Andersen Global wzmacnia swoje zdolności w zakresie usług wyceny w Rumunii

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global rozszerza swoją platformę w Europie wraz z zawarciem umowy o współpracy z CMF Consulting (CMF), firmą świadczącą usługi w zakresie wyceny w Rumunii.

Firma CMF założona w 1992 r. świadczy różnorodne usługi w obszarze wyceny i doradztwa biznesowego w branżach takich jak telekomunikacja, hotelarstwo, opieka zdrowotna, produkty farmaceutyczne, żywność, sprzedaż detaliczna, sieci i dystrybucja gazu i energii elektrycznej oraz elektrownie (wykorzystujące ropę naftową, gaz, węgiel i energię odnawialną). Jako jedna z pierwszych w regionie firm świadczących usługi wyceny, CMF zajmuje wiodącą pozycję na rynku i ściśle współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami rumuńskimi, jak i klientami międzynarodowymi. Firma specjalizuje się w wycenach działalności gospodarczej oraz wartości niematerialnych i prawnych, wycenach nieruchomości, wycenach instalacji, maszyn i sprzętu, procesach alokacji ceny nabycia, testach na utratę wartości, fuzjach i przejęciach oraz analizach wykonalności.

– Elena i zespół CMF słyną z wyjątkowego poziomu jakości oraz głębokiego zaangażowania na rzecz klientów i pracowników – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza ekspercka CMF w dziedzinie wyceny uzupełnia nasze dotychczasowe zdolności w zakresie usług świadczonych w Rumunii oraz wzmacnia naszą multidyscyplinarną platformę w Europie.

– Współpraca naszej firmy z Andersen Global stanowi strategiczny krok na drodze rozwoju jako wiodącego dostawcy usług wyceny w Europie. Cieszy nas perspektywa pracy z firmami członkowskimi i współpracownikami Andersen Global oraz możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy i zasobów do doskonalenia naszych zdolności do wspierania klientów na całym świecie – dodała Elena Apostolescu, partnerka zarządzająca CMF.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 13 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 390 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700