inwestora z siedzibą w Abu Zabi, która prowadzi działalność w obszarze zarządzania aktywami. Oprócz zarządzania inwestycjami ujętymi w bilansie własnym Mubadala Capital zarządza kapitałem o łącznej wartości ok. 20 mld USD w ramach inwestycji ujętych w bilansie własnym oraz instrumentów kapitałowych innych podmiotów na rzecz inwestorów instytucjonalnych, w tym czterech prywatnych funduszy inwestycyjnych, trzech funduszy kapitału venture na wczesnym etapie i dwóch funduszy specjalistycznych w Brazylii.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media:

Mubadala
Salam Kitmitto
sakitmitto@mubadala.ae
+971 50 276 9286

Fortress
Gordon Runte
grunte@fortress.com
+1 917 981 1246

Contacts

Media:

Mubadala
Salam Kitmitto
sakitmitto@mubadala.ae
+971 50 276 9286

Fortress
Gordon Runte
grunte@fortress.com
+1 917 981 1246