Starr bezpośrednim wystawcą ubezpieczeń majątkowych od ryzyk technicznych dzięki zaangażowaniu własnych firm ubezpieczeniowych

NOWY JORK--()--Starr Insurance Companies ogłosiła dzisiaj, że począwszy od 23 kwietnia firma bezpośrednio oferuje teraz ubezpieczenie majątkowe od ryzyk technicznych poprzez zaangażowanie własnych firm ubezpieczeniowych, kończąc tym samym owocną 17-letnią współpracę z Chubb.

Przekazanie kompleksowego ryzyka i działalności w zakresie ubezpieczeń obiektów związanych z energetyką własnym firmom ubezpieczeniowym Starr powinno mieć płynny przebieg dla naszych klientów. Klienci w dalszym ciągu będą bezpośrednio współpracowali z zespołem specjalistów branżowych Starr, stosujących jednakowe podejście do zarządzania ryzykiem technicznym i zapewniających jednakowe poziomy wydajności i obsługi klienta. Jedyną dostrzegalną dla klientów zmianą będą nazwy wystawców polis, którymi teraz będą towarzystwa ubezpieczeniowe Starr.

– Ubezpieczeniami w zakresie kompleksowego ryzyka i obiektów sektora energetyki zajmujemy się od ponad 55 lat – powiedział Richard Shaak, prezes International Insurance i Starr Tech. – Dziękujemy Chubb za wsparcie świadczone przez cały okres współpracy.

Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (lub Starr) to nazwa marketingowa określająca firmy ubezpieczeniowe, firmy oferujące ubezpieczenia podróżne oraz spółki zależne Starr International Company, Inc. oraz dotycząca działalności inwestycyjnej C. V. Starr & Co., Inc. i jej spółek zależnych. Starr jest wiodącą organizacją ubezpieczeniowo-inwestycyjną działającą na sześciu kontynentach; poprzez swoje towarzystwa ubezpieczeniowe Starr oferuje ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe i zdrowotne, a także szereg specjalistycznych ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia lotnicze, morskie, energetyczne oraz ubezpieczenia nadwyżkowe. Spółki zależne firmy ubezpieczeniowej Starr z siedzibą w USA, na Bermudach, w Chinach, Hongkongu, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i na Malcie posiadają ocenę „A” (Doskonała) wystawioną przez agencję ratingową A.M. Best. Starr's Lloyd's Syndicate posiada ocenę „A+” (Mocna) wystawioną przez agencję ratingową Standard & Poor.

Firma zaprasza do odwiedzenia jej strony www.starrcompanies.com lub jej konta na portalach LinkedIn i Twitter.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Charlie Armstrong
Wiceprezes ds. marketingu
charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308

Contacts

Charlie Armstrong
Wiceprezes ds. marketingu
charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308