Lékařské středisko University of Nebraska a společnost ANANDA Scientific ohlásili zařazení prvního pacienta s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) do klinického hodnocení schváleného americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)

Pictured above is principal investigator Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)

OMAHA, Neb. & GREENWOOD VILLAGE, Colo.--()--Lékařské středisko University of Nebraska (UNMC) a ANANDA Scientific Inc. dnes ohlásili, že do klinického hodnocení schváleného agenturou FDA byl zařazen první pacient. Předmětem tohoto hodnocení je Nantheia™ ATL5, což je hodnocený lék pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (PTSD), využívající kanabidiol v patentované technologii Liquid Structure™ pro podávání léků společnosti ANANDA. (Identifikátor klinických hodnocení na webu Clinical Trials.gov NCT05269459)

Hodnocení je vedeno hlavním zkoušejícím, jímž je Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, profesor Reynoldsovy nadace, předseda oddělení neurologických věd UNMC a vedoucí lékař neurologického oddělení střediska Nebraska Medicine a vedoucí lékař pro klinické neurologické programy střediska Nebraska Medicine.

„Jsme velmi rádi, že toto důležité klinické hodnocení probíhá,“ řekl Dr. Rizzo. „Naše spolupráce s ANANDA Scientific nám umožňuje rozvíjet výzkum založený na důkazech a hledat nové léčebné postupy pro velkou populaci pacientů s PTSD.“

Výzkumný tým Dr. Rizzo zahrnuje tyto pracovníky: Jennifer Merickel, PhD, vědecká pracovnice v oboru kognitivní neurologie a odborná asistentka na oddělení neurologických věd UNMC a Brigette Soltis-Vaughan, diplomovaná zdravotní sestra s pokročilou praxí, klinická a výzkumná pracovnice na oddělení psychiatrie UNMC a instruktorka na oddělení neurologických věd UNMC.

„Zařazení prvního pacienta do našeho druhého klinického hodnocení PTSD je důležitým milníkem programu klinického vývoje společnosti ANANDA,“ řekl Sohail R. Zaidi, generální ředitel společnosti ANANDA. „Velmi nás těší, že můžeme být partnery výzkumného týmu UNMC při hodnocení slibného léku na tento velmi vysilující stav.“

Do této dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické studie fáze II se plánuje zařadit 180 účastníků, aby bylo možné provést pečlivé hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku Nantheia™ ATL5.

O PŘÍPRAVKU NANTHEIA™ ATL5

Nantheia™ ATL5 je hodnocený lék, který využívá kanabidiol v patentované technologii podávání léčiv Liquid Structure™ společnosti ANANDA. Předklinické a počáteční klinické studie ukazují, že technologie podávání léčiv Liquid Structure™ společnosti ANANDA (licencovaná společností Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd v Jeruzalémě v Izraeli) zvyšuje účinnost a stabilitu kanabidiolu. Nantheia™ ATL5 je perorální přípravek obsahující 100 mg kanabidiolu v jedné měkké tobolce.

O Lékařském středisku University of Nebraska

Jako jediné veřejné akademické zdravotnické vědecké středisko v Nebrasce se UNMC zavázalo ke vzdělávání zdravotnických pracovníků 21. století, k hledání léků a způsobů léčby zničujících nemocí, k poskytování nejlepší péče pacientům a ke službě státu a jeho komunitám prostřednictvím oceňovaných aktivit. UNMC má šest vysokých škol, dva instituty a program postgraduálního studia, v nichž studuje více než 4 400 studentů v přibližně 90 programech. Výzkumní pracovníci UNMC provádějí špičkový výzkum v oblasti neurologických věd, onkologii, v oboru infekčních nemocí a v dalších klíčových oblastech.

O SPOLEČNOSTI ANANDA SCIENTIFIC

Společnost ANANDA je přední biofarmaceutická firma zaměřená na výzkum, která je průkopníkem na poli vysoce kvalitních klinických studií hodnotících terapeutické indikace, jako jsou PTSD, radikulopatická bolest, úzkost a poruchy způsobené užíváním opiátů (Mt. Sinai a UCLA). Společnost využívá patentovanou technologii podávání léků, díky níž jsou kanabinoidy a další sloučeniny rostlinného původu vysoce biologicky dostupné, rozpustné ve vodě a stabilní po celou dobu trvanlivosti a zaměřuje se na výrobu účinných farmaceutických produktů prémiové kvality. Aby diverzifikovala své klinické portfolio, rozšiřuje společnost svou výzkumnou základnu prostřednictvím několika sponzorovaných dohod o výzkumu s univerzitami.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

ANANDA Scientific Media Relations | Christopher Moore | 813 326 4265 | media@anandascientific.com

Contacts

ANANDA Scientific Media Relations | Christopher Moore | 813 326 4265 | media@anandascientific.com